Податок – основа успіху, а не тягар

5 декабря 2019 г. опубликовано в журнале: AgroONE №49

СтатьиЗаконодательствоПодаток – основа успіху, а не тягар
Податок

«Податок – основа успіху» – таке трактування податку, звісно, викликає у читача щонайменше подив, адже все, що стосується податків, сприймається як тягар, а для підприємця-початківця це ще й дуже складна система, тому що зовсім не зрозуміла. Підприємцеві на першому етапі розвитку його бізнесу зрозуміло лише те, що весь час потрібно щось віддавати державі.


Дуже часто можна почути, що в інших країнах, на відміну від нашої, держава підтримує своїх виробників тієї чи іншої продукції. Чому ж наша держава не думає про своїх виробників?

Але щоб зрозуміти чи насправді це так, необхідно з’ясувати, які категорії виробників можуть отримувати державну допомогу в нашій країні, в чому полягає така допомога та до яких установ та організацій звертатись і, власне, яким чином, застосовуючи встановлені законом механізми, допомогти своєму бізнесові розвиватися власне самому його власникові.

Тобто, організовуючи свій бізнес, окрім матеріальних ресурсів потрібно мати певну правову обізнаність, в тому числі і в системі оподаткування.

Адже, податкове планування і є тим механізмом, що дозволяє бізнесові прогресивно розвиватись, при цьому не сприймати податки як тягар, а, навпаки, відноситись до виконання свого обов’язку у площині: розвиваючись сам, я створюю благо для себе в першу чергу, для своєї сім’ї-родини, «сім’ї професійної», а також здійснюю особистий вклад в загальне суспільне благо своєї місцевості та своєї країни в цілому.

Загальновідомо, що для того, щоб підтримувати щось чи когось необхідно мати не лише досконале законодавство, безліч організацій, діяльність яких спрямована на допомогу виробнику, а ще й, власне, матеріальні ресурси.

Доходи бюджету (місцевого чи державного) складаються з податкових, неподаткових та інших надходжень на безповоротній основі, справляння яких передбачено законодавством України (включаючи трансферти, плату за надання адміністративних послуг, власні надходження бюджетних установ).

Отже, для того щоб той чи інший регіон був процвітаючим, необхідно кожному його мешканцю поповнювати місцевий бюджет шляхом сплати податків, пропорційних з його доходами, при цьому не забуваючи про право платника податків контролювати використання бюджетних коштів органами влади та місцевого самоврядування.

Податкове планування – це заходи, спрямовані на прогресивний розвиток свого підприємства в першу чергу, адже таке планування дозволяє сплачувати податкові зобов’язання не хаотично, а відповідно до розробленого плану, і тоді сплата податку не буде несподіванкою і тягарем, а, навпаки, витрати будуть передбачуваними і пропорційними доходам.

Але, щоб планувати, необхідно розуміти процес, який плануєш.

Розпочнемо шлях до розуміння податкових взаємовідносин сільгоспвиробника з основ оподаткування для таких початківців в аграрному бізнесі як особи, які мають у власності земельну ділянку сільськогосподарського призначення площею до 2 гектар.

В Україні встановлюються загальнодержавні та місцеві податки.

До загальнодержавних податків належать:

■  податок на прибуток підприємств;

■  податок на доходи фізичних осіб;

■  податок на додану вартість;

■  акцизний податок;

■  екологічний податок;

■  рентна плата;

■  мито.

Загальнодержавні податки зараховуються до державного бюджету та місцевого бюджетів відповідно до Бюджетного кодексу України.

Наприклад, 90 відсотків податку на прибуток підприємств зараховується до державного бюджету, а 60 відсотків податку на доходи фізичних осіб зараховується до районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад, 15 відсотків – до обласних бюджетів.

До місцевих податків належать:

■  податок на майно;

■  єдиний податок.

Місцеві податки зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування.

Якщо особа має у власності земельну ділянку сільськогосподарського призначення площею до 2 гектар і вирощує на ній ту чи іншу продукцію для подальшого її продажу, вона є платником податку на доходи фізичних осіб, але для неї існує пільга – доходи, отримані нею від продажу власної сільськогосподарської продукції, вирощеної на такій земельній ділянці, не декларуються і податок на доходи фізичних осіб не сплачується. Податок на доходи фізичних осіб – це загальнодержавний податок, який стягується з будь-якого загального місячного (річного) доходу фізичної особи, визначеного відповідно до Податкового кодексу України.

Ставку податку на доходи фізичних осіб встановлено Податковим кодексом України у розмірі 18 відсотків від отриманого доходу у тому числі, але не виключно у формі: заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами.

Оформити купівлю-продаж сільськогосподарської продукції між особою, що вирощує таку продукцію на земельній ділянці, що не перевищує 2 гектарів, та покупцем такої продукції можна, наприклад, закупівельним актом.

Закупівельний акт повинен містити, зокрема, такі дані: місце укладання угоди; прізвище, ім’я, по-батькові продавця; найменування продукції, ціну одиниці продукції; обсяг проданої продукції; суму виплачених коштів; підпис продавця про отримання даних коштів.

Крім того, у закупівельному акті слід також зазначити реєстраційний номер облікової картки платника податків – продавця сільськогосподарської продукції або серію та номер паспорта (якщо продавець через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомив про це відповідний контролюючий орган і має відмітку у паспорті); реквізити Довідки про наявність у фізичної особи земельних ділянок (за наявності); загальну суму нарахованого доходу та суму утриманого при виплаті коштів податку на доходи фізичних осіб у разі, якщо він утримувався.

При продажу сільськогосподарської продукції її власник має подавати покупцеві (податковому агенту – особі, яка зобов’язана сплатити податок на доходи фізичних осіб на суму коштів, оплачену продавцеві сільгосппродукції) копію Довідки за формою №3ДФ.

Порядок видачі Довідки про наявність у фізичної особи земельних ділянок за формою №3ДФ затверджено наказом Міністерства доходів і зборів України від 17.01.2014 №32 (форма довідки додається).

Довідка безоплатно видається сільською, селищною або міською радою за місцем податкової адреси (місцем проживання) платника податку протягом п’яти робочих днів з дня отримання відповідною радою письмової заяви про видачу такої Довідки. У Довідці повинні міститися вид цільового призначення земельної ділянки та розмір земельної ділянки у гектарах.

Видається Довідка строком на п’ять років. Оригінал Довідки зберігається у власника сільськогосподарської продукції протягом строку позовної давності з дати закінчення такої Довідки.

Інформація про видачу довідки передається сільською, селищною, міською радою контролюючому органу за місцем розташування земельної ділянки протягом 10 днів з дати видачі довідки власнику сільськогосподарської продукції.

Якщо розмір земельної ділянки перевищує 2 гектари, то дохід, отриманий від продажу вирощеної на ній продукції підлягає оподаткуванню на загальних підставах.

Отже, маючи у власності земельну ділянку площею 2 гектари, можна отримувати дохід шляхом вирощування сільськогосподарської продукції з послідуючим продажем такої продукції у законний спосіб із застосуванням податкової пільги.

Для цього необхідно лише отримати Довідку про наявність земельної ділянки за формою №3ДФ і вимагати від покупця оформити купівлю-продаж сільськогосподарської продукції закупівельним актом, про який йшлося вище.

При такому підході продавець (сільгоспвиробник) уникає спекуляцій продавця з приводу того, що так як у нього немає документів на його товар, то ціна, звісно, нижча, а по-друге забезпечується дохід бюджетів у розмірі 18 відсотків від суми, що отримав продавець-виробник, з яких 60 відсотків надійде до районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад, 15 відсотків – до обласних бюджетів.

При цьому слід пам’ятати, що для продавця-виробника діє пільга – він не сплачує податок на доходи фізичних осіб, а покупець буде зобов’язаний сплатити цей податок, чим наповнить відповідні бюджети.


Керуючий партнер Адвокатського бюро «Вікторія Кур’ян та партнери» – Адвокат Вікторія Кур’ян,
свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю №000339 від 15.05.19 р.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: