Особливості збирання ріпаку озимого в умовах Херсонщини

1 июля 2019 г. опубликовано в журнале: AgroONE №44

СтатьиАгротехнологииОсобливості збирання ріпаку озимого в умовах Херсонщини
ріпаку озимого

Збирання насіння ріпаку – найважливіший етап при вирощуванні культури. Дотримання та своєчасне і якісне виконання всіх технологічних елементів, а також відповідальне ставлення до своєї справи дозволять як насіннєвим господарствам, так і господарствам різних форм власності не втратити вже вирощене насіння ріпаку. За використання сучасних вітчизняних сортів та дотримання агротехнічних умов їх вирощування ріпак озимий може бути дуже рентабельним. Особливо коли дану культуру вирощують на насіння.


Оптимальні строки сівби в умовах півдня України припадають на І та ІІ декади вересня, але за наявності вологи в ґрунті. Завдяки зливам, які пройшли на кінець липня та початок серпня 2018 р., сівба ріпаку озимого у товаровиробників різних форм власності в південних областях України розпочалася саме в цей період.

Такий аномально надранній строк сівби та сприятливий температурний режим призвели в подальшому до переростання рослин ріпаку озимого та застосуванню у посівах препарату Карамба Турбо за норми внесення 1,0 л/га. Даний препарат містить дві діючі речовини – фунгіцид метконазол (30 г/л) та морфорегулятор мепікват-хлорид (210 г/л). При використанні препарату у рослин ріпаку озимого відбулося інтенсивне накопичення поживних речовин в кореневій системі. В подальшому частково призупинився ріст та розвиток листкового апарату. Рослини формували вкорочений пагін та довгий стрижневий корінь. За м’якої зими рослини ріпаку озимого перезимували добре, відновлення вегетації культури розпочалося 28 лютого.

Треба відмітити, що погодні умови зими 2018-2019 рр., а також весняно-літнього періоду були особливими.

Значна кількість опадів – 112 мм за квітень та 97,8 мм за травень, 84,2 мм за І декаду червня – спричинила подовження вегетаційного періоду. Така велика кількість опадів та сприятлива температура повітря спричинили появу ріпакових шкідників, хвороб та ріст бур’янів.

За рекомендацією вчених Інституту зрошуваного землеробства НААН для постійного контролю розвитку хвороб як бактеріальних, так і грибкових, на посівах ріпаку озимого рекомендоване застосування таких препаратів як Фолікур 250 ЕВ, Карамба Турбо, Унікаль та інших, з додаванням рекомендованих біостимуляторів.

ріпаку озимого
Колектив відділу насінництва ІЗЗ НААН разом із завідувачем відділу насінництва

Рослини ріпаку озимого мають значно вищу конкурентну здатність та активність проти бур’янів. Цього року за дотримання технології вирощування, рослини ріпаку сформували велику наземну масу, здатну самостійно пригнічувати бур’яни, особливо у другій половині вегетації.

Однак на початковому етапі росту культури пригнічують як зимуючі, так і багаторічні коренепаросткові бур’яни. Тому, застосування на посівах таких препаратів як Галера та Лонтрел 300 здатні вирішити проблему з бур’яновим компонентом.

Цього року за таких погодних умов актуальним є питання збирання ріпаку озимого як насіннєвих посівів, так і товарних. Якщо у посівах присутня значна кількість бур’янів та відбувається нерівномірне дозрівання посівів, слід обов’язково застосувати десикацію або роздільне збирання. Підставою для проведення десикації є вологість насіння. Підвищена вологість насіння та вегетативної маси рослин культури вимагає проведення десикації. Використання такого препарату як Реглон (за норми внесення 3-5 л/га) дозволяє розпочати збирання насіння ріпаку вже за 5-7 днів, препарату Баста (за норми внесення 1,5 л/га) – за 12-14 днів. Якщо застосовувати роздільне збирання, то треба врахувати, що скошування стеблостою ріпаку озимого потрібно проводити, коли вологість самого насіння не перевищує 25-30%, а збирання валків – за вологості насіння не більше 10-12%.

Також для зменшення втрат насіння під час збирання доцільно за 2-3 тижні до початку збирання застосувати такі препарати як Nu-Film 17 та Nu-Film 96 EC за норми внесення 0,7 л/га. Дані препарати створюють водостійку еластичну плівку, що зменшує розтріскування стручків. Використання плівкоутворюючих препаратів дозволяє максимально зберегти вирощений урожай насіння, а також знизити на 70-80% витрати на його досушування. Дані препарати не діють як десиканти, тому рослини ріпаку озимого продовжують свою вегетацію.

Збирання насіння ріпаку озимого – відповідальний момент у товаровиробників, так як збирати його важче ніж зернові культури.

Тому порушення цього процесу приводить до великих втрат насіння. Дуже важливо визначити оптимальний строк початку збирання культури. Технологічна стиглість насіння ріпаку озимого досягається тоді, коли насіння має чорне або чорно-коричневе забарвлення, і при струшуванні рослини відчуваємо «шелестіння» насіння в стручках.

Колектив відділу насінництва ІЗЗ НААН проводить фітосанітарний стан посівів ріпаку озимого

Відмічено, що в умовах ринкової економіки прискорене розмноження насіння і швидке його впровадження у виробництво відіграє надзвичайно важливу роль та потребує наукової організації робіт у первинних ланках насінництва.

Найбільш реальним на сьогодні є раціональне використання агротехнічних заходів. Уміло їх застосовуючи можна досягти значного підвищення виходу кондиційного насіння і тим самим збільшити його виробництво в усіх ланках насінництва. Тому отримання високоякісного кондиційного насіння ріпаку в умовах півдня України має високий економічний ефект від його реалізації. СН – сертифіковане насіння, яке йде на реалізацію, повинно відповідати затвердженому ДСТУ 2240-93, де показник чистоти насіння повинен становити не менше 96%, схожість насіння – мінімум 80%, вологість насіння – не більше 10%.

Цього року Інститут зрошуваного землеробства НААН пропонує товаровиробникам різних форм власності сертифіковане насіння (перша генерація) ріпаку озимого сорту Чорний велетень з урожайністю 3-3,5 т/га в умовах Південного Степу України.

ВЛАЩУК А.М., кандидат с.-г. наук, с.н.с.
ПРИЩЕПО М.М., кандидат с.-г. наук, с.н.с.
ШАПАР Л.В., кандидат с.-г. наук
ДРОБІТ О.С., кандидат с.-г. наук
КОНАЩУК О.П.
МІСЄВИЧ О.В.