Боримось-поборимо усі негаразди в боротьбі за урожай

3 апреля 2020 г. опубликовано в газете: Агро1 №51

СтатьиАгротехнологииБоримось-поборимо усі негаразди в боротьбі за урожай
NANOACTIV

Посушлива осінь, напрочуд тепла зима та березневі морози і подмороження та вимерзання озимих колосових і ріпака напередодні початку активної вегетації рослин — такий «подарунок» ми отримали від природи у високосному році. Довготривале перебування рослин у стані термічних і водних стресів гальмувало їх розвиток та надмірну трату ресурсів на виживання. Тож на початок квітня рослини переходять до активної вегетації у виснаженому стані, витрачаючи залишки своїх сил на виживання, на протидію небажаним сусідам — бур’янам, збудникам хвороб, численним шкідникам, що добре збереглись теплою зимою. Ситуація, що склалась, потребує нестандартних підходів для подолання цих негараздів, певних фінансових і матеріальних ресурсів, своєчасного і адекватного реагування.

Перш за все, необхідно вивести рослини з довготривалого стресу, тим більше, що ми маємо виконувати пестицидний обробіток полей, що підсилить існуючий стрес ще й хімічним навантаженням. Рослинам самостійно справитись з цим без значних втрат урожайності неможливо. Тому ми повинні допомогти їм активізувати синтез необхідних білкових речовин за рахунок внесення незамінних L-протеїнолітичних амінокислот. Швидко виведені зі стресового стану рослини можуть значно активізувати свій розвиток. Та для цього потрібні великі затрати енергії на біохімічні перетворення у рослинному організмі. Джерелом цієї енергії є АТФ-аденозінтрифосфат, головну роль в якому відіграють фосфати. В умовах холодного ґрунту та малодоступності фосфору для засвоєння кореневою системою рослин додатково можливе внесення доступного фосфору листковим підживленням спеціальним мікродобривом. Та для прискорення біохімічних перетворень рослині потрібні ферменти (ензими, каталізатори). Вони здатні прискорювати протікання реакцій в організмі рослини в мільйони разів. Зрозуміло, що за малої активності каталізаторів будуть уповільнені реакції, а відтак і уповільнений розвиток рослин. В утворенні ензимів приймають безпосередню участь або їх активують мікроелементи – мідь, залізо, марганець, цинк, бор, молібден, кобальт та ін., яких рослина у виснаженому стані з ґрунту взяти у потрібній кількості невзмозі. Отже, ці елементи потрібно внести листковим підживлення як і магній, сірку, карбамід. Крім того, рослина використовує мікроелементи для вироблення фітогормонів – природних регуляторів її росту і розвитку.

Вони визначають потребу рослини в тих чи інших елементах живлення, їх баланс та, відповідно до забезпечення факторами життєдіяльності, формують свою продуктивність. Ми матимемо успіх, коли навчимося забезпечувати рослини необхідними мікроелементами для активізації регуляторно-ферментативних функцій. Практика свідчить, що навіть примітивне схоластичне застосування мікроелементів підвищує на 20-25% поглинання поживних речовин із запасів ґрунту та внесених мінеральних добрив, отже підвищує й урожайність сільськогосподарських культур. В цьогорічних складних умовах продуктивність рослин буде ще в більшій мірі, ніж будь-коли, залежати від ефективного застосування кращих мікроелементних добрив в агротехнологіях. Ефективність застосування мікроелементних підживлень залежить, перш за все, від якості мікродобрив. Тож при виборі їх на це потрібно звертати особливу увагу.

Крім макро- (NPK), мезоелементів (MgO, SO3), в добривах повинні бути мікрокомплекси з високою концентрацією усіх важливих мікроелементів, а також однокомпонентні хелати металів та концентратів бору і молібдену. Високу оцінку сільгоспвиробники надають лінійці мікродобрив Нановіт компанії «Аgrovit Grouр» (Польща-Україна), які мають ряд цінних переваг перед їх аналогами.

Ці переваги у властивостях активного комплексу – «NANOACTIV», до якого, крім стійкого хелатуючого агента ЕДТА, входить ряд органічних речовин, що забезпечують високу ферментативну активність. Завдяки цьому рослини більш інтенсивно поглинають поживні речовини кореневою системою навіть з малодоступних сполук, активують метаболізм – це по-перше. По-друге, до складу комплексу входять гормональні речовини, які стимулюють поділ клітин, утворення нових органів: бруньок, квіток, листя, коренів, плодів і т.п. Завдяки цьому розвивається потужна листкова поверхня і активується фотосинтез, утворюються потужні пагони і коренева система, покращується запліднення та урожайність рослин. По-третє, у комплексі присутні сукцинати – природні регулятори функціонування організму з властивостями сильного адаптогена і антистресанта, учасника вироблення енергії для життєдіяльності рослинного організму. По-четверте, уся лінійка мікродобрив Нановіт має велику кількість незамінних амінокислот, зокрема, в Нановіт Аміно Макс їх 411 г.

До складу «NANOACTIV» входять гумінові речовини та багатофункціональний полісахаридний прилипач довготривалої дії. Прилипач природного походження, знімаючи поверхневий натяг з краплин розчину, рівномірно «розтягує» рідину, покриваючи до 86% поверхні листка, і утворює захисну прозору мікрорешітчасту плівку, яка не перешкоджає диханню рослин та фотосинтезу. Одночасно плівка протягом понад 14 днів утримує на поверхні листка нанесені добрива у напіввологому стані, що забезпечує пролонгований безперервний їх доступ в клітини рослин, захищає добрива від змивання дощами і росами. Плівка перешкоджає проникненню в рослину шкідливих мікроорганізмів, збудників хвороб та захищає очищену від кутини поверхню листка від термічних опіків та інтенсивного зневоднення рослини.

Незважаючи на такі переваги, ціни на добрива «Нановіт» нижчі від їх аналогів, тому користуються високим попитом. Застосування мікродобрива «Нановіт» в агротехнологіях вирощування озимих колосових забезпечує стабільну прибавку врожаю на 5-6 ц/га та високу якість зерна. В умовах нинішньої весни ефективною буде наступна система мікроелементних підживлень озимої пшениці.

Перше вегетативне підживлення виконати при настанні температури навколишнього середовища більше 10°С та фази розвитку рослин, починаючи з 4-го листка, таким складом мікродобрив:

Нановіт фосфорний – 1 л + Нановіт моно Марганець – 1 л + Нановіт Аміно Макс — 0,2 л + сульфат магнію (MgO – 175 г, SO3 – 350 г в 1 кг) – 2 кг + прилипач Липосам – 0,2 л + карбамід – 8-10 кг.

Друге продуктивне підживлення у фазі початку виходу рослин в трубку виконати таким складом добрив:

Нановіт мікро — 1 л + Нановіт моно Мідь — 1 л + Нановіт Аміно Макс — 0,2 л + сульфат магнію — 3 кг + карбамід — 12-15 кг + прилипач Липосам — 0,2 л.

Для підвищення посухостійкості рослин та утворення білків необхідно виконати третє, так зване якісне підживлення у фазі початку наливу зерна: міддю, цинком та азотом. Для цього необхідно внести Нановіт моно Мідь — 0,5 л + Нановіт моно Цинк — 0,5 л + карбамід — 8 кг.

Висококваліфіковані фахівці виробника мікродобрив «Нановіт» компанії «Аgrovit Grouр» та їх офіційного представника ТОВ «Південьнасіньсервіс» допоможуть ефективно виростити вагомий та якісний урожай зернових в умовах малосприятливого 2020 року.

М. Д. ІВАНЧУК, член-кореспондент МАКНС


(050) 604-11-45