Зупинення перебігу строків давності, передбачених податковим кодексом України на період з 18 березня по 31 травня 2020 року

4 мая 2020 г. опубликовано в журнале: AgroONE №54

Статьи Законодательство Зупинення перебігу строків давності, передбачених податковим кодексом України на період з 18 березня по 31 травня 2020 року
кодексом

НА ЩО СЛІД ЗВЕРНУТИ УВАГУ

Під час дії карантину Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» (далі Закон) введено мораторій на проведення документальних та фактичних перевірок на період з 18 березня по 31 травня 2020 року.


За порушення податкового законодавства, вчинені протягом періоду з 1 березня по 31 травня 2020 року, штрафні санкції не застосовуються та протягом періоду з 1 березня по 31 травня 2020 року платникам податків не нараховується пеня, а нарахована, але не сплачена за цей період пеня підлягає списанню.

Документальні та фактичні перевірки, що були розпочаті до 18 березня 2020 року та не були завершеними, тимчасово зупиняються на період до 31 травня 2020 року. Таке зупинення перериває термін проведення перевірки та не потребує прийняття будь-яких додаткових рішень контролюючим органом.

На період з 18 березня по 31 травня 2020 року зупиняється перебіг строків давності, передбачених статтею 102 Податкового Кодексу України (далі ПКУ).

Перебіг яких саме строків давності зупиняється?

В п. 102.1. ст. 102 ПКУ визначено: «Контролюючий орган, крім випадків, визначених пунктом 102.2 цієї статті, має право провести перевірку та самостійно визначити суму грошових зобов’язань платника податків у випадках, визначених цим Кодексом, не пізніше закінчення 1095 дня (2555 дня у разі проведення перевірки контрольованої операції відповідно до статті 39 цього Кодексу), що настає за останнім днем граничного строку подання податкової декларації, звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації, визначеної пунктом 133.4 статті 133 цього Кодексу, та/або граничного строку сплати грошових зобов’язань, нарахованих контролюючим органом, а якщо така податкова декларація була надана пізніше, – за днем її фактичного подання. Якщо протягом зазначеного строку контролюючий орган не визначає суму грошових зобов’язань, платник податків вважається вільним від такого грошового зобов’язання (в тому числі від нарахованої пені), а спір стосовно такої декларації та/або податкового повідомлення не підлягає розгляду в адміністративному або судовому порядку» [1].

Але, окрім того, що вказані строки давності стосуються, власне, проведення перевірки та визначення сум грошових зобов’язань платника податків контролюючим органом, то ще й невиконані податкові зобов’язання чи податковий борг у господарюючого суб’єкта міг виникнути раніше, а не в період дії карантину, і даним Законом не визначено, що зупиняється надсилання контролюючим органом податкових повідомлень-рішень/податкових вимог чи інших рішень контролюючого органу на період карантину в країні. Тож, такий документ може надійти господарюючому суб’єкту в той час, як за місцезнаходженням юридичної особи відсутні посадові особи.

Відповідно до ПКУ, у разі коли пошта не може вручити платнику податків податкове повідомлення-рішення або податкові вимоги, або рішення про результати розгляду скарги через відсутність за місцезнаходженням посадових осіб, їх відмову прийняти податкове повідомлення-рішення або податкову вимогу, або рішення про результати розгляду скарги, незнаходження фактичного місця розташування (місцезнаходження) платника податків або з інших причин, податкове повідомлення-рішення або податкова вимога, або рішення про результати розгляду скарги вважаються врученими платнику податків у день, зазначений поштовою службою у повідомленні про вручення із зазначенням причин невручення.

Пунктом 56.3 ст. 56 ПКУ визначено, що скарга подається до контролюючого органу вищого рівня у письмовій формі протягом 10 робочих днів, що настають за днем отримання платником податків податкового повідомлення-рішення або іншого рішення контролюючого органу, що оскаржується [1].

