Щоб виправдались наші надії

31 мая 2020 г. опубликовано в журнале: AgroONE №55

Статьи Агротехнологии Щоб виправдались наші надії
урожаю

Уже можна з високою вірогідністю стверджувати, що очікувати високого урожаю та якісного зерна озимих культур хліборобам степу України дарма. Тож покладатись на порятунок від банкрутства потрібно на отримання високих врожаїв ярих культур, зокрема соняшника та кукурудзи.

Площі посіву соняшника значно збільшуються через пересів ним озимих колосових та ріпаку. Проте і для соняшника погодно-кліматичні умови складаються далеко від оптимальних. Перш за все це критично мізерні запаси ґрунтової вологи, бо локальні дощі у травні місяці суттєво не вплинули на її поповнення. Соняшник – надзвичайно вибаглива культура до забезпечення вологою. За вегетаційний період навіть мінімальна потреба опадів становить 350-400 мм, а добре розвинені посіви потребують 500 і більше мм води. Тому саме на дощову воду слід розраховувати, бо ґрунтової вологи фактично мізер і вона концентрується у верхньому шарі ґрунту.

Отже ощадливе використання вологи рослинами, зменшення випаровування ґрунтової вологи від сонячного випромінювання у відкритих ділянках ґрунту – це важливі умови отримання урожаю. Відомо, що на інтенсивність виносу вологи рослинами впливає густота рослин. Загущені посіви утворюють велику вегетативну масу, внаслідок чого витрачається більше вологи на 1 га/посіву, але при цьому урожайність суттєво не збільшується. У загущених посівах формуються менші за розмірами кошики і більш дрібне насіння, що не впливає на збільшення маси урожаю посівів з густотою 70 тис. рослин на 1 га порівняно з посівами з оптимальною густотою 50-55 тис. рослин на 1 га.

Та це вже у минулому.

Що посіяли – те і маємо. Тому слід попрацювати над тим, щоб рослини від самого початку розвитку формували добре розвинену листкову поверхню з індексом покриття проєкції ґрунту не менше 4. Одночасно слід подбати і про інтенсивний розвиток кореневої системи та потужний старт розвитку рослин.

Окрім збалансованого живлення азотом, фосфором, калієм необхідно забезпечити потребу рослин у магнії, сірці, цинку, бору і інших мікроелементах.

Управляти розвитком кореневої системи притаманно фітогормону цитокініну, а надземної маси — ауксину, на утворення яких і застосовує рослина елементи живлення. Для прискореної дії цих фітогормонів доцільно їх вносити у готовому вигляді у мікродобривах.

Перша критична фаза розвитку соняшника – це утворення 5-ої пари листків до початку цвітіння. У цій фазі закладається величина кошика та кількість квіточок у ньому.

Таблиця №1.
Добрива позакореневі «Нановіт»

Назва добрива та його елементний склад, г/л
Нановіт моно Бор 11% (В – 150, амінокислоти – 20.5)
Нановіт моно Цинк (N – 72, S – 48, Zn – 102, амінокислоти – 37.0)
Нановіт Фосфорний з мікроелементами (N – 62, Р2О5 – 411, В – 7, Zn – 7, амінокислоти – 34.0)
Нановіт Мікро (N – 51, MgO – 58, S – 50, B – 6.5, Cu – 6,5, Fe – 7.7, Mn – 12, Mo – 0.0046, Zn – 6.4, амінокислоти – 10.9)
Нановіт Аміно Макс (амінокислоти – 403, полісахариди – 1.15, фітогормони – 0.12, N – 19.6, Р2О5 – 11.5, К2О – 12.7, MgO – 1.15,
S – 0.09, В – 0.12, Cu – 0.17, Fe – 0.12, Mn – 0.23, Mo – 0.07, Zn – 0.23, Si – 0.05, Co – 0.05)
Сульфат магнію кристалічний (MgO – 17.5%, SO3 – 35%) – 0.45$ за 1 кг з ПДВ (пакування – мішок 25 кг)

Тому закладання кількості зерен на рослину залежатиме від забезпечення її вологою, оптимально збалансованого складу елементів живлення, температурного режиму та зменшення впливу стресових факторів. Нагадаю, що в період розвитку від 5-ої пари листків до цвітіння, що триває у середньому 40 днів, рослини соняшника споживають 29% азоту, 12% фосфору, 20% калію, до 30% магнію та 25% сірки від загальної потреби за весь період вегетації, а також до 80% бору, значну кількість цинку, марганцю, міді і інших елементів. Тому цілком зрозуміло, що забезпечення потреби рослин доступними елементами живлення у цей період є надзвичайно важливим агроприйомом для значного підвищення продуктивності рослин. В умовах дефіциту вологи та високих температур різко зменшується доступність елементів живлення, зокрема бору, цинку, марганцю та фосфору. Тому листкове підживлення якісними мікродобривами з високим вмістом цих елементів забезпечить значне підвищення урожайності культури.

Обстеження посівів соняшника та кукурудзи 20.05.2020 р. показало очевидне голодування рослин фосфором та цинком. Соняшник, формуючи урожайність 30 ц/га споживає: MgO – 50 кг, SO3 – 90 кг, B – 200 г, Cu – 27 г, Mn – 81 г, Mo – 1,7 г, Zn – 150 г.

Фаза 2-3 пари листків – це і критичний період боротьби з бур’янами, що передбачає внесення гербіцидів, до яких рослини соняшника надзвичайно чутливі і переходять у стан виснажливого затяжного стресу зі втратою потенціалу урожайності, як показує досвід, до 5-7 ц/га. Тож очевидно, що послаблення стресу та швидке виведення з нього рослин — важливий чинник збільшення урожайності.

Я неодноразово писав у своїх статтях про вплив різних подразників на стресову реакцію рослин, що негативно впливають на їх розвиток і продуктивність. Хочу ще раз акцентувати увагу, що швидко вивести рослини зі стресового стану можливо введенням в їх організм готових незамінних протеїнолітичних амінокислот. У звичайних умовах на початку впливу подразників, що викликають стрес, рослина відразу починає синтезувати антистресові білки, витрачаючи амінокислоти, що використовуються на побудову продуктивних білків. При введенні готових амінокислот в організм рослини вона відразу синтезує з них антистресові білки без витрати енергії на синтез амінокислот та продуктивних білків. Амінокислоти не лише виводять рослину зі стану стресу, але й попереджують його настання.

Наприклад, амінокислота пролін виробляється організмом рослини в умовах водного стресу та впливає на ощадливе використання вологи рослиною в умовах посухи, запобігаючи надмірному зневодненню рослинного організму, підвищує стійкість структури білків та їх синтез. Під час посухи гени рослини направляють використання амінокислот на синтез антистресових білків замість білків, що забезпечують розвиток рослини. Тож при введенні готових амінокислот у вигляді підживлення енергія рослини направляється на життєві процеси замість витрат на синтез амінокислот.

Тож короткий підсумок. У фазі розвитку соняшника 5 пари листків доцільно провести листкове підживлення добривами, що містять в собі легкодоступні форми азоту, фосфору, цинку, бору, магнію та сірки з додаванням незамінних амінокислот. Це може бути, наприклад, підживлення мікродобривами компанії Agrovit Group (Польща-Україна) за таким складом.

Нановіт фосфорний, 1 л + Нановіт моно Цинк, 0.5-1 л з додаванням 3 кг сульфату магнію та 0.2 л Нановіт Аміно Макс з вмістом амінокислоти 403 г/л, та інші елементи (див. таблицю №1).

Не потрібно очікувати коли рослини розвинуться до цвітіння, а в період до утворення бутону варто виконати продуктивне листкове підживлення комплексом мікроелементів з високою дозою бору, який для соняшника надзвичайно важливий. Адже бор здійснює транспорт синтезованих у листі вуглеводів до кошика і до інших органів рослини. Він впливає на визрівання пилку і покращує запліднення квіток, сприяє накопиченню жиру в насінні та його виповненню. Тож доцільно внести висококонцентрований мікрокомплекс та борне добриво з додаванням магнію і сірки, амінокислот. Ми працюємо, як правило, таким складом мікродобрив: Нановіт Мікро, 1 л + Нановіт моно Бор, 1.5 л + Нановіт Аміно Макс, 0.15 л (в умовах стресу до 0.25 л) + сульфат магнію, 4-5 кг на 1 га. До мікродобрив обов’язково додаємо багатофункціональний біологічний носій — прилипач Липосам-2 компанії «БТУ-Центр» у кількості 0.2 л на 200 л розчину. Така система листкового підживлення рослин мікродобривами компанії Agrovit Group (Польща-Україна) забезпечує підвищення урожайності соняшника на 4-7 ц на 1 га та високу якість насіння.

Іванчук М.Д., член-корр. МАККНС
ТОВ «Агровіт Груп»


тел. 097 167 23 76, 050 604 11 45