Society 5.0

7 марта 2021 г. опубликовано в журнале: AgroONE №64

Суспільство 5.0

Ключовий цифровий тренд для агросектору України-2021


Часи безтурботного сільського господарства пройшли. Раніше домінували великі, зараз перемагають ефективні, завтра лідируватимуть інтелектуальні. Агресивне нарощування земельного банку, його нещадна експлуатація і прагнення «вижати все до краплі» вже проявляють себе деградацією земель, зниженням врожайності, накопиченням боргів. І ця ситуація спостерігається в країні, яка володіє 20% світових чорноземів.

Аграрний бізнес перетворюється на гонку озброєнь новими технологіями, штучним інтелектом, інтернетом речей, новими знаннями і пошуком нових підходів до збільшення ефективності. Агротехнології прийдуть до тотального домінування штучного інтелекту при ухваленні рішень: кількість джерел даних росте з кожним днем. Це дані, що отримуються від різних датчиків, погодних станцій, дронів, супутникових знімків, хімічного аналізу ґрунтів, сюди ж додаються дані по вазі, вологості культури, дані від бухгалтерії, світові ціни на культуру, графіки подання вагонів на залізниці і маса інших даних, які треба обробити і отримати результат з єдиною метою – максимальний прибуток на гектар.

Широко визнано, що сільське господарство є однією з найменш цифрових галузей промисловості у світі. Коли сільське господарство взаємодіє з ключовими партнерами, такими як фінанси, страхування, споживчі товари, воно може створити напруженість між бізнес-нормами 21-го століття і іноді існуючим в сільському господарстві статус-кво 20-го століття.

Від Індустрії 4.0 до Суспільства 5.0
Від Німеччини до Японії

Що воно таке та в чому відмінності і до чого тут штучний інтелект, великі дані, та як пристосувати це до сільського господарства – давайте розбиратися в цьому матеріалі.

Суспільство 5.0

Німеччина започаткувала Індустріальну Революцію, або, як прийнято називати, Індустрію 4.0, яку вперше було представлено на Ганноверському ярмарку 2011 року, але в 2016 році Японія запропонувала дещо нове і більш орієнтоване на персональні потреби кожної людини – Суспільство 5.0.

Четверта промислова революція = масове впровадження кіберфізичних систем у виробництво (Індустрія 4.0) і обслуговування людських потреб, включаючи дозвілля, працю, побут. Зміни охоплять самі різні сторони життя: ринок праці, життєве середовище, політичні системи, технологічний устрій, людську ідентичність. Індустрія 4.0 – виробнича сторона, еквівалентна орієнтованому на споживачів «Інтернету речей», в якому предмети побуту, від автомобілів до тостерів, будуть підключені до Інтернету (Вікіпедія).

У Суспільстві 5.0 технологій Інтернет речей (IoT), робототехніка, штучний інтелект і «великі дані» (Big Data) об’єднані для здійснення змін в усіх галузях промисловості, в соціальній і економічній сферах. Будучи наступним етапом після четвертої промислової революції, в рамках якої комп’ютеризація торкалася в основному виробництва і бізнесу, концепція «Суспільство 5.0» пропонує більш глибоке і розширене використання цифрових технологій в усіх сферах життя суспільства.

Україна зазнає найбільші труднощі в аграрному секторі саме у створенні доданої вартості, а світова спільнота бачить в нас на даний момент постачальників сировини і кваліфікованих кадрів. Головний виклик і перспектива для України полягає в об’єднанні IТ-сектора і агровиробництва.

Суспільство 5.0 – це наступна фаза цифровізації, де ключову роль грають такі технології, як аналітика великих даних (Big Data), предиктивна аналітика, machine learning, штучний інтелект, нові покоління роботів/коботів та ін.

Відмінності між 4.0 та 5.0

Суть Індустрії 4.0 полягає в тому, як виконати роботу, тоді як Суспільство 5.0 робить упор на тому, як «оптимізувати трудовитрати по виконанню роботи».

На відміну від Індустрії 4.0, яка відрізняється ефективністю використання автоматизованих машин, Суспільство 5.0 робить упор на ефективності оптимізації роботи розумових працівників за допомогою інтелектуальних машин.

Індустрія 4.0 – це комп’ютерні комунікації, щоб то не було. Проте Суспільство 5.0 «призначено для гармонізації роботи за допомогою інтелектуальних машин на благо працівників».

Суспільство 5.0 досягає високої міри збіжності між кіберпростором і реальністю.

У минулому інформаційному суспільстві (4.0) люди отримували доступ до хмарного сервісу (базам даних) у кіберпросторі через Інтернет і шукали, витягали і аналізували інформацію або дані.

У Суспільстві 5.0 величезна кількість інформації від датчиків у фізичному просторі накопичується в кіберпросторі. У кіберпросторі ці великі дані аналізуються за допомогою штучного інтелекту (ШІ) і результати аналізу повертаються людям у фізичному просторі в різних формах.

У минулому інформаційному суспільстві поширеною практикою було збирати інформацію через мережу і аналізувати її людьми. Проте, в Суспільстві 5.0 усі люди, речі і системи пов’язані в кіберпросторі, і оптимальні результати, отримані ШІ, перевершуючи можливості людей, повертаються у фізичний простір. Цей процес приносить нову цінність для промисловості і суспільства способами, раніше недоступними.

Суспільство 5.0 урівноважує економічний розвиток і вирішує соціальні проблеми

Можна сказати, що світ знаходиться в ері радикальних змін. Глобалізація економіки прогресує, міжнародна конкуренція стає усе більш гострою, а такі проблеми як концентрація багатства і регіональна нерівність, ростуть.

Соціальні проблеми, які повинні вирішуватися на противагу (як компроміс) економічному розвитку, стають все більш складними. Тут потрібні різні заходи, такі як скорочення викидів парникових газів (ПГ), збільшення виробництва і зниження втрат продуктів харчування, зниження витрат, пов’язаних зі старінням суспільства.

Перед обличчям таких серйозних змін у світі продовжують розвиватися нові технології, такі як IoT, робототехніка, штучний інтелект і великі дані, які можуть вплинути на хід життя суспільства. Світ прагне зробити Суспільство 5.0 реальністю як нове суспільство, яке включає ці нові технології в усі галузі промисловості і соціальну діяльність і одночасно забезпечує як економічний розвиток, так і рішення соціальних проблем.

Економічний розвиток і рішення соціальних проблем у Суспільстві 5.0

У Суспільстві 5.0 нових цінностей, створених за допомогою інновацій, усунуть регіональні, вікові, гендерні і мовні пропуски і дозволять надавати продукти і послуги, точно пристосовані до різних індивідуальних потреб і прихованих потреб. Таким чином, буде можливо створити суспільство, здатне як сприяти економічному розвитку, так і знаходити рішення соціальних проблем. Проте створення такого суспільства не обійдеться без труднощів, і є намір зіткнутися з ними віч-на-віч і створити зразкове майбутнє суспільство.

Оскільки Індустрія 4.0 є цифровою трансформацією виробництва, Суспільство 5.0 прагне вирішити декілька завдань, виходячи далеко за рамки тільки оцифрування економіки, і спрямованою на цифровізацію на усіх рівнях суспільства і цифрову трансформацію самого суспільства.

5 стін, які треба прорвати при переході в Суспільство 5.0 Отже, що це за 5 стін і як їх зруйнувати?

  1. Стіна міністерств і відомств.
  2. Стіна правової системи.

При цьому закони мають бути розроблені для реалізації передових методів. На практиці це також означатиме реформи в області регулювання і поштовх до оцифрування адміністративних рішень (хороші новини для усіх людей, що займаються збором документів і управлінням інформацією).

  1. Стіна технологій.

Пошуки формування «бази знань». Зрозуміло, що дієві дані грають тут засадничу роль, як і усі технології/області для їх захисту і використання, від кібербезпеки до робототехніки, нано-, біо- і системних технологій.

  1. Стіна людських ресурсів.

Освітня реформа, ІТ-грамотність, розширення доступних людських ресурсів із спеціалізацією в просунутих цифрових навичках – це лише деякі з них.

  1. Стіна громадського визнання.

Це самий громадський аспект з усіх. Соціальні наслідки, етика і соціальне визнання усіма зацікавленими сторонами.

Чи спрацюють такі масштабні зміни в суспільстві і чи буде зруйнована стіна громадського визнання – питання, на яке ми дамо відповідь у майбутньому.

Суспільство 5.0

Суспільство 5.0 описується як «Супер Розумне Суспільство», яке прагне створити суспільство, в якому люди можуть вирішувати різні соціальні проблеми, впроваджуючи в суспільство такі інновації як ШІ, роботи і великі дані. Людина вступає в еру людино-комп’ютерного симбіозу.

На заключення анекдот:

— Сидять два роботи на штучному інтелекті в кафе і куштують чай з тістечками. Навколо люди-офіціанти обслуговують їх. Перший робот каже другому: «І чого це люди хвилювалися, що ми їх без роботи залишимо?»

Ірина КРАВЕЦЬ,
член експертного комітету з розвитку сфери штучного інтелекту Міністерства Цифрової трансформації України,
керуючий партнер CleverAgri