Так, законодавцем у п. 528 Перехідних положень ПКУ передбачено, що тимчасово, на період до 31 травня 2020 року (включно), зупиняється перебіг строків, встановлених статтею 56 цього Кодексу (в частині процедури адміністративного оскарження), щодо скарг платників податків (крім скарг щодо законності декларування заявленого до відшкодування з бюджету податку на додану вартість та/або з від’ємного значення з податку на додану вартість), що надійшли (надійдуть) до 31 травня 2020 року та/або які не розглянуті станом на 18 березня 2020 року.

Тобто, якщо вмотивоване рішення за скаргою платника податків не надсилається платнику податків протягом 20-денного строку або протягом строку, продовженого за рішенням керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу, така скарга не вважається повністю задоволеною на користь платника податків з дня, наступного за останнім днем зазначених строків.

Скарга також не вважається повністю задоволеною на користь платника податків, якщо рішення керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу про продовження строків її розгляду не було надіслано платнику податків до закінчення 20-денного строку, зазначеного в абзаці першому пункту 56.9 ст. 56 ПКУ.

Далі у п. 528 Перехідних положень Податкового Кодексу України передбачено, що таке зупинення не породжує будь-яких наслідків, передбачених статтею 56 Податкового кодексу України, статтями 52-53 цього Кодексу щодо надання контролюючими органами індивідуальних податкових консультацій у письмовій формі, статтями 73 та 78 цього Кодексу щодо надання платниками податків відповідей на запити контролюючих органів (крім запитів контролюючих органів щодо законності декларування заявленого до відшкодування з бюджету податку на додану вартість та/або з від’ємного значення з податку на додану вартість), що надійшли (надійдуть) платникам податків до 31 травня 2020 року.

З 1 червня 2020 року перебіг строків, які зупинялися відповідно до цього пункту, продовжується з урахуванням часу, що минув до такого зупинення [1].

Отже, у разі порушення платником податків вимог пунктів 56.3 і 56.6 ст. 56 ПКУ подані ним скарги повинні бути розглянутими.

Також слід пам’ятати, що у разі коли до подання позовної заяви проводилася процедура адміністративного оскарження, платник податків має право оскаржити у суді податкове повідомлення-рішення або інше рішення контролюючого органу про нарахування грошового зобов’язання протягом місяця, що настає за днем закінчення процедури адміністративного оскарження відповідно до пункту 56.17 ст. 56 ПКУ.

З аналізу ст. 53 ПКУ випливає, що наслідком застосування податкової консультації може бути притягнення до відповідальності, включаючи фінансової (штрафні санкції та/або пеня), платника податків (податкового агента та/або його посадову особу), який діяв відповідно до індивідуальної податкової консультації, наданої йому у письмовій формі, а також узагальнюючої податкової консультації, за діяння, що містить ознаки податкового правопорушення, зокрема на підставі того, що у подальшому така податкова консультація була змінена або скасована.

Отже, гіпотетично, може виникнути ситуація, що господарюючий суб’єкт не буде знати, про те що йому надходило податкове повідомлення-рішення/податкова вимога чи інше рішення контролюючого органу, а з 1 червня 2020 року коли перебіг строків, які зупинялися – продовжаться, строк на оскарження в адміністративному чи судовому порядку, таким господарюючим суб’єктом, може бути пропущено з причин, що фактично від нього не залежали і тоді таке грошове зобов’язання платника податків буде вважатись узгодженим, адже день закінчення процедури адміністративного оскарження вважається днем узгодження грошового зобов’язання платника податків.

Так, звісно, строки на оскарження можливо поновити за поважних причин, але все ж таки це додатковий час та фінансові витрати.

Тож, задля упередження неочікуваних ситуацій, рекомендуємо за консультаціями з питань податкового права звертатися виключно до адвокатів, що спеціалізуються на податковому праві та по завершенню карантину звернутись до контролюючих органів з запитом про інформацію надсилались чи не надсилались Вам контролюючим органом, в якому знаходиться на обліку господарюючий суб’єкт, будь-які повідомлення-рішення/податкові вимоги чи інші рішення контролюючого органу за період дії карантину.

Використані джерела:

  1. Податковий Кодекс України. Електронний ресурс/Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n7038.

Керуючий партнер Адвокатського бюро «Вікторія Кур’ян та партнери» – адвокат Вікторія Кур’ян, свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю №000339 від 15.05.19 р.


ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: