Яка норма внесення добрив на гектар?

3 мая 2021 г. опубликовано в журнале: AgroONE №66

Статьи Агротехнологии Яка норма внесення добрив на гектар?
добрива

На це питання дає відповідь Олександр Гончаров, незалежний експерт, аналітик


Існують декілька вариантів розрахунку оптимальних норм мінерального живлення балансовим методом. Балансовий метод – це метод розрахунку, при якому визначена норма мінеральних добрив повинна компенсувати різницю між потребою (виносом елементів врожаєм) та надходженням елементів живлення з ґрунту.

Як варіант, норма внесення добрив розраховується:

з урахуванням виносу елементів живлення врожаєм та коефіцієнтами використання поживних речовин з ґрунту і добрив. Або кількість добрив визначають на заплановану прибавку врожаю, тобто на різницю між врожайністю, яку забезпечує природна родючість ґрунту, та запланованою врожайністю.

На точність розрахунків балансовим методом впливає чимало факторів:

■ фізичний стан та хімічний склад ґрунту,

■ рельєф поля, спосіб обробки ґрунту,

■ наявність або відсутність рослинних залишків поперед­ньої культури,

■ температура ґрунту, його вологість, кількість опадів.

Ці фактори впливають на об’єктивне визначення максимально можливої врожайності в певних ґрунтово-кліматичних умовах. А також на коефіцієнт використання рухомих форм поживних речовин з ґрунту та мінеральних добрив.

Коефіцієнт використання елементів живлення з переущільненого ґрунту є значно меншим, аніж з ґрунту з оптимальною щільністю (структурою).

Холодна або занадто спекотна погода, пересохлий або надмірно зволожений ґрунт, також вносять вагомі корективи в теоретичні розрахунки. Наприклад, у холодному (температура 8-12°С) ґрунті рослини поглинають фосфору в три рази менше, ніж у теплому (температура понад 20°С). Саме тому у холоду погоду симптоми дефіциту фосфору помітні навіть на добре забезпечених цим елементом ділянках.

При температурі менш за 10°С рослини «ігнорують» нітратний азот, але активно поглинають амонійну форму азоту. Тому в холодну погоду внесення різних форм азоту з однаковим вмістом азоту в перерахунку на д.р. має різний ефект.

Затоплення посівів негативно впливає не тільки на швидкість поглинання елементів живлення рослинами – в затопленому ґрунті активно відбувається денітрифікація нітратного азоту, внаслідок чого нітрати перетворюються на газоподібний азот і випаровуються в атмосферу.

Необхідно враховувати синергізм та антагонізм елементів живлення, а також вплив добрив на рН ґрунту.

Тому, на жаль, не існує короткої відповіді на коротке питання «скільки дати добрив» без попередніх відповідей як мінімум на два десятка уточнюючих питань. І навіть це не дає гарантії – погода може внести свої корективи в будь-який момент.

Існує декілька простих правил, дотримання яких дозволяє уникнути надмірного використання добрив та дефіциту елементів живлення.

По-перше, доцільно використовувати «стартові» азотно-фосфорні добрива. Внесення 10-12 кг/га д.р. фосфору може виправити наслідки тимчасового похолодання після сівби пізніх ярих культур та забезпечує активний ріст коріння ранніх ярих культур.

По-друге, на лужних або нейтральних ґрунтах Півдня України доцільно використовувати переважно амонійну форму азоту: вона добре «працює» у холодному ґрунті та зберігається тривалий час навіть при випаданні рясних опадів.

По-третє, нітратний азот доцільно використовувати для підживлення посівів, які активно вегетують. Не варто використовувати великі дози нітратних добрив для передпосівного внесення – існує величезний ризик втратити нітрати ще до початку періоду максимальної потреби рослин у азотному живленні.

По-четверте, мінеральне живлення повинне бути збалансоване. Для визначення «слабкої ланки» у системі живлення необхідно своєчасно провести аналіз ґрунту. Досить часто декілька десятків кілограмів NPK, як то кажуть, не «працюють» через брак декількох десятків грам мікроелементів. Через те, що деякі елементи живлення є антагоністами та заважають один одному при кореневому поглинанні (наприклад, К та Mg), «вирівняти» оптимальне співвідношення мінеральних сполук можна шляхом позакореневого живлення. Цей метод дозволяє провести своєчасну «корекцію» мінерального живлення посівів.


ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ ЖЕ НОМЕРЕ: