Післязбиральне очищення зерна

7 марта 2020 г. опубликовано в журнале: AgroONE №52

Статьи Агротехнологии Післязбиральне очищення зерна
зерна

Протягом 15-ти років колектив компанії «ОЛИС» розробляє технології, виготовляє обладнання та здійснює їх впроваджування у галузі переробки зерна. Одним з пріоритетних напрямків нашої діяльності є процеси і машини для очищення зерна. Сотні зерноочисних машин виробництва компанії «ОЛИС» працюють у різних країнах, у різних умовах і на різних видах зерна. Узагальнення теоретичних розробок і накопиченого досвіду дає нам можливість чітко і просто сформулювати основні положення ефективної технології післязбирального очищення зерна і особливостей техніки для його реалізації.

При виборі обладнання для післязбирального очищення зерна з метою раціонального використання будівельного обсягу та площі, перевагу слід віддавати агрегатованим машинам, які представляють собою ситовий і повітряний (повітряні) сепаратори, об’єднані в одну конструкцію (рис.).

Для попереднього очищення необхідно використовувати ситові сепаратори барабанного типу ЛУЧ ЗСО, тому що тільки ці машини здатні переробляти зерно будь-якого виду, будь-якої вологості і засміченості. Зернова маса, яка надходить у барабан сепаратора, примусово обертається на внутрішній його поверхні і перемішується лопатями, що дозволяє створити необхідні умови для її просіювання і руху через машину. У більшості випадків, ситовий барабан розділений на кілька секцій по його довжині, що дозволяє встановлювати необхідні сита у кожній секції для реалізації тієї чи іншої схеми очищення. Зазначена конструкція дає можливість диференційовано розподілити корисну площу сит для відділення великих і дрібних домішок або задіяти всю корисну площу для відділення тільки дрібних або тільки великих домішок.

Така можливість особливо важлива для попереднього очищення зерна перед сушінням, коли необхідно видалити найбільш небезпечний вид домішок з максимальною продуктивністю. Барабанні сепаратори є тихохідними машинами, які не генерують динамічних навантажень, тому можуть встановлюватися на більшість існуючих будівельних конструкцій без їх посилення або на різні тимчасові споруди. Також барабанні сепаратори ЛУЧ ЗСО можливо використовувати і для первинного очищення зерна, для обробки сухого і не дуже засміченого зерна.

зерна

У сепараторах з плоскими ситами вологе і сильно засмічене зерно, що характеризується зниженою сипучістю, під дією коливань машини не завжди набуває рух, що забезпечує стійке його просіювання через сита і переміщення через машину. У такому випадку, внутрішні порожнини сепараторів з плоскими ситами повністю забиваються, а їх робота припиняється. Тому, плоскорешітні зернові сепаратори Горизонт-К рекомендується використовувати для обробки сухого і не дуже засміченого зерна, тобто на етапі первинного очищення. Найчастіше сепаратори з плоскими ситами складаються з одного або декількох ярусів сит. Кожен ярус сит містить верхнє (сортувальне) і нижнє (підсівне) сито. Зерно подається паралельно на сортувальне сито кожного ярусу і сходом з нього виводяться великі домішки. Прохід сортувального сита спрямовується на сито підсівне, сходом з якого отримують очищене зерно, а проходом – дрібні домішки. Зазначена схема очищення є незмінною для сепараторів даного типу. Оперативній зміні підлягають тільки сита відповідно до необхідної форми і розмірів їх отворів. Однак, майже вся площа ситової поверхні таких сепараторів є корисною. Крім того, конструкція сепараторів з плоскими ситами сприяє створенню машин зі значними площами ситової поверхні. Тому, сепаратори з плоскими ситами доцільно використовувати для ретельного очищення великих обсягів зерна, що пройшло попереднє очищення і сушіння.

На етапах попередньої та первинної очистки обов’язково необхідно передбачати відбір легких домішок у пневмосепараторах.

Верещинський О. П.,
доктор технічних наук,
засновник ТОВ «ОЛИС»