Листкове підживлення кукурудзи

29 мая 2020 г. опубликовано в газете: Агро1 №53

Статьи Агротехнологии Листкове підживлення кукурудзи
кукурудзи

Для формування урожайності 80 ц/га кукурудза споживає понад 160 кг азоту, 80 кг фосфору, 200 кг калію, по 40 кг кальцію та магнію, 25 кг сірки, 90 г бору, 110 г міді, 880 г марганцю, 680 г цинку, 7 г молібдену. У молодих рослинах кукурудзи коренева система розвивається повільно. У період від сходів до 4-го листка вона досягає в діаметрі до 30 см та розміщується у ґрунтовому горизонті 10-25 см.

Критичною фазою розвитку для кукурудзи є період формування 3-5 листків.

У цей час завершується і формування вегетативної частини стебла. У подальшому на верхівці пагона закладається вісь волоті, а у пазухах листків — майбутні качани та зачатки листків їх обгортки. Оскільки у цей період коренева система розвинена ще мало, тому навіть при найменших відхиленнях умов розвитку від оптимальних, рослина не в змозі забезпечити потребу у необхідній кількості елементів живлення. Особливо важлива рослинам доступність фосфору. Адже цей елемент навіть в оптимальних умовах малорухомий, оскільки фосфорна кислота з добрив, реагуючи з ґрунтовими катіонами, переходить у малорозчинні сполуки — фосфати кальцію чи алюмінію і заліза. За температури ґрунту менше 12°С фосфор для рослини практично не доступний. Тому ми часто спостерігаємо ознаки критичного дефіциту цього елементу на початкових стадіях розвитку рослин, про що свідчать фіолетове забарвлення листків. У цей період часто спостерігається також магнієве, цинкове, азотне голодування. Дефіцит одного або кількох елементів у цій критичній фазі розвитку негативно впливає на закладання елементів майбутнього урожаю. Для оптимізації елементів живлення, доступних для рослини відповідно до її потреби, застосовують листкове підживлення рослин необхідними макро-, мезо- і мікроелементами, зокрема такими як азот, фосфор, цинк, магній, сірка, бор, з додаванням антистресових речовин. Багаторічний досвід застосування листкових підживлень кукурудзи показав високу ефективність добрив компаніїї «Агровіт Груп» (Польща-Україна). У цій фазі розвитку застосовується такий склад мікродобрив: Нановіт фосфорний, 1 л + Нановіт моно Цинк, 1 л + Нановіт Аміно Макс, 0,2 л з додаванням сульфату магнію, 3 кг та карбаміду концентрацією до 6% за фізичною вагою.

Велика кількість амінокислот у мікродобривах забезпечує їх високий антистресовий ефект. Для збільшення площі покриття листкової поверхні рослини робочим розчином та кращого проникнення елементів живлення в організм рослини застосовується також полісахаридний прилипач Липосам-II компанії «БТУ-Центр» у кількості 0.1% до об’єму робочого розчину.

Не зважаючи на малу вегетативну массу рослини і площу листкового покриття підживлення у фазі 4-5 листків являється надзвичайно важливим і ефективним для закладання майбутнього урожаю.

У фазі від 7-9 листків — до появи волоті відбувається формування пилкових зерен у пиляках і зачатки колосків, закладається кількість зерен у ряду. Особливість цієї фази розвитку полягає в інтенсивному споживанні елементів живлення та вологи і впливає на кількість зерен в качанах, а відтак і на майбутній урожай. У фазі 9-го листка до змикання рядків потрібно виконати друге продуктивне листкове підживлення азотом, магнієм, сіркою, бором, міддю, молібденом та великою кількістю цинку і марганцю. Для листкового підживлення використовують мікродобрива Нановіт таким складом: Нановіт Мікро, 1 л + Нановіт моно Цинк, 1 л + Нановіт моно Марганець, 0.5-1 л + Нановіт Аміно Макс, 0.2 л, 6% концентрація карбаміду та 0.2 л прилипача Липосам на 200 л води.

Завдяки унікальним особливостям мікродобрива Нановіт, що містять високу концентрацію макро-, мезо- і мікроелементів, а також амінокислот, фітогормонів, органічних кислот, полісахаридів, ад’юванта забезпечує підвищення урожайності кукурудзи у межах 20 ц/га. Тож попри фінансові труднощі цьогоріч, витрати на листкові підживлення мікродобривами принесуть вам суттєві прибутки.

Хімічний склад мікродобрив, г/л

Нановіт Мікро Нановіт фосфорний Нановіт моно Цинк Нановіт моно Марганець Нановіт Аміно Макс
Азот (N) 51,0000 62 72 38 19,6
Фосфорний
2О5) 411 11,5
Магній (MgO) 58,0000 1,15
Сірка (SO3) 50,0000 48 63 0,09
Бор (B) 6,5000 7 0,12
Мідь (Cu) 6,5000 0,17
Залізо (Fe) 7,7000 0,12
Марганець (Mn) 12,0000 155 0,23
Цинк (Zn) 6,4000 7 102 0,23
Молібден (Mo) 0,0400 0,07
Амінокислоти 66,4000 34 37 19,9 403
Органічні кислоти 67,8000 61,6 111 103
Гумінові кислоти 3,3000
Фульвокислоти 0,5800
Фітогормони 0,0055 0,0057 0,0056 0,0054 0,12
Полісахариди 0,0490 0.050 0.051 0.047 1,15
Калій (К2О) 12,7
Кремній (Si) 0,05
Кобальт (Со) 0,05

Амінокислотний склад: гліцин, лізин, пролін, аланін, цистін, валін, метеонін, ізолейцин, лейцин, тирозин, триптофан, гістидин, фенілаланін, глутамін, глутамінова кислота.

Додатково входить полісахаридний прилипач.

М. Д. ІВАНЧУК, член-кореспондент МАКНС


(050) 604-11-45