Інноваційний гібрид кукурудзи ТРОНКА (ФАО 380)

17 декабря 2019 г. опубликовано в журнале: AgroONE №50

Статьи Агротехнологии Інноваційний гібрид кукурудзи ТРОНКА (ФАО 380)
ГІБРИД

Фундаментальним напрямом підвищення врожайності кукурудзи є впровадження гібридів інтенсивного типу.


Адже зернова продуктивність гібриду – це генетична ознака і не кожен гібрид зможе окупити витрати врожаєм. На сьогодні в досить широкому асортименті гібридів даної зернової культури, які вирощуються в Україні, лише окремі мають генетичну здатність (потенціал) забезпечити, за належної технології, отримання високих урожаїв – на рівні 11-14 т/га.

Важлива роль у підвищенні врожайності та поліпшенні якості зерна кукурудзи належить правильному добору гібридів для вирощування. Гібриди по-різному проявляють себе в неоднакових умовах вирощування, тому й реалізація їх потенційної продуктивності йде по-різному. Високопродуктивні гібриди виносять з ґрунту велику кількість поживних речовин, витрачають велику кількість води, тому вимагають відповідної агротехніки. Якщо такі умови відсутні – потенційно більш продуктивний гібрид не тільки не дає збільшення, але й може поступитись за врожайністю іншому, менш продуктивному, але й менш вимогливому до вирощування. Отже потрібен диференційований підхід до підбору генотипу. Особливо це важливо у даний час, коли багато господарств не можуть забезпечити посіви високим рівнем агротехнічних заходів. Цілком очевидно, що, як економічно слабким, так і сильним с.-г. господарствам необхідний різний гібридний склад. Для підвищення рівня реалізації врожайного потенціалу сучасних гібридів, захисту посівів від різних негативних абіотичних и біотичних факторів довкілля крім агротехнічних заходів (сівозміни, обробіток ґрунту, строки сівби, засоби захисту рослин тощо) важливе значення має саме обрання генотипу культури.

ГІБРИДІнститут зрошуваного землеробства НААН – це єдина наукова установа, де створюються гібриди кукурудзи різних груп ФАО для умов зрошення. У результаті селекційної роботи було створено середньостиглий гібрид кукурудзи Тронка (ФАО 380), який занесений до Державного реєстру сортів рослин України у 2019 році. Стійкість до полягання, пухирчастої та летючої сажок – добра. Потенційна врожайність – 15,5 т/га. Характеризується високою вологовіддачею зерна при дозріванні. Відмінністю даного гібриду є виключно швидкий темп росту рослин на початку вегетації. Посухостійкість висока. Має генетично зумовлену низьку збиральну вологість зерна, оптимальний габітус.

В проведених дослідженнях агротехніка вирощування гібридів була загальноприйнята для умов зрошення та відповідає вимогам технологій виробництва зернової кукурудзи для агроекологічних умов степової зони України. Попередник – соя. Після збирання попередника проводили дискування на глибину 10-12 см. Оранка проводилась на глибину 28-30 см. Дозу мінеральних добрив розраховували балансовим методом, вносили згідно розрахунку азотні добрива (аміачна селітра) в передпосівну культивацію N270. Ранньовесняне боронування проводили за фізичної стиглості ґрунту під кутом до основного обробітку. По мірі відростання бур’янів проводили суцільну культивацію на глибину 10-12 см. Ґрунтовий гербіцид вносили в передпосівну культивацію, яку проводили на глибину 6-8 см перед сівбою насіння гібридів у першій декаді травня. Відразу після сівби проводили коткування. Додатково проти однорічних та багаторічних дводольних бур’янів вносили гербіцид у фазу 4-5 листків культури в баковій суміші з інсектицидом проти шкідників. Густота стояння рослин – 80 тис. рослин/га.

Таблиця 1. Основні ознаки продуктивності середньостиглого гібриду кукурудзи Тронка

Показники Середнє Ліміти Vg,% Параметри моделі
Урожайність зерна, т/га 14,45 9,51-15,29 7,6 13,0
Вихід зерна, % 87 81-89 1,9 90
Вага з одного качана, г 169,4 152-215 26,6 210
Маса 1000 зерен, г 244,37 165-287 26,6 290
Довжина качана повна, см 19.0 14,5-23,0 8,1 22
Довжина качана озернена, см 17,53 13,7-22,8 8,5 22
Діаметр качана, см 4,45 3,8-5,1 5,4 5,0
Кількість рядів, шт. 14,0 12,0-18,0 9,44 16-18
Кількість зерен, шт. 40,16 32,0-55,0 9,78 48
Діаметр стрижня, см 2,41 2,0-3,2 6,6 2,8
Фотосинтетичний потенціал, тис.м2*діб 3045 2915-3228 3,7 2950
Листковий індекс 5,4 5,3-5,7 4,6 5,6

ГІБРИДВ сучасних умовах виробництва висока врожайність може бути забезпечена при поєднанні наступних продуктивних ознак гібриду Тронка: вихід зерна – 88-90%; качан середніх розмірів, циліндричний, довжина повна повинна сягати 20,0-22,0 см; довжина озерненої частини – 19,0-22,0 см; діаметр качана – 4,8-5,0 см; діаметр стрижня – 2,6-2,8 см, червоного кольору. Консистенція зерна зубовидна, жовтого кольору, зерно крупне (маса 1000 шт. – 320 г). Середнє значення кількості рядів зерен гібридів кукурудзи коливається в межах 16-18 штук, число зерен в ряду варіює від 46 до 48 штук. Фотосинтетичний потенціал – 2950 тис.м2*діб, листковий індекс – 5,6.

Для встановлення реакції новостворених гібридів на елементи технології досліджували вплив способів поливу та режимів зрошення: полив дощуванням ДДА 100 МА на Інгулецькому зрошуваному масиві з рівнем передполивної вологості ґрунту 70% НВ (РПВГ 70%, водозберігаючий режим); полив краплинним зрошенням, Інгулецький зрошувальний масив, передполивна вологість ґрунту 80% НВ; полив краплинним зрошенням з РПВГ 80%, Інгулецький зрошувальний масив, РПВГ 85% (оптимальний режим); полив дощуванням Зіматік – Каховський зрошувальний масив, РПВГ 80% НВ. Такі режими зрошення та способи поливу відповідають найбільш типовим параметрам технологій вирощування кукурудзи на поливних землях.

Таблиця 2. Урожайність зерна (т/га) гібриду кукурудзи Тронка за різних способів поливу та режиму зрошення (2016-2018 рр.)

Гібрид ФАО Полив дощуванням ДДА 100МА, Інгулецький зрошувальний масив, РПВГ 70% НВ Полив краплинним зрошенням, Інгулецький зрошувальний масив, РПВГ 75-80-75% НВ Полив краплинним зрошенням, Інгулецький зрошувальний масив, РПВГ 85% НВ Полив дощуванням Зіматік, Каховський зрошувальний масив, РПВГ 80% НВ
Азов (стандарт) 350 8,14 12,19 13,35 13,17
Тронка 380 9,51 13,64 15,29 14,18

У середньостиглого гібриду Тронка (ФАО 380) за поливу дощуванням у межах Інгулецького зрошувального масиву проявилась сильна реакція гібридів на екологічний градієнт вирощування. Урожайність гібридів такого типу різко зменшується за використання їх за водозберігаючих режимів зрошення. Цей гібрид відноситься до інтенсивного типу і різко зменшує урожайність зерна нижче рівня гібридів ФАО 190-280.

Використання його за ГІБРИДводозберігаючих режимів зрошення недоцільне і може призвести до недобору врожаю. Генотиповий потенціал продуктивності цих гібридів можливо розкрити тільки за умов інтенсивних технологій. За РПВГ 85% і краплинного способу поливу урожайність зерна гібриду Тронка сягала 14-15 т/га.

Правильний вибір гібридів кукурудзи для відповідних ґрунтово-кліматичних умов – перший і дуже важливий крок в отриманні високих урожаїв. Для підвищення рівня реалізації біологічного потенціалу культури важливе значення має впровадження у виробництво сучасних ефективних конкурентоспроможних технологій вирощування, які повинні базуватися на доборі адаптованих для зони високопродуктивних гібридів, за оптимізації умов макро- і мікроелементного живлення, штучного зволоження, застосування сучасних біостимуляторів росту.

Дієвими заходами впливу на рівень зернової та кормової продуктивності гібридів кукурудзи є не тільки застосування зрошення, мінеральних та органічних добрив, але й мікроелементів у вигляді комплексних мікродобрив та рістстимулюючих речовин.

Застосування регуляторів росту рослин за період 2016-2018 рр. досліджень на посівах позитивно вплинуло на ріст та розвиток рослин і, як наслідок, на формування урожаю.

Таблиця 3. Урожайність зерна гібриду кукурудзи Тронка (ФАО 380) залежно від мікродобрив і регуляторів росту (середнє за 2016-2018 рр.), т/га

Гібрид

(фактор А)

Обробка

препаратом (фактор В)

Роки досліджень Середнє Приріст урожайності
2016 2017 2018
т/га %
Середньостиглі гібриди
Азов

(ФАО 350)

(стандарт)

Без обробки 12,14 12,22 12,29 12,23
Аватар-1 13,05 13,03 12,99 13,02 0,79 6,8
Нутрімікс 12,88 12,83 13,03 12,91 0,68 5,6
                Органік-баланс 13,45 13,27 13,32 13,35 1,12 9,1
Тронка

(ФАО 380)

Без обробки 14,09 14,20 14,15 14,14
Аватар-1 14,84 15,09 14,77 14,90 0,76 5,4
Нутрімікс 14,71 14,84 15,02 14,85 0,71 5,1
                     Органік-баланс 15,25 15,28 15,36 15,29 1,15 8,1
НІР05

Урожайність зерна кукурудзи гібриду Тронка в умовах зрошення без обробки препаратами коливалася, в середньому за роки досліджень, в межах 14,09-14,15 т/га. Застосування регулятору росту та мікродобрив підвищувало показник урожайності зерна до 14,77-15,36 т/га, що чітко ілюструє таблиця 3.

Максимальну урожайність зерна кукурудзи сформовано за обробки препаратом Органік-баланс, яка в середньому склала 15,29 т/га з прибавкою 1,15 т/га до контролю. Препарат Аватар-1 збільшив урожайність на 0,76 т/га, Нутрімікс на 0,71 т/га. Це пояснюється тим, що рослини були повністю, або частково забезпечені необхідними мікроелементами та рістстимулюючими речовинами з рівномірним їх розподілом протягом вегетації культури, особливо в критичні періоди розвитку рослин.

Новий високопродуктивний гібрид кукурудзи Степовий рекомендовано до вирощування у зрошуваних сівозмінах агроформувань України: зокрема в Херсонській, Миколаївській, Одеській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Насінництво ведеться на стерильній основі М-типу.

Р.А. ВОЖЕГОВА, доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент Національної академії аграрних наук України
Т.Ю. МАРЧЕНКО, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник
О.С. ДРОБІТ, кандидат сільськогосподарських наук
Інститут зрошуваного землеробства НААН