Ефективні фактори підвищення рентабельності рослинництва

3 апреля 2020 г. опубликовано в газете: Агро1 №51

СтатьиАгротехнологииЕфективні фактори підвищення рентабельності рослинництва
рослинництва

На даний час вітчизняне сільське господарство за середньою урожайністю основних культур наблизилось до європейських рівнів. Подальше її збільшення без шкоди для людини і довкілля потребує, з нашої точки зору, використання у рослинництві препаратів, здатних не тільки забезпечити рослини елементами живлення, а і сприяти повному розкриттю властивостей, закладених в них природою і селекцією, і в результаті отримати високі врожаї екологічно чистої продукції при менших нормах внесення хімічних добрив. До таких препаратів в першу чергу слід віднести регулятори росту рослин і мікроелементи.

ТОВ «Високий врожай» першим в Україні розпочав і більше 25 років продовжує виробництво в промислових масштабах сучасних високоефективних, екологічно безпечних регуляторів росту. Наші регулятори — це препарати з фітогормональною активністю. Тобто вони є агентами керування, а не елементами живлення. Тому вони у надзвичайно малих дозах активно стимулюють процеси життєдіяльності. Зокрема, проникність мембран, інтенсивність поділу клітин, роботу ферментних систем, продуктивність фотосинтезу, процеси дихання і живлення, рівень імунітету.

Наступним кроком на шляху розвитку ТОВ «Високий врожай» стало створення комплексних препаратів, до складу яких входять як регулятори росту, так і мікроелементи. В нових препаратах регулятори росту і мікроелементи — це не проста суміш. В багатьох напрямках вони виступають як синергісти. Тобто результат дії препарату перевищує суму від дії його складових, внесених окремо. Завдяки синергії комплексні препарати інтенсивно поліпшують важливі показники сільськогосподарських культур. Вони:

  • поліпшують посівні кондиції насіння;
  • стимулюють швидке наростання потужної кореневої системи та листової поверхні;
  • підвищують стійкість рослин до хвороб, низьких та високих температур, повітряної та ґрунтової посухи;
  • в бакових сумішах із засобами захисту підвищують їх ефективність на 10-15%;
  • знімають фітотоксичну дію пестицидів;
  • розкривають генетичний потенціал та зберігають сортову типовість;
  • на 10-30% підвищують врожай та збільшують харчову цінність вирощеної продукції;
  • знижують вміст нітратів, іонів важких металів і радіонуклідів;
  • поліпшують стан ґрунтів.

Пілотним проектом на шляху створення комплексних препаратів став ВЕГЕСТИМ — регулятор росту рослин з мікроелементами та кріопротектором.

Препаративна форма ВЕГЕСТИМу — водний розчин.

Роль регулятора росту в препараті виконує суміш комплексу біологічно активних речовин природного походження з синтетичним аналогом фітогормонів ауксинового типу. Другою складовою ВЕГЕСТИМу є ряд основних мікроелементів у хелатній формі: бор (В) – 0,3 г/л; кобальт (Со) – 0,024 г/л; мідь (Cu) – 0,9 г/л; цинк (Zn) – 0,9 г/л; залізо (Fe) – 2,4 г/л; марганець (Mn) – 2,4 г/л; молібден (Мо) — 0,06 г/л; магній (Mg) – 3,2 г/л. Кріопротектором і прилипачем є суміш поліетиленгліколів ПЕГ-200, ПЕГ-400 і ПЕГ-600, кожен дозою 60 г/л.

ВЕГЕСТИМ є найефективнішим препаратом для обробки насіння і посівів озимих восени. Поліетиленгліколі, що входять до його складу, потрапляючи до рослин, забезпечують додатковим живленням клітини і поряд з іншими біологічно активними речовинами препарату структурують їх вміст. Структурований клітинний сік має нижчу температуру замерзання, що разом з інтенсифікацією синтезу стресових білків та накопиченням цукрів, ініційованих активними компонентами ВЕГЕСТИМу, обумовлює стійкість рослин до низьких температур. Присутність у ВЕГЕСТИМі ПЕГів також забезпечує надійну фіксацію всіх складових бакових сумішей на поверхні насіння та рослин і, отже, більший ефект від їх дії.

Препарат має широкий спектр дії. Застосовується для обробки насіння та обприскування посівів в технології вирощування пшениці, ріпаку, соняшнику, кукурудзи, сої. Норми витрат 250-300 мл на 1 тонну насіння, 50-75 мл на 1 гектар посівів.

ВЕГЕСТИМ забезпечує прибавки врожаю на рівні 20-25% та істотно поліпшує якість продукції.

Врахувавши позитивний досвід впровадження ВЕГЕСТИМу, фахівці ТОВ «Високий врожай» створили низку комплексних препаратів з різними регуляторами росту і різним складом мікроелементів. На даний момент 3 з них пройшли державні випробування і зареєстровані.

АГРОСТИМУЛІН+Mo.

Комплексний препарат з широким спектром дії

Препаративна форма – водний розчин. Першою складовою препарату є регулятор росту рослин АГРОСТИМУЛІН. Його діючою речовиною є збалансований комплекс біологічно активних речовин природного та синтетичного походження з фітогормональною активністю ауксинового і цитокінінового типу. Другою складовою є рідке добриво з концентрацією молібдену 139 г/л та азоту 160 г/л. АГРОСТИМУЛІН+MO належить до основних мікродобрив для бобових культур, ріпаку, огірків, кабачків, цибулі, часнику. Меншою мірою молібден потребують соняшник, буряки цукрові і столові, томати, плодові дерева, виноград. Молібден позитивно впливає на обидва типи фіксації атмосферного азоту, як синергетичний, так і асоціативний, ефективно пришвидшує синтез та обмін білкових сполук в рослинах.

У комплексі з обробкою насіння АГРОСТИМУЛІНом препарат підвищує врожайність в середньому на 20-25% та істотно поліпшує якість вирощеної продукції.

Вплив препарату на врожайність сої демонструє наведена нижче таблиця.

Вплив препарату Агростимулін+Mo на врожай сої сорту Алмаз

ПрепаратУрожай, т/гаПриріст урожаю
т/га%
Контроль2,82
Агростимулін, 20 мл/га3,210,3913,9
Агростимулін+Mo, 250 мл/га3,450,5122,3

ЗЕАСТИМУЛІН+Zn

Комплексний препарат для вирощування кукурудзи

Препаративна форма – водний розчин. Основою препарату є регулятор росту ЗЕАСТИМУЛІН. Діючою речовиною останнього є збалансована композиція біологічно активних речовин природного походження та синтетичного аналога фітогормонів (комплекс 2,6-диметилпіридин-1-оксиду з мурашиною кислотою), який введено для повного врахування біологічних особливостей кукурудзи. Другою складовою є рідке добриво з концентрацією цинку 154 г/л, азоту 100 г/л та сірки 76 г/л. ЗЕАСТИМУЛІН+Zn застосовуєтьсяся у технологіях вирощування кукурудзи на зерно і зелену масу шляхом позакореневого підживлення рослин. Норми витрат: 1 л на 1 гектар посівів. Препарат істотно інтенсифікує життєві процеси в рослинах кукурудзи. Зо крема, він посилює продуктивність ферментних систем та розширює спектр ферментів, підвищує швидкість окислювально-відновних процесів: синтез сахарози, крохмалю, аскорбінової кислоти тощо. Під його дією значно підвищується стійкість рослин до хвороб, посухи, спеки та приморозків. ЗЕАСТИМУЛІН+Zn у 2,0-2,5 рази зменшує в клітинах рослин кукурудзи число природних мутацій, а рівень мутацій, наведених засобами захисту, знижує до природного. Тобто препарат можна використовувати в батьківських посівах при вирощуванні гібридного насіння, в товарних він збільшує терміни сортооновлення.

За обробки насіння ЗЕАСТИМУЛІНом з наступним обприскуванням посівів ЗЕАСТИМУЛІНом+Zn врожай зерна збільшується на 8-10 ц/га, зеленої маси — на 70-130 ц/га та на 3-6% підвищує вміст в зерні жирів і протеїну. Вплив препарату на врожайність кукурудзи демонструє наведена нижче таблиця.

Вплив препарату Зеастимулін+Zn на врожай зерна кукурудзи, гібрид Хорол СВ

ПрепаратУрожай, т/гаПриріст урожаю
т/га%
Контроль8,75
Зеастимулін, 20 мл/га9,680,9310,6
Зеастимулін+Zn, 1,25 л/га10,081,3315,2

ТРЕПТОЛЕМ+В

Комплексний препарат для вирощування соняшника та ріпаку

Препаративна форма – водний розчин. Основу препарату становить регулятор росту ТРЕПТОЛЕМ. Діючою речовиною останнього є збалансована композиція біологічно активних речовин природного походження та синтетичного аналога фітогормонів (комплекс 2,6-диметилпіридин-1-оксиду з бурштиновою кислотою), який введено для повного врахування біологічних особливостей вирощуваних культур. Другою складовою препарату є рідке добриво з концентрацією бору 150 г/л та азоту 104 г/л.

ТРЕПТОЛЕМ+В застосовується шляхом позакореневого підживлення рослин з нормами витрат 1 літр на гектар посівів.

Потрапляючи до рослини, складові ТРЕПТОЛЕМ+В діють синергетично у багатьох напрямках. Під їх впливом підвищується проникність мембран клітин та прискорюється транспорт елементів живлення, зокрема вуглеводів. Складові препарату ініціюють інтенсивний поділ клітин і синтез білків. В результаті швидко наростає вегетативна маса і репродуктивні органи. Під дією препарату зменшується опадання квіток і швидше проростає пилок. Ефективно поліпшуються господарсько важливі показники рослин, що вирощуються. Зокрема, підвищується їх стійкість до хвороб, заморозків та посухи.

Врожайність насіння ріпаку підвищується на 20-25%, вміст в ньому олії — на 4-6%, вихід олії — на 30-40%. Рослини соняшника формують потужне стебло з одним великим виповненим кошиком, діаметр якого в середньому на 5-6 см більше ніж у рослин на контролі. Врожай насіння зростає на 4-6 ц/га, вміст олії на 2-4%, вихід олії та білку на 20-25%.

Вплив препарату на врожайність соняшника демонструє наведена нижче таблиця.

Вплив препарату ТРЕПТОЛЕМ+В на врожай соняшника, гібрид Арена ПР

ПрепаратУрожай, т/гаПриріст урожаю
т/га%
Контроль3,36
Трептолем, 20 мл/га4,000,6419,1
Трептолем+B, 1,0 л/га4.200,8425,1

 


ВИРОБНИК − ТОВ «ВИСОКИЙ ВРОЖАЙ»
02160, м. Київ, Харківське шосе, 50.
Тел./факс: (044) 292-00-86, 292-30-66, 292-30-44
www.urojai.com.ua • e-mail: urojai@kievweb.com.ua