Добрива Elixir Zorka – ідеальне рішення для отримання високих врожаїв!

6 сентября 2020 г. опубликовано в газете: Агро1 №56

Статьи Химия и жизнь Добрива Elixir Zorka – ідеальне рішення для отримання високих врожаїв!
Elixir Zorka

У Європі та світі добре відомі добрива Elixir Zorka з високою концентрацією поживних елементів, рівномірним гранулюванням і високою розчинністю у воді. Свій життєпис завод «Elixir Zorka» розпочав ще 1938 року у сербському місті Шабац.

А друге дихання отримав після приватизації «Elixir Group» – коли підприємство модернізували й оснастили виробничі потужності за сучасними технологіями та європейськими стандартами. Компанія «Еліксир Україна» постачає добрива на український ринок з 2017 року, а вже торік обсяг відвантаженої в Україну продукції перевищив 100 тис. тонн. Комплексні мінеральні добрива Elixir Zorka відповідають вимогам чинного законодавства та мають офіційну державну реєстрацію і посвідчення від Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

Що у формулі та як це працює?

Ідеально збалансований вміст поживних речовин у комплексних добривах Elixir Zorka дає змогу застосовувати їх на всіх ґрунтах України, під усі сільськогосподарські культури, використовуючи всі способи їх внесення: основне, передпосівне, припосівне удобрення і в разі необхідності – кореневе підживлення із заробкою у ґрунт. Макро- й мікроелементи скомпоновано у гранулах добрив таким чином, аби забезпечити рослини належним живленням навіть за несприятливих погодних умов.

Суттєва перевага добрив Elixir Zorka – це вміст азоту в амонійній формі (NH4+). Коренева система рослини швидко поглинає цю форму азоту навіть за відносно низьких температур навесні, на відміну від амідного нітрогену (NH2), що потребує ще й мікробіологічних процесів і певного часу для трансформації в амонійний азот. Окрім цього, катіони амонію добрив Elixir Zorka не вимиваються в осінньо-весняний період з ґрунтів, як, наприклад, нітрати (NO3-) добрив деяких конкурентів.

Фосфор у вигляді моноамонійфосфату – NH4H2PO4 – найкраще і найшвидше розчиняється у воді, отже, є найдоступнішим для рослин – і це теж суттєва перевага добрив Elixir Zorka, особливо на перших етапах росту й розвитку сільгоспкультур. Фосфор, як і азот, відповідає за формування розгалуженої кореневої системи, а крім того, як і калій, підвищує імунітет рослини, посилює її посухостійкість і зимостійкість.

Калій знаходиться у добривах Elixir Zorka у формі хлоридів (KCl) або сульфатів (K2SO4). Оскільки озима пшениця є нечутливою до хлору, то для вирощування цієї культури можна вибрати з лінійки добрив будь-яку форму.

Сірку (вона суттєво впливає на ріст і розвиток рослини) містять усі без винятку добрива Elixir Zorka. Також окремі формуляції добрив мають у своєму складі й інші важливі макроелементи – кальцій, магній, а також мікроелементи – бор і цинк.

Застосування добрив у виробництві пшениці

Виробництво зерна озимої пшениці вимагає своєчасного виконання всього комплексу агротехнічних заходів, серед яких надзвичайно важливим є науково-обґрунтоване застосування мінеральних добрив. Розрахунок норм та доз мінеральних добрив потрібно проводити, беручи до уваги заплановану врожайність озимої пшениці, аналіз показників родючості ґрунту та визначивши точне співвідношення необхідних поживних хімічних елементів.

Загальновідомо, що майже весь фосфор та калій вносять в основне удобрення, при цьому основний обробіток ґрунту забезпечує заробку добрив на глибину 10-20 см, в зону майбутнього розташування найбільшої маси коренів. Незначну кількість добрив (обов’язково фосфор, а бажано — NPK) вносять у рядки, при посіві. Восени вносять приблизно третину азоту від норми, а навесні у підживлення – решту залишку, дві третини.

Найважливішими поживними елементами на початкових стадіях розвитку пшениці є азот, фосфор та калій. Азот – відповідає за вегетативний розвиток рослин, за формування їх габітусу та відповідно – врожайності. Крім того, завдяки азоту в ґрунті відбуваються процеси мінералізації рослинних залишків. Фосфор досить часто є найдефіцитнішим макроелементом на наших ґрунтах. На початкових стадіях розвитку рослин він має вирішальне значення для їх вкорінення, також у подальшому відіграє величезну роль в обмінних процесах, які безпосередньо впливають на формування врожайності та якості зерна. Калій забезпечує зимостійкість, посухостійкість та стійкість сільськогосподарських культур до грибкових і бактеріальних хвороб.

Мінеральні добрива Elixir Zorka, що застосовувалися при вирощуванні озимої пшениці в різних країнах Європи, зокрема і в Україні, довели високими врожаями зерна свою відмінну якість та економічну ефективність. У залежності від вмісту у ґрунті доступних рослинам форм азоту, фосфору та калію можна підібрати необхідні формуляції добрив для цієї сільськогосподарської культури. Так, на ґрунтах з дефіцитом фосфору, підвищеним і високим вмістом калію варто застосовувати формули з більшою часткою Р2О5 – NutriМАР 10:40. Це добриво має також 2% Са, 10% SО3 і 0,1% Zn. Якщо ґрунт має низький, середній вміст азоту й сірки, а також середній і підвищений вміст доступного фосфору, водночас підвищений і високий вміст калію, то можна використати інше добриво – NP 16:20+ 30% SО3 + 0,05% B. Слід зазначити, що для вирощування озимих культур на ґрунтах з середнім вмістом поживних хімічних елементів варто застосовувати добрива Elixir Zorka, які мають найбільш сприятливе співвідношення азоту, фосфору та калію – це NPK 6:24:12 + 2% Са + 12.5% SО3 + 0,05% Zn або NPK 7:21:21 + 10% SО3 + 0,05% Zn. Якщо ж ґрунт має низький вміст калію, то ідеальна формула добрива для пшениці – NPK 6:12:24 + 15% SО3.

Вміст важливих макро- та мікроелементів, їх співвідношення дає можливість застосовувати вищезазначені добрива і в основне, і у передпосівне удобрення, і при посіві озимої пшениці з врахуванням агрохімічної характеристики ґрунту.

Аграрії знають: добрива Elixir Zorka – це ідеальне рішення для тих, хто вміє вирощувати високі врожаї озимої пшениці!