Фермерське господарство чи товариство з обмеженою відповідальністю, з огляду на оподаткування (частина I)

21 декабря 2019 г. опубликовано в журнале: AgroONE №50

Статьи Законодательство Фермерське господарство чи товариство з обмеженою відповідальністю, з огляду на оподаткування (частина I)
оподаткування

Обираючи форму господарювання на землі, а саме: Фермерське господарство створене у формі юридичної особи, Фермерське господарство без створення юридичної особи чи Товариство з обмеженою відповідальністю, сільгоспвиробнику слід пам’ятати, що необхідно звернути увагу не лише на порядок реєстрації та площу земельних ділянок, що обробляються, а, зокрема, і на особливості системи оподаткування, обліку та звітності цих форм господарювання.

Перш ніж перейти до теми оподаткування господарюючих суб’єктів, що мають організаційно-правову форму Фермерське господарство та Товариство з обмеженою відповідальністю – сільськогосподарський товаровиробник, вважаю за необхідне більш детально розглянути умови, за яких можуть бути створені такі господарюючі суб’єкти.

Так, державна реєстрація Фермерського господарства та Товариства з обмеженою відповідальністю регулюється одним і тим же законом – Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», але в той же час, умови створення цих форм господарювання мають свої відмінності.

В даній статті ми лише коротко оглянемо ці відмінності, в розрізі того, які особи можуть зареєструвати Фермерське господарство зі статусом юридичної особи та без статусу юридичної особи, а які — Товариство з обмеженою відповідальністю, на основі яких установчих документів вони діють та в якому випадку Товариство з обмеженою відповідальністю буде вважатись сільськогосподарським виробником.

В частині 4 статті 1 Закону України «Про фермерські господарства» визначено, що Фермерське господарство підлягає державній реєстрації як юридична особа або фізична особа-підприємець.

Право на створення фермерського господарства має кожний дієздатний громадянин України, який досяг 18-річного віку та виявив бажання створити фермерське господарство.

Але, відповідно до статті 8 цього Закону, Фермерське господарство підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому законом для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, за умови набуття громадянином України або кількома громадянами України, які виявили бажання створити фермерське господарство, права власності або користування земельною ділянкою [1].

Згідно Цивільного кодексу України учасником Товариства з обмеженою відповідальністю може бути фізична або юридична особа.

Отже, для створення Фермерського господарства право власності або користування земельною ділянкою є обов’язковою умовою та інша юридична особа не може бути членом фермерського господарства. Для створення Товариства з обмеженою відповідальністю відсутній обов’язок щодо наявності у власності чи користуванні земельної ділянки на момент створення та учасниками Товариства можуть бути і інші юридичні особи.

Як Товариство з обмеженою відповідальністю, так і Фермерське господарство, створене у формі юридичної особи, діють на основі такого установчого документа як Статут, але Фермерське господарство без статусу юридичної особи діє на основі договору (декларації) про створення Фермерського господарства. В установчому документі зазначаються найменування господарства, його місцезнаходження, адреса, предмет і мета діяльності, порядок формування майна (складеного капіталу), органи управління, порядок прийняття ними рішень, порядок вступу до господарства та виходу з нього та інші положення, що не суперечать законодавству України.

Наведені вище відмінності на мою думку є елементарними, але важливими на першому етапі господарювання.

Стосовно оподаткування сільгоспвиробників вважаю за необхідне згадати, що в Україні існує загальна система оподаткування, обліку та звітності господарюючих суб’єктів (яку ми проаналізуємо пізніше), і спрощена система оподаткування, обліку та звітності. Для сільгоспвиробників — це ІV група спрощеної системи оподаткування.

Щодо застосування ІV групи спрощеної системи оподаткування, слід відмітити, що для того, щоб Товариство з обмеженою відповідальністю, яке виробляє сільгосппродукцію, Фермерське господарство, що має статус юридичної особи та Фермерське господарство без статусу юридичної особи могли застосовувати цю групу спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, вони повинні відповідати критеріям, визначеним Податковим кодексом України.

Відповідно до п. 291.4 ст. 291 Податкового кодексу України до сільськогосподарських виробників відносяться:

а) юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми (Фермерське господарство, яке створене як юридична особа, Товариство з обмеженою відповідальністю та ін.), у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків;

б) фізичні особи-підприємці, які провадять діяльність виключно в межах фермерського господарства, зареєстрованого відповідно до Закону України «Про фермерське господарство», за умови виконання сукупності таких вимог:

— здійснюють виключно вирощування, відгодовування сільськогосподарської продукції, збирання, вилов, переробку такої власновирощеної або відгодованої продукції та її продаж;

— провадять господарську діяльність (крім постачання) за місцем податкової адреси;

— не використовують працю найманих осіб;

— членами фермерського господарства такої фізичної особи є лише члени її сім’ї у визначенні частини другої статті 3 Сімейного кодексу України;

— площа сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду у власності та/або користуванні членів фермерського господарства становить не менше двох гектарів, але не більше 20 гектарів[2].

Отже, здійснивши короткий аналіз правових норм, приходимо до висновку, що при обранні організаційно-правової форми господарювання треба брати до уваги і становище особи, яка бажає займатись виробництвом сільгосппродукції на момент створення (державної реєстрації), і перспективу можливості застосовувати спрощену систему оподаткування, обліку та звітності в майбутньому.

В статі наступного номеру журналу «AgroOne» проаналізуємо ІV групу спрощеної системи оподаткування обліку та звітності.

  1. Закон України «Про фермерські господарства», Електронний ресурс/ Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/973-15#n38;
  2. Податковий Кодекс України Електронний ресурс/ Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n7038

Керуючий партнер Адвокатського бюро «Вікторія Кур’ян та партнери» - адвокат Вікторія Кур’ян,
Свід. про право на зайняття адвокатською діяльністю №000339 від 15.05.19 р.