Тренди 2021-2024 в управлінні ланцюгами постачання

7 марта 2021 г. опубликовано в журнале: AgroONE №64

СтатьиАгротехнологииТренди 2021-2024 в управлінні ланцюгами постачання
логістики

В кінці минулого року в багатьох західних виданнях були надруковані прогнози розвитку логістики найближчих років. Ми звернули увагу на 10 найбільш цікавих.

Автоматизація роботами

Вартість робочої сили постійно зростає. Існує багато рутинних справ, які потребують великої кількості повторень. Цю роботу краще доручити роботам.

Фірми в США станом на 2019 рік витратили майже 900 млн доларів на купівлю приблизно 15000 роботів. Так каже статистика. Кількість постійно збільшується.

Що з цього можливе у нас? Здебільшого, відбір продукції на конвеєрі або переміщення палет. Тобто, ті ділянки, де необхідні постійні покажчики продуктивності праці. Будь-яка людина рано чи пізно втомлюється і працює повільніше. До того ж, людина починає з часом помилятися. Роботи не втомлюються та не помиляються.

Ще одним цікавим напрямком зараз займаються наші розробники. Це інвентаризація на висотних складах за допомогою безпілотних літальних апаратів (дронів). Завдяки використанню дронів заощаджується моторесурс техніки і не порушуються вимоги законодавства щодо охорони праці.

Еластична логістика

В сучасному світі недостатньо мати найдосконаліші процеси. Треба для кожного процесу мати декілька альтернатив, щоби бути більш стійкими до зовнішніх впливів. Логістика має бути гнучкою, щоб у будь-який спосіб задовольнити потреби замовників. Симбіоз досконалості та гнучкості створив новий підхід під назвою «Еластична логістика». Він дозволяє підприємству адекватно реагувати як на зростання ринку, так і на скорочення.

Блокчейн

Ще одне маловідоме поняття для широкого загалу. Ось як Вікіпедія визначає термін «блокчейн».

Блокчейн, тобто ланцюжок блоків транзакцій (англ. Blockchain, Block chain від block — блок, chain — ланцюг) — розподілена база даних, що зберігає впорядкований ланцюжок записів (так званих блоків), що постійно довшає. Дані захищено від підробки та спотворення. Кожен блок містить часову позначку, хеш попереднього блока та дані транзакцій, подані як хеш-дерево.

В наших реаліях це означає, що будь-яке рішення приймається колегіально і ніхто не має повноважень його змінити. Якщо необхідно провести зміни, колегіально приймається рішення про зміну і воно є остаточним до наступного колегіального рішення.

4Кругова система ланцюга постачання

Основна ідея переходу від лінійної до кругової системи управління ланцюгом постачання полягає в зростанні за рахунок заощаджених коштів у довготривалій перспективі, зменшенні втрат та впливу навколишнього середовища.

Транспарентність

Ще одне визначення, яке варто прояснити Вікіпедією.

Прозо́рість бі́знесу (транспаре́нтність) — це середовище, в якому компанія надає всім зацікавленим сторонам необхідну їм для прийняття раціональних рішень інформацію у відкритій, повній, своєчасній і зрозумілій формі.

У ширшому розумінні транспарентність означає наявність ефективних комунікацій та взаємодії між керівництвом компанії, з одного боку, та акціонерами, кредиторами, засобами масової інформації, іншими ринковими агентами і навіть суспільством у цілому — з другого.

Таким чином, в найближчий період ланцюги постачання стануть більш прозорими, зрозумілими та передбачуваними. І це підвищить якість самої логістики та її оточення.

Інтернет речей

Технологія, використана в «розумних будинках», поступово переміщується в корпоративний сектор. Сигнал контролеру ініціює початок певних подій. Наприклад, термодатчик включає систему обігріву або годинник — систему годування тварин.

Короткий життєвий цикл

Раніше нові моделі телефонів з’являлися раз на декілька років. Зараз щороку відбувається випуск нових моделей, а старі втрачають актуальність. Таким чином, життєвий цикл продукту постійно і невпинно скорочується. Це вимушує (в хорошому сенсі) логістику ставати скорішою та ефективнішою. В майбутньому вміння працювати з продуктами різного життєвого циклу стане критичною перевагою.

Управління ланцюгом як сервіс

В Україні дуже багато компаній уповільнюють свій розвиток або глобальну експансію тому, що довго та старанно вибудовують власну систему управління ланцюгом постачання.

Як відомо, аутсорсинг – це точно не про дешевше і, доволі часто, не про краще. Він про можливість швидко вийти на новий ринок і про конкуренту перевагу.

В майбутньому посилиться тренд на передачу не тільки виробничих процесів, складського зберігання чи доставки стороннім спеціалізованим компаніям, а й функції закупівельної діяльності також. За бізнесом лишиться вибір стратегії та контроль виконання.

Робоча сила

Західні дослідження показали, що близько 80% виробничих компаній мали ЗЕД у 2020 році. Тренд до руху управління ланцюгами постачання в бік найму освічених працівників в критичних сегментах: аналітика, закупівельна діяльність, послуги.

Також зросте цінність працівників на межі знань. Тобто, здатних об’єднувати різні галузі знань (маркетинг та виробництво, логістику та клієнтський сервіс).

Всю непрофільну або неприбуткову робочу силу замінять роботами або віддадуть на аутсорсинг.

Стійкість

Зараз відбувається перехід від використання корисних копалин в енергетиці до впровадження технології відновлюваних джерел енергії. Компанії адаптують свої ланцюги постачання, щоб зробити їх більш дружніми до енергозберігаючих технологій. Такий підхід збільшує рівень лояльності клієнтів та дозволяє продукувати більші прибутки для підприємств.

Західні технології знаходять місце в Україні. Питання лише в тому, наскільки швидко це відбудеться.

Олексій Гладишев,
керівник ТОВ «Новітні індустріальні рішення»
newindustrialsolutions.com


ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ ЖЕ НОМЕРЕ: