Чи знаєте, шановні, що таке «Хелафіт»? А «Емістим» та «Біоген»? А органічне землеробство?

7 октября 2021 г. опубликовано в журнале: AgroONE №71

СтатьиАгротехнологииЧи знаєте, шановні, що таке «Хелафіт»? А «Емістим» та «Біоген»? А органічне землеробство?
землеробство

Українці все частіше звертають увагу на своє харчування, розуміючи, що від цього залежить їх здоров’я та взагалі здоров’я нації. Звичайно, для того, аби споживати органічну продукцію рослинництва, необхідно мати науково обґрунтовані технології вирощування сільськогосподарських культур.

Фахівці ТОВ «Одеський селекційний приватний інститут» (ОСПІ) досліджують і розробляють новітні технології для органічного землеробства. А також фітопатологами ОСПІ проводяться дослідження ефективності сучасних вітчизняних рострегулюючих препаратів органічного походження, засобів захисту рослин біологічної природи. Отримані позитивні результати. Це важливі елементи агросистеми органічної спрямованості, які ми плануємо використати для повної реалізації проекту.

Інноваційні препарати з біозахисним ефектом представляють новий напрям у захисті рослин, який обґрунтований розкриттям механізму фізіологічної дії нових РРР на клітинному рівні, що сприяє загибелі патогену і підвищенню стійкості рослин. Додатково збільшується (у 3-5 разів) ефективність захисної дії за рахунок синергічної дії РРР. Цей напрям – використання композиційних препаратів з рострегулюючою дією та біозахисним ефектом буде з успіхом використано в органічному землеробстві, садівництві, овочівництві, лісівництві, біотехнологіях.

Для забезпечення оптимального режиму живлення рослин окрім макроелементів (азот, фосфор, калій) необхідні мікроелементи. Ученими доведено, що саме мікроелементи беруть участь в усіх життєво важливих процесах, таких як фотосинтез, дихання, окисно-відновлювальні процеси, ферментативна діяльність, процеси росту і розвитку рослин та ін. Їх застосування у рослинництві дає можливість регулювати у потрібному напрямку урожайність сільськогосподарських культур та якість врожаю за рахунок підвищення вмісту білків, вуглеводів, жирів, вітамінів, мінеральних елементів.

При цьому мікроелементи проявляють себе як активатори, що прискорюють біохімічні та фізіологічні процеси, або як регулятори окисно-відновлювальних процесів – виступають як складова або активатор ряду ферментів. За наявності мікроелементів рослини здатні краще поглинати з ґрунту інші поживні речовини.

Хочу нашим читачам розповісти про органічне землеробство, адже вже існують сучасні рострегулюючі речовини, препарати позакореневого живлення, які мають високу біологічну та економічну ефективність.

Як еталон надаємо рострегулюючі препарати «Хелафіт-Комбі», «Біоген», «Емістим С».

Для забезпечення конкурентоспроможного екологічно безпечного виробництва зерна та насіння ми мали створити альтернативну модель вирощування зернових колосових культур, яка ґрунтується на глибокому розумінні процесів, що відбуваються в природі, спрямована на поліпшення структури ґрунтів, відтворення їх природної родючості за застосування генетичних та агротехнологічних заходів захисту рослин. Це є ОРГАНІЧНЕ ЗЕМЛЕРОБСТВО, тобто певна система агровиробництва. У завдання цього наукового проекту входить визначення біологічної, економічної та екологічної спроможності еталонних рострегулюючих речовин препаратів «Хелафіт», «Біоген», «Емістим С».

На землях ТОВ «ОСПІ» (Одеська область, Роздільнянський район) закладено експериментальний полігон, де протягом виконання проекту відпрацьовувалися моделі вирощування кращих за показниками врожайності, стійкості до основних хвороб та якості сортів озимої м’якої пшениці, озимого ячменю, які ґрунтуватимуться на принципах ведення органічного землеробства. Дослідження ефективності композиційних регуляторів росту рослин «Хелафіту», «Біогену», «Емістиму С» на озимій пшениці.

Таблиця 1. Рострегулятори та їх вплив на врожайність та елементи структури врожаю

Препарат,
норма витрати,
мл/т, мл/га
Коефіцієнт кущенняГустота продуктивного стеблостою, шт./м2Кількість зерен
у колосі, шт.
Вага
1 колосу, г
Маса
1000 зерен, г
Урожай
т/га± до контролю, т/га± до контролю, %
123456789
Контроль, вода 250 л/га4.55520,0030,001.2035.703.6
Варіант – передпосівна обробка насіння
«Хелафіт», 1,0 л/т23.58758,0055,005.5155.107.5+3.9+108
«Біоген», 250 мл/т17.56631,0051,003.3451.405.5+1,9+53
«Емістим С», 25 мл/т18.53633,0054,003.4553.306.4+2.8+78
Варіант – обприскування посівів під час виходу в трубку
«Хелафіт», 1,0 л/га22.34571,0048,004.4551.206.3+2.7+75
«Біоген», 250 мл/га12.20543,0049,003,3847.40 5.2+1,6+45
«Емістим С», 25 мл/га12.12544,0046,003.3449.705.4+1.8+50
Варіант – обприскування посівів під час виходу в трубку + початок колосіння
«Хелафіт», 1,0 л/га24,41590,0052,004.5651.006.3+2.7+75
«Біоген», 250 мл/га22,39583,0050,004,5249,006.2+2.6+72
«Емістим С», 25 мл/га23,38580,0051,004.4553,006.6+3.0+83
НСР050.39152.10.491.31.60.751,5

Місце та умови проведення досліджень

■ Польові досліди проводилися у ТОВ «ОСПІ» (Роздільнянський район Одеської області).

■ Ділянки – 10 м2 .

■ повторність – 4-х разова, повна рендомізація, з частим контролем (без препаратів).

■ Сорт – Пані Оля.

■ Норма висіву – 1,5 млн насінин/га.

■ Термін посіву – 01.10.20 р. (перший рік), 27.09.2021 р. (другий рік випробувань).

■ Ґрунти дослідного поля – південні чорноземи, вміст гумусу – 3.8%.

землеробство

Таблиця 2. Ефективність РРР на фоні порівняння препаратів – протруйників насіння проти збудників твердої та летючої сажки пшениці (сорти Лузанівка і Русалка), кам’яної, летючої, чорної сажки ячменю (сорт Росава), 2019-2021 рр.

Варіант, препарат,

діюча речовина (д.р.)

Норма витрати, л/тTilletia cariesUstilago
tritici
Ustilago
hordei
Ustilago
nuda
Ustilago
nigra
слабка

заспореність

висока

заспореність

121212121212
Контроль – без протруєння насіння11.262.132.112.724.510.4
«Хелафіт»1.08.72241.23419.5395.8549.2627.627
«Біоген»0.259.91256.6929.879.62422.779.95
«Емістим С»0.2510.11058.3626.7177.64018.4256.934
«Юнта Квадро»1.5010001000100010001000100
«Ламардор»0.2010001000100010001000100
«Хелафіт» + «Юнта Квадро»1.0 + 1.5010001000100010001000100
«Хелафіт» + «Ламардор»1.0 + 0.2010001000100010001000100
НСР050.050.80.10.10.90.2

Дослід закладено у полі на штучних інфекційних фонах сажкових хвороб. Сорти пшениці: Лузанівка (розсадник твердої сажки Tilletia caries), Русалка (розсадник летючої сажки Ustilago tritici). Сорт ячменю Росава (розсадник сажкових ячменю: твердої (Ustilago hordei), летючої (Ustilago nuda), чорної (Ustilago nigra).

Ефективність проти твердої сажки вивчалася на різних за інтенсивністю фонах – за слабкої заспореності, тобто 0.1 г спор на 1 кг насіння і за високої заспореності, тобто 1 г спор на 1 кг насіння.

Примітка:

1 – кількість уражених колосків, %;
2 – біологічна ефективність, %.

Матеріали та методи досліджень
Рострегулюючі речовини «Хелафіт», «Біоген», «Емістим С», методика досліджень згідно наукових робіт докторки біол. наук Бабаянц О.В.

РЕЗУЛЬТАТИ

На полігонах порівнювали дію рострегуляторів на витривалість, врожайність, якість отриманого насіння, вплив на розвиток інфекції тощо. Результати наведені у Таблиці 1. За обробки кондиційного насіння рострегулюючими речовинами відмічено позитивну дію на всі показники (Табл.1).

Дійсно, вплив на ростові процеси, на елементи структури врожаю, на врожайність є суттєвим відносно контрольного варіанту. Тому цілком доцільно пропонувати «Хелафіт», «Біоген», «Емістим С» для передпосівного обробітку насіння.

У варіанті вегетаційного обприскування посівів препаратами «Хелафіт», «Біоген», «Емістим С» під час виходу у трубку (ВВСН 30-32), виявили позитивний їх вплив на усі параметри росту. Є достовірна прибавка до врожаю.

Найбільш ефективним вбачаємо варіант, коли РРР використовуються двічі – у період вегетації у фазу початку виходу у трубку – появи 2-го вузла (ВВСН 30-32) та у фазу початку колосіння (ВВСН 51). Препарати з біозахисним ефектом «Хелафіт», «Біоген» та «Емістим С» за дворазового їх застосування сприяли додатковому збільшенню врожаю на 32-36% відносно контролю!

Таблиця 3. Ефективність РРР у порівнянні з іншими препаратами – протруйниками насіння проти збудників гнилі та плісняви пшениці (сорт Одеська напівкарликова, 2019-2021 рр.)

Варіант, препарат,

діюча речовина (д.р.)

Норма

витрати, л/т

Fusarium sp.Alternaria sp.Bipolaris sorokinianaКомплекс грибів зберігання*Bacillus sp.**
1212121212
Контроль – без протруєння насіння18.521.513.545.59.5
«Хелафіт»1.014.52212.5427.54432.0306.037
«Біоген»0.2519.5­512.54211.51534.5246.532
«Емістим С»0.02519.5­515.52814.5­746.0­17.521
«Ламардор»0.20.5970100010001001.584
«Юнта Квадро»1.50.5970100010001001.584
НСР050.40.90.64.23.2

Дослід проводився у польових умовах на штучно інфікованому певними патогенами насінні сорту Одеська напівкарликова.

Примітка:

1 – кількість інфікованих зернівок, %;
2 – біологічна ефективність, %.

*   гриби Mucor spp., Rhizopus spp., Aspergillus spp., Penicillium spp.,Trichothecium roseum.
** збудники бактеріальної гнилі

У досліді з визначення біологічної ефективності (передпосівна обробка насіння) проти збудників сажкових хвороб пшениці, на жаль, не виявили достатньої ефективності рострегуляторів «Біоген» та «Емістим С». «Хелафіт» виявив серед усіх найвищу ефективність, але порівнювати її з біологічною ефективністю протруйників хімічного походження немає сенсу. Сажкові хвороби – це така категорія інфекційних хвороб, проти яких потрібно мати стовідсотково ефективні протруйники (Табл. 2).

За сумісного використання фунгіцидного протруйника та препарату «Хелафіт» у передпосівній підготовці насіння маємо 100% позитивний результат, що необхідно враховувати (Табл. 2).

Більш-меншу ефективність виявив проти збудників кореневих гнилей, бактеріозу та плісняви «Хелафіт». Майже повну відсутність або дуже низьку ефективність визначили за дії «Біогену» та «Емістиму С» (Табл. 3). Таким чином, використання цих препаратів як повну альтернативу хімічним протруйникам не вбачаємо за доцільне, особливо за умов наявності високого інфекційного фону тієї чи іншої хвороби. Але за невисоких інфекційних фонів, що досить часто буває у виробництві, застосовувати рострегулятори цілком можливо, враховуючи рівень їх потенційної ефективності (Табл. 3).

Рострегулюючі препарати у боротьбі з різними типами традиційних інфекцій є незамінними за застосування їх у сумішах з високоякісними оригінальними хімічними препаратами. Рострегулятори нівелюють фітотоксичність, яку можуть надавати хімічні протруйники, а у рослин регулюють імунні реакції, чим оздоровлюють як товарну продукцію, так і насіннєвий матеріал.

ВИСНОВКИ

  1. Застосування рострегуляторів «Хелафіт», «Біоген», «Емістим С» для передпосівної обробки насіння має біологічну ефективність відносно покращення фізіологічних процесів у рослині. Також препарат виявляє досить ефективну дію біофунгіциду, зменшуючи патогенне навантаження на насіння збудників кореневих гнилей та плісняви. Для передпосівної обробки насіння доцільно до протруйника додавати «Хелафіт», «Біоген» або «Емістим С» для зменшення фітотоксичної дії від хімії.
  2. Застосування регулятора росту «Хелафіт» за норми витрат 1,0 л/га протягом вегетації позитивно впливало на ріст та розвиток рослин пшениці та ячменю. Найбільш ефективним є варіант, коли препарат використовується двічі за вегетацію, у фази ВВСН 30-32 та ВВСН 51.
  3. Препарати з біозахисним ефектом «Хелафіт», «Біоген» або «Емістим С» за дворазового їх застосування сприяють додатковому збереженню врожаю на 36% відносно контролю.
  4. «Хелафіт-Комбі» за результатами випробувань має добре виражений інсектицидний ефект.
  5. За результатами випробовувань рострегулюючого препарату «Хелафіт-Комбі» вважаємо за доцільне рекомендувати їх для Державної реєстрації з метою використання в Україні на зернових колосових культурах як препарат, що покращує фізіологічні показники зернових колосових культур у процесі вегетації та препарат, що має властивості біоінсектициду.

Бажаю успіху!

Ольга Бабаянц
докторка біологічних наук, с.н.с., завідувачка відділу фітопатології і ентомології СГІ-НЦНС, журналістка Національної спілки журналістів України, тележурналістка, міжнародна незалежна експертка з питань якості пестицидів і агрохімікатів


ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: