Сильне насіння кукурудзи та соняшнику

6 октября 2020 г. опубликовано в журнале: AgroONE №59

Статьи Агротехнологии Сильне насіння кукурудзи та соняшнику
насіння

Новий підхід в обробці, калібруванні та підготовці до посіву


І знову про насіння. Цього разу про насіння кукурудзи та соняшнику, адже сьогодні вирощування цих культур – це стратегічний напрямок українського агробізнесу.

Кукурудза

Останні дослідження показали значимість двох параметрів, що впливають на врожайність кукурудзи – маса 1000 шт. насіння і глибина сівби. Узагальнені результати дослідження зазначеної залежності за три роки (2014-2016) по шести гібридам наведені на рис. 1.

Ці закономірності (рис 1.) легко пояснити: чим вище маса 1000 шт. насіння, тим вище врожайність і велике насіння необхідно сіяти глибше (в експерименті глибина посіву становила 11 см). Це зрозуміло, оскільки на такій глибині велике насіння отримує достатньо вологи для набухання, а кількість поживних речовин виявляється достатньою для дружного проростання з такої глибини.

На мій погляд, картина досліджень була б більш повною, якби насіння кожної фракції з масою 1000 шт. було б розділене за формою – на округле і плоске.

Справа в тому, що насіння в качанах кукурудзи (як насіння і всіх інших рослин) отримує харчування вибірково. В першу чергу, харчування в процесі формування качана кукурудзи практично цілком надходить до того насіння, яке знаходиться в середині качана.

Незважаючи на те, що насіння, розташоване в середині качана, поступається по об’ємності насінню в його нижній частині, у нього є відмітна ознака – воно щільніше за насіння, яке знаходиться у нижній і верхній частинах качана. У цього насіння спостерігається більша сила зростання і більша продуктивність. Саме це насіння ми називаємо сильним (рис. 3). Польова схожість насіння кукурудзи так само підтверджує кращі посівні якості насіння центральної частини качана (рис. 4). Але якщо ми розглянемо форму насіння, то легко побачити, що саме це сильне насіння має досить таки сплюснутий вид щодо насіння, яке знаходиться у нижній і верхній частині кукурудзяного качана.

Саме тому ми пропонуємо технологію підготовки насіння кукурудзи, а точніше лінію з калібрування насіння, яка дозволяє відібрати по формі найбільш продуктивне насіння. Його частка в качані становить близько 75%.

Рис. 6. Схема компонування лінії з очищення і калібрування насіння кукурудзи та соняшнику

На верхній ярус калібрувальних розсівів встановлюються сита Фадєєва (гексагональні отвори), проникність яких набагато вище, ніж на ситах з круглими отворами, а на нижній ярус калібрувальних розсівів встановлюються решета Фадєєва, на яких сім’янка кукурудзи повертається і приміряється до калібру решета товщиною. Плоскі проходять, округлі сходять. І таким чином, кожна фракція по ширині ділиться на округлі і плоскі по товщині (рис. 7).

Рис. 8. Характерні розміри сім’янки соняшнику

Соняшник

А тут картина зворотна. У капелюшку соняшника сім’янки істотно розрізняються по виповненості, особливо в посушливі роки. Це добре видно по виходу соняшникової олії при переробці насіння соняшнику.

Але при цьому ширина сім’янки у центрі кошика і на периферії відрізняється незначно. Це пояснюється тим, що в процесі формування сім’янки соняшнику на початку закладається лушпиння і тільки потім в ній набирає обсяг ядерце, масу якого (читай кількість поживних речовин для зародка), визначає, перш за все, товщина (рис. 8).

Оскільки щільність ядра соняшника приблизно в 10 разів більша за густину лушпиння, то маса 1000 шт. насіння визначається, перш за все, розміром і співвідношенням маси ядра до маси лушпиння, тобто виповненістю. Добре відомо, що практично при рівних розмірах довжини і ширини сім’янки соняшнику по масі 1000 шт. насіння можуть відрізнятися у 1,5-2 рази. Ця відмінність обумовлена різницею товщини сім’янок.

Наша пропозиція з калібрування соняшнику якраз і дозволяє вже при калібруванні видалити з посівного матеріалу щупле (недовиконане, низькопродуктивне) насіння. Це досягається завдяки тому, що на решетах нової геометрії кожна сім’янка повертається і приміряється до калібру решета товщиною. Тобто, по суті, йде калібрування по товщині ядерця, оскільки товщина ядерця відрізняється від товщини цілої сім’янки соняшнику на 0,8-1,0 мм (рис. 10). Таким чином, на пропонованій нами лінії по калібруванню кукурудзи та соняшнику, з кожної фракції насіння соняшнику еталонних за розміром ширини сім’янок на верхніх ситах, буде повністю вилучене щупле, низькопродуктивне насіння на решетах нижнього ярусу розсівів. Саме тому така компоновка калібраторів нам представляється перспективною.

Прим. Деякі фахівці рекомендують для калібрування кукурудзи застосовувати барабанні сепаратори. Категорично з цим не згоден з двох причин:

  1. Барабанний сепаратор травмує насіння. В процесі пересипання маси насіння в такому сепараторі «рушієм» є зерна, що застрягли в отворах як штифти – і кожна сім’янка під дією купи навантажується на вигин і на злам як затиснена балка (сопромат).
  2. За такою технологією отримати суворе калібрування насіння кукурудзи та соняшнику неможливо.

ФАДЄЄВ Л. В.,
кандидат технічних наук, доцент,
директор «Завода «ФадєєвАгро»