Шукаємо науку в Україні, або Селекція у фітопатологічному колективі – на низькому старті

2 сентября 2021 г. опубликовано в журнале: AgroONE №70

СтатьиВопрос-ответШукаємо науку в Україні, або Селекція у фітопатологічному колективі – на низькому старті
науці

Питання до Ольги Бабаянц


Шановна Ольго Вадимівно!
Будь ласка, в аграрній науці буде колись світло в кінці тунелю? Чи взагалі вона закінчилася?


Вітаю, шановні! Дякую за дуже важливе і важке запитання. Не все так погано! Хочу Вас познайомити з чудовою групою фахівців – фітопатологів, мікологів, селекціонерів, які створюють унікальний вихідний селекційний матеріал пшениці з груповою стійкістю до збудників шкідливих захворювань за пірамідування ефективних Lr, Sr, Yr, Pm, Bt, Ut-генів.

Протягом 2016-2020 рр. фахівцями відділу фітопатології і ентомології Селекційно-генетичного інституту – Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення досліджувалися стійкість ліній та сортів пшениці до збудників бурої (Puccinia triticina) та стеблової (Puccinia graminis f. sp. tritici) іржі, борошнистої роси (Blumeria graminis (DC) Speer f. sp. tritici), летючої (Ustilago tritici) та твердої сажки (Tilletia caries), ефективність Lr, Sr, Ut, Bt, Pm-генів.

Метою дослідження було визначення ліній та сортів пшениці з ефективними Lr, Yr, Sr,Ut, Bt, Pm-генами і поєднання цих генів у одному генотипі та створення вихідного селекційного матеріалу з груповою стійкістю до збудників бурої та стеблової іржі, борошнистої роси, твердої та летючої сажки.

Фітопатологічні дослідження передбачали, головним чином, створення індивідуальних інфекційних фонів збудників бурої, жовтої, стеблової іржі, борошнистої роси, піренофорозу, твердої сажки, фузаріозу; по-друге – створення комбінованого інфекційного фону з накопиченою інфекцією збудників бурої, жовтої, стеблової іржі, борошнистої роси, альтернаріозу, фузаріозу, піренофорозу, твердої сажки; фітопатологічну оцінку стійкості генотипів рослин пшениці до збудників хвороб (Бабаянц О.В., Бабаянц Л.Т., 2014 р.).

Протягом 2016-2020 рр. проведено дослідження ефективності Lr, Sr та Pm-генів щодо збудників бурої та стеб­лової іржі, борошнистої роси, генетичної основи стійкості ліній пшениці 4/16, 13/16 і 113/16 до збудників летючої і твердої сажки, ідентифікація їх Ut і Bt-генів.

За програмою створення вихідного селекційного матеріалу пшениці з груповою стійкістю до збудників головних хвороб (види іржі і сажки, борошнистої роси) з метою «пірамідування» у одному генотипі ефективних Lr, Yr, Sr, Pm, Ut і Bt-генів здійснили гібридизацію поміж ліній і сортів пшениці, що є у генофонді відділу фітопатології і ентомології.

Проведено 468 схрещувань, отримано достатню кількість насіння для продовження майбутньої селекційної роботи. У польових розсадниках пшениці на штучно створених інфекційних фонах (окремі, комбіновані) проведено фітопатологічні оцінювання і добори гібридів, ліній, сортів пшениці, що є стійкими до збудників бурої, жовтої, стеблової іржі, борошнистої роси, піренофорозу, летючої та твердої сажки.

У 2016-2020 рр. за результатами проведеної селекційної роботи створено науково-технічну продукцію, а саме: цінний вихідний селекційний матеріал пшениці м’якої озимої з груповою стійкістю до збудників хвороб. Лінії та форми пшениці з новими Lr, Yr, Sr, Bt, Ut, Pm-генами, що контролюють високу та стабільну стійкість.

Створені 200 ліній пшениці з груповою стійкістю до збудників щонайменше семи хвороб, а саме – борошнистої роси, бурої, жовтої і стеблової іржі, летючої і твердої сажки. Встановлено ефективність генів стійкості та їх походження. Визначено лінії, форми та сорти пшениці м’якої озимої з новими ефективними Lr, Yr, Sr, Bt, Ut, Pm, Ptr-генами стійкості, які є цінним вихідним матеріалом для селекції пшениці на імунітет до групи збудників хвороб. 12 створених ліній озимої пшениці з груповою стійкістю до збудників борошнистої роси, твердої і летючої сажки, бурої, жовтої і стеблової іржі, піренофорозу передані до НЦГРРУ. Ці лінії характеризуються господарською цінністю і можуть бути використані у створенні сортів озимої пшениці для органічного землеробства.

Стійкі до групи збудників хвороб лінії, форми та сорти пшениці м’якої озимої, мають суттєві технічні переваги щодо кращих вітчизняних та зарубіжних прототипів. Науково-технічний рівень є високим.

Вважаємо за головне, що маємо економічні переваги сортів пшениці м’якої озимої, що є стійкими до групи збудників хвороб, мають високий потенціал витривалості до посухи та морозостійкості та високий рівень врожаю. Імунні сорти не потребують також фунгіцидного навантаження на рослини протягом вегетації, що надає економічних переваг. Створені на основі кращих ліній, стійкі до комплексу хвороб сорти, при районуванні в сільськогосподарському виробництві дозволять суттєво зменшити витрати на хімічний захист посівів від хвороб, у середньому від 900 до 1800 грн. на 1 га.

Створені стійкі до групи збудників хвороб сорти матимуть абсолютні переваги перед іншими, особливо закордонними сортами за використання їх у органічному виробництві для отримання екологічно безпечної сировини та якісних продуктів харчування. Районування таких сортів у сільськогосподарському виробництві дозволить суттєво зменшити витрати на хімічний захист посівів від хвороб.

Буду вдячна за відгуки, особливо від молоді. Відділ фітопатології і ентомології Селекційно-генетичного інституту не здається.
СЛАВА УКРАЇНІ!

О. В. Бабаянц,
докторка біологічних наук, ст.н.с., завідувачка відділу фітопатології і ентомології, міжнародна незалежна експертка з питань якості пестицидів і агрохімікатів; дійсна членкиня Національної спілки журналістів України, тележурналістка.


ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: