No-Till з обробітком ґрунту?

2 сентября 2021 г. опубликовано в журнале: AgroONE №70

СтатьиТехникаNo-Till з обробітком ґрунту?
No-Till

Якщо уявити суть технології No-Till лише по її назві, можна зробити висновок, що ця технологія категорично виключає будь-який обробіток («tillage») ґрунту. Але це не зовсім так. А інколи – не так зовсім.

Проте, буквальне сприйняття назви технології є приводом для запеклих суперечок: можна чи не можна проводити обробку ґрунту на No-Till полях? Чи відповідає доктрині цього методу землеробства епізодичне глибоке розпушування або поверхневий обробіток ґрунту?

Для того, щоб дати розгорнуту відповідь на ці питання, необхідно попередньо окреслити межі, що відокремлюють No-Till від Strip-Till, Mini-Till та так званої класичної технології землеробства. Визначальна ознака No-Till – мінімальний вплив на ґрунт при сівбі (на відміну від Strip-Till) та відсутність регулярного механічного обробітку ґрунту (на відміну від Mini-Till та «класики»).

Мінімальна і класична технологія ґрунтуються на регулярному, систематичному щорічному обробітку ґрунту. Тобто саме щорічний обробіток є обов’язковим елементом цих технологій. Тому поодиноке механічне рихлення або розпушування не перетворює No-Till на «класику» або «мінімалку» – це лише тимчасове доповнення до стандартної, «ідеологічно вірної» технології прямої сівби. Більш того, саме завдяки своєчасно проведеному обробітку ґрунту можна швидко та якісно вирішити певні проблеми, які виникають на No-Till полях.

Чому може знадобитися механічний обробіток «нульового» ґрунту?

Поверхневий обробіток (дисковка та/або культивація) можуть використовуватися для вирівнювання поверхні поля. Наприклад, на поле, де відбувся занадто швидкий перехід на No-Till це питання не здавалося суттєвим. Але у зв’язку з введенням у сівозміну культур, якісне збирання врожаю яких проводять на рівній поверхні флекс-жаткою (соя, сочевиця, горох), мікрорельєф поля доводитися виправити.

No-Till

Вирівнювання поверхні поля може знадобитися після багаторазового використання сівалок з анкерними сошниками, які залишають борозни. Це, як вже розповідалося вище, може створити певні проблеми при збиранні врожаю зернобобових культур.

Поверхневий обробіток може знадобитися при боротьбі з пожежею або як складова частина комплексу протипожежних заходів. Краще заробити рослинні залишки у верхній шар ґрунту, аніж дати можливість вогню перетворити їх на попіл. Краще перетворити частину поля після жнив на широку протипожежну смугу, аніж відкрити шлях вогню до ділянок з незібраним врожаєм.

Також поверхневий обробіток може вирішити проблему нерівномірного розподілу рослинних залишків при збиранні. Наприклад, після збирання полеглих зернових культур. Такий спосіб управління рослинними залишками далекий від досконалості, але є допустимою альтернативою величезним купам соломи та полови на поверхні ґрунту.

Неможливо обійтися без обробітку ґрунту при внесенні меліорантів: як інакше внести 5-10 т/га гіпсу та перемішати його з ґрунтом?

Щілювання ґрунту з низькою водовбирною здатністю сприяє накопиченню вологи опадів.

Ця операція на схилах істотно зменшує водну ерозію за рахунок зменшення горизонтального стоку води по поверхні поля. Тому цей метод не тільки накопичує вологу, але й зберігає ґрунт.

Глибоке розпушування дозволяє розпушити переущільнені важкою технікою ділянки. Трактори-«важковаговики» та комбайни (навантаження на вісь понад 10 тонн!) створюють у колії ущільнення ґрунту, яке зберігається протягом декількох років.

Кожна зі згаданих проблем не є хронічно-систематичною для No-Till, тому навряд чи щорічно буде виникати потреба вирівнювати поля, вносити гіпс, нарізати щілини або обробляти ущільнений ґрунт глибокорозпушувачем. Але якщо об’єктивна потреба в обробітку ґрунту виникне, доцільно діяти за принципом, який у давнину сформулював Цицерон.

Пам’ятайте заяложений вираз «виняток лише підтверджує правило»? Проте, Цицерон насправді стверджував зовсім інше: «Exceptio probat regulam in casibus non exceptis», тобто «Виключення підтверджує наявність правила, яке є чинним у невиключних ситуаціях».

Тому обробіток ґрунту (в особливих обставинах) є логічним підтвердженням загального правила:  «No-Till – це технологія без обробітку ґрунту». Дієвим підтвердженням, але не грубим порушенням.

Олександр Гончаров


ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: