Соняшник в умовах Південного Степу України

28 июня 2019 г. опубликовано в журнале: AgroONE №44

СтатьиАгротехнологииСоняшник в умовах Південного Степу України
Соняшник

В південному регіоні України волога залишається лімітуючим фактором отримання високих врожаїв сільськогосподарських культур загалом і соняшнику зокрема. Нестача вологи, як правило, характеризується посухою, що буває різного характеру і спричиняє шкоду рослинам культури в різні етапи їхнього розвитку.


Вирощування соняшнику в степовій зоні передбачає застосування зрошення, використання якого сприяє отриманню високих врожаїв зерна культури. Тож не випадково, що в зоні Степу розташовано 82,8% усіх поливних земель України. Зрошення сприяє постійному забезпеченню рослин необхідною кількістю вологи.

В нашій статті ми розповімо про особливості догляду за посівами соняшнику в Південному Степу України. Дану технологію використовують у відділі первинного та елітного насінництва Інституту зрошуваного землеробства НААН, розташованого в Херсонській області в зоні дії Інгулецького зрошувального масиву.

Основними факторами, що дестабілізують виробництво насіння соняшнику, є значна забур’яненість посівів та ураження культури грибними хворобами. Отже, збільшення врожаю соняшнику є актуальним на сьогодні і передусім має досягатися за рахунок зростання продуктивності рослин, а не за рахунок значного розширення площ посіву. Досвід науковців свідчить, що отриманню стабільно високих врожаїв цієї олійної культури сприяє насамперед ефективний хімічний захист посівів від шкідливих організмів. Сучасний ринок пропонує аграріям широкий асортимент хімічних препаратів, які крім надійного захисту соняшника від шкідливих організмів, повинні бути максимально безпечними для культурних рослин та довкілля.

Соняшник

Збільшення рівня чисельності шкідників та поширення хвороб на посівах соняшнику мають спадковий характер, як результат недотримання основних вимог вирощування, або пов’язані з природними спалахами чисельності шкідників чи епіфітотіями. На даний момент більшість сучасних сортів і гібридів соняшнику мають імунітет проти основних збудників хвороб та ряду шкідників. Основним положенням з недопущення розвитку епіфітотій, підвищення рівня чисельності шкідників та підтримання відповідного фітосанітарного стану посівів соняшника є дотримання сівозміни з 6-8 річною ротацією культури. Небажано розміщувати посіви соняшнику поряд з полями, де в минулому році вирощували цукрові буряки, які є джерелом розмноження та розповсюдження бурякового довгоносика, а також поряд з багаторічними травами, які є резерватами накопичення рослиноїдних клопів. За виконання основних вимог умов вирощування ця культура потребує мінімальних витрат на захисні заходи, що проводять при досягненні економічних порогів шкодочинності за допомогою пестицидів згідно «Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні».

Передпосівна обробка насіння

Насамперед важливо зробити передпосівну підготовку насіння, яка складається з протруювання, обробки насіння мікроелементами та регуляторами росту. Дані операції можна виконувати як поодинці, так і комплексно. Передпосівна обробка насіннєвого матеріалу сприяє підвищенню його польової схожості на 10-15%, порівняно з непротруєним, та збільшенню урожайності культури на 0,3-0,6 т/га. Протруювачі обирають згідно результатів фітоекспертизи насіння та прогнозу розвитку чисельності та видового складу шкідників в посівах культури.

Основні хвороби соняшнику – це фомоз, септоріоз, фомопсис, іржа, несправжня борошниста роса. У період епіфітотійного розвитку вони можуть призвести до значних втрат урожаю, а іноді й до повного знищення культури. Високу ефективність у захисті посівів від хвороб демонструє фунгіцид Амістар®Екстра 280 SC, к.с. (0,75-1,0 л/га). Застосовувати його слід превентивно, як правило, в період від 4-5 пар листків до розкриття кошиків. Проти збудників несправжньої борошнистої роси, білої та сірої гнилей, фомозу застосовують протруйник Дезарал (1,5 л/га) – високоефективний препарат з широким спектром застосування. Обробка насіння протруйником Раксил Ультра перешкоджає появі пліснявіння насіння, звичайної і фузаріозної кореневих гнилей. Також використовують Максим XL 035 FS, т.к.с. – препарат системної і контактної дії для боротьби з ґрунтовими й насіннєвими інфекціями та хворобами сходів. Позитивну дію має поєднання протруювання з обробкою насіння мікроелементами, вибір яких залежить від результатів агрохімічного аналізу ґрунту площі, запланованої під посів культури. Для утримання мікроелементів на поверхні насіння додатково застосовують плівкоутворюючі речовини.

Обробку фунгіцидами можна поєднувати з іншими захисними заходами. Крім обробки насіння протруювачами та мікроелементами у ряді випадків доцільним є поєднання цих заходів з застосуванням регуляторів росту, таких як Емістим-с, в.р.с. Передпосівна обробка насіння даними препаратами сприяє підвищенню рівня врожайності насіння, його олійності та прискоренню строків дозрівання. При обробці насіння препаратом для обробки посівного матеріалу Вимпел®-К 0,5-1 кг/т з властивостями стимулятора та комплексним мікродобривом Оракул® насіння 1,0-1,5 л/т, зростає енергія проростання та польова схожість насіння до 5%, що дає можливість сформувати задану густоту стояння рослин; відбувається посилений ріст кореневої системи, в результаті чого стійкість рослин до посухи підвищується на 20-25%; збільшується вегетативна маса рослин та зростає площа листя на 16-32%; зростає продуктивність фотосинтезу. Стимулятор росту Гулівер стимул, РК використовується для позакореневого підживлення та при обробці посівного матеріалу усіх культур, підвищує схожість насіння, прискорює його проростання; підвищує стійкість рослини до несприятливих умов зовнішнього середовища, хвороб; забезпечує підвищення прибавки врожаю на 10-40% і поліпшує його якість.

Заходи боротьби зі шкідниками

Насіння та сходи соняшнику можуть пошкоджуватися цілим комплексом ґрунтових шкідників та шкідників сходів. При появі на сходах жуків піщаного медляка, сірого бурякового або чорного довгоносиків, гусениць озимої совки молодших віків посіви обробляють Децисом, 2,5%, к.е.з. – 0,25 л/га. Такою ж нормою препарат застосовують для боротьби з гусінню лучного метелика, люцернової совки, клопами та попелицями. Використовують інсектицид Данадим Мікс (0,8-1,5 л/га), який має широкий спектр та тривалу дію на шкідників. Проти саранових – Моспілан або Асистент (0,050-0,075 кг/га).

Застосування гербіцидів в посівах соняшнику

Як і більшість культурних рослин, соняшник не може конкурувати з бур’янами на ранніх фазах розвитку. Враховуючи досить високу інтенсивність росту рослин, соняшник вимагає відносно чистого від бур’янів поля в перші 5-6 тижнів після появи сходів. За відсутності комплексних заходів контролю бур’янів у посівах соняшнику втрати урожаю сягають 30-60%, на дуже засмічених полях урожайність знижується майже у 2 рази. Агротехнічні прийоми (контроль злісних бур’янів у посівах попередника, до- і післясходове боронування, міжрядні обробки) не завжди забезпечують надійне контролювання бур’янів. Особливо це відчутно в наш час, коли збільшується засміченість посівів та проявляється видова перебудова агроценозу бур’янів за оптимізації найшкодочинніших видів. Тривалий час застосування гербіцидів на посівах соняшнику було проблематичним внаслідок відсутності ефективних препаратів з вираженими селективними характеристиками. На сьогодні існує досить широкий перелік гербіцидів (в основному ґрунтової дії), придатних для застосування на культурі. Ефективність дії гербіцидів залежить від правильності вибору препарату (за переважаючим типом забур’яненості), та правильності вибору дози внесення. Розмір останньої залежить від стану ґрунту, рівня вологості та температури. Так, легкі за механічним складом ґрунти мають низьку адсорбційну здатність. На таких ґрунтах для отримання задовільного результату можливим є застосування мінімальних доз препарату. Однак випадання опадів у цих умовах як правило приводить до вимивання гербіцидів. На важких за механічним складом ґрунтах та зі збільшенням вмісту в ґрунті органічних речовин адсорбційна здатність підвищується. Відповідно зростає доза препарату та зменшується ймовірність його вимивання. Оптимальним температурним режимом проявлення гербіцидної дії є 15-24°С. За зниження або підвищення температури ефективність дії препаратів знижується (за мінімальної температури – зменшується інтенсивність фізіологічних та біохімічних процесів у бур’янів, за підвищеної – відбувається пошкодження рослин соняшнику).

Для ефективного контролю найбільш поширених у посівах соняшнику однорічних бур’янів використовуємо препарат Примекстра® TZ Голд. Серед злакових це мишії, просовидні, пальчатки та інші. Ще більший спектр контрольованих дводольних бур’янів: щириця, гірчиця, грицики, гірчаки, лобода, амброзія,  лутига розлога, дурман звичайний, портулак городній, фіалка триколірна, кропива та інші.

РАЇСА ВОЖЕГОВА, доктор с.-г. наук, професор; член-кор.
АНАТОЛІЙ ВЛАЩУК,
кандидат с.-г. наук, старший науковий співробітник
ОЛЕСЯ ДРОБІТ, кандидат с.-г. наук
Інститут зрошуваного землеробства НААН України, м. Херсон