І знову «здрастуйте»

2 ноября 2021 г. опубликовано в журнале: AgroONE №72

СтатьиТехникаІ знову «здрастуйте»
НАСІННЯ

Ось вже у восьми країнах працюють заводи з виробництва СИЛЬНОГО НАСІННЯ (щадна пофракційна технологія), а фермери України за інерцією продовжують закуповувати насіннєві заводи, що працюють за застарілою традиційною технологією. Вашій увазі пропоную доказовий матеріал з порівняння зазначених технологій. На рис. 1 наведені відповідні схеми.

Технологічна схема насіннєвого заводу традиційної технології

НАСІННЯ
Рис. 1. Схеми різних технологій насіннєвих заводів

Відразу зупинюся на відмінностях.

  1. У традиційній технології перед сепарацією насіння по щільності встановлена очищально-калібрувальна машина, на якій можна виконати калібрування за розміром максимум на три фракції за один прохід, з яких одна велика (сход з верхнього сита (решета)) містить перерозмірні зерна і недомолот. Друга фракція – сход з середнього сита (решета) – має велику різницю в розмірах насіння, оскільки з неї видаляється (прохід) щупле, дрібне насіння, а все інше залишається у складі середньої фракції.

При підготовці СИЛЬНОГО НАСІННЯ спеціальна калібрувальна частина технології дозволяє калібрувати будь-яке насіння на 5-6 фракцій:

1) зернова домішка;

2) щупле насіння (половинки бобових культур);

3) III фракція по товщині сім´янок;

4) II фракція по товщині сі´мянок;

5) I фракція по товщині сім´янок;

6) недомолот, гіпертрофоване (зокрема, спарене, потрійне насіння соняшнику) насіння сходить з останнього сита (решета).

  1. У традиційній технології на пневмовібростіл надходить насіння з великою різницею по товщині, тобто насіння з різною омиваємою поверхнею, що не дозволяє у висхідному потоці повітря строго розділити насіння по щільності (масі 1000 шт.), тому що сім´янки відрізняються і за розміром, і за формою, і за щільністю.

Інша картина при виробництві СИЛЬНОГО НАСІННЯ. На пневмовібростіл надходить насіння строго виконане за двома показниками: за формою і товщиною сім´янок. При цьому вплив повітря на нього однакове і поділ його по щільності (більш важке нижче більш легкого) відбувається дуже точно.

Крім того, в традиційній технології середнє по щільності насіння повертається на пневмовібростіл і погіршує сепарацію по щільності, тому що знову опиняється в середині сходу з пневмовібростола.

Рис. 3.
Різниця в крупності насіння після калібрування очевидна

У технології виробництва СИЛЬНОГО НАСІННЯ середнє по щільності насіння відводиться як резервне, при необхідності (дефіцит важкого насіння) може бути повторно направлене на пневмовібростіл для виділення з нього частини важкого насіння.

  1. Машина для передпосівної обробки СИЛЬНОГО НАСІННЯ дозволяє наносити як мікроелементи, так і інокулянти, оскільки їх подача в робочу камеру здійснюється окремими системами з автономним регулюванням витрат препаратів. Крім того, пристрій машини для посівної обробки дозволяє виконувати дражування насіння.

І останнє: при передпосівній обробці СИЛЬНОГО НАСІННЯ абсолютно виключено травмування, оскільки на тарілку (тарілчаста форсунка), що обертається, потрапляє тільки препарат, а його нанесення на насіння відбувається при русі насіння коаксиально, і остаточно рівномірний перерозподіл препарату відбувається при взаємоконтактах сім´янок у робочій камері. Дражування забезпечується дозованою подачею дрібнодисперсного матеріалу безпосередньо в камеру вимішування після нанесення на насіння препарату з прилипачем.

Саме така технологія дозволяє отримувати СИЛЬНЕ НАСІННЯ ™, на відміну від застарілоЇ традиційної технології.

На рис. 2 наведені результати виділення СИЛЬНОГО НАСІННЯ з посівного матеріалу, отримані після підготовленого до посіву на заводі за традиційною технологією.

Суворе калібрування показало, що насіння, що пройшло через решета 2,6 мм; 2,7 мм; 2,8 мм, має масу 1000 шт. насіння 38,3 г; 41,0 г; 42,4 г відповідно, що помітно нижче середнього значення 44,2 г (рис. 3).

Рис. 4.
СИЛЬНЕ НАСІННЯ I, II і III фракцій у центральній частині колоса.
Воно щільніше іншого насіння в колосі

Насіння, що пройшло через решета 3,0 мм і 2,9 мм по масі 1000 шт. істотно вище середнього значення 50,6 г і 46,3 г відповідно. Оскільки насіння за масою 1000 шт. нижче середнього значення (44,2 г) недоцільно сіяти через його низьку продуктивність, то для виділення СИЛЬНОГО НАСІННЯ на пневмовібростіл було спрямовано крупне насіння.

На пневмовібростолі крупне насіння було розділено на легке, середнє і важке, маса 1000 шт. яких відповідно склала 44,5 г; 45,6 г; 47,6 г (усереднені важкі). До СИЛЬНОГО НАСІННЯ відносяться важке, оскільки саме воно крупніше і щільніше інших і природно більш продуктивне.

Легке не сіяти, середнє по щільності (маса 1000 шт. насіння 45,6 г) – у резерв, а сіяти важке. Загальний вихід СИЛЬНОГО НАСІННЯ з надійшовшої до нас партії посівного матеріалу, підготовленого за традиційною технологією, склав лише 55%!

Примітка. Перша фракція по крупності насіння (маса 1000 шт. 50,6 г) це СИЛЬНЕ НАСІННЯ з середини центрального колоса, а II і III фракції – це СИЛЬНЕ НАСІННЯ з середини колоса першого і подальших ярусів пшениці. Це насіння важче іншого в колосі, але виділити його на пневмовібростолі можна тільки при умові однакових розмірів поверхні насіння, тобто строго відкаліброваних за розміром (по товщині) та за формою.

Оскільки в переданій нам партії насіння II і I фракцій (після калібратора) було недостатньо для пофракційного виділення СИЛЬНОГО НАСІННЯ на пневмовібростолі, то довелося ці фракції об’єднати (усереднена маса 1000 шт. насіння становила 47,7 г) перед сепарацією по щільності. При більшій кількості вихідного матеріалу необхідно виділяти СИЛЬНЕ НАСІННЯ з кожної фракції окремо. Тоді посівна норма буде по розмірності шт., кг/га для I, II і III фракцій відрізнятися, але при цьому всі фракції будуть містити СИЛЬНЕ НАСІННЯ. Для ділянок розмноження (насінництва) і для селекційних цілей висівати потрібно порізно всі фракції. Для товарного зерна перевагу віддавати першій.

Не жалкуйте, що з посівного матеріалу половина відійде в продовольче зерно. СИЛЬНЕ НАСІННЯ ™, при зниженні норми висіву мінімум в два рази, на тих же самих площах дасть більший урожай пшениці і більш якісне зерно. Крім того, на захист від хвороб і на підгодівлю ви витратите коштів менше – СИЛЬНЕ НАСІННЯ – СИЛЬНА РОСЛИНА.

Успіхів.

З повагою, к.т.н. доцент Фадєєв Л. В.


ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ ЖЕ НОМЕРЕ: