Будь у тренді, будь в АГРО!

31 января 2021 г. опубликовано в журнале: AgroONE №63

СтатьиИнтересноБудь у тренді, будь в АГРО!
АГРО

Щоб утримати молодь в селі і зробити агро привабливою, цікавою і модною сферою для працевлаштування, передусім треба зрозуміти сподівання молоді.

Існує великий невикористаний резерв можливостей працевлаштування в агропродовольчому секторі. Проте, через обмежений доступ до землі, природних ресурсів, інфраструктури, фінансів, технологій, ринків, знань цей сектор не можна вважати привабливим і стійким для молоді.

Оскільки середній глобальний вік фермерів наближається до 60 років, вкрай важливо розробити системи, політику і програми, які заохотять участь молоді в сільському господарстві і системах живлення і суміжних професіях, включаючи дослідження і інновації. Традиційне натуральне сільське господарство не є привабливим для молоді, і важливо перетворити сільське господарство і продовольчі системи таким чином, щоб агро стало інтелектуально складним і економічно вигідним.

Збереження молоді в сільському господарстві також вимагає підвищення рівня життя і якості послуг у сільській місцевості. Участь і лідерство молодих людей у сільському господарстві і продовольчих системах вкрай важлива, оскільки молодь має бути визнана в якості агента змін, а не (тільки) в якості одержувача допомоги і підтримки.

Залучення молоді до сільського господарства і продовольчої системи можна ефективно просувати за допомогою учбових програм і практичних аспектів.

Зараз молодь не зацікавлена в тому, щоб займатися сільським господарством як професією – стати підприємцем або будувати кар’єру. Участь молоді в сільському господарстві і у будь-якому іншому секторі розвитку є загальнонаціональною проблемою.

Молодь часто більше схильна до прийняття нових ідей і технологій у порівнянні зі старшим поколінням фермерів. Молоді фермери часто мають більшу здатність до інновацій, уяви, ініціативи і підприємництва, чим літні люди.

Проте, у свідомості літніх людей молодь – це завжди недалека, неорганізована людина, якій не слід довіряти аспекти розвитку співтовариства до 40 років і старше.

Традиційно більш старші за віком фахівці завжди були лідерами в сільськогосподарських організаціях споконвіку. Вони адміністратори, технічні директори і комерційні менеджери у будь-якій аграрній організації.

Говорячи про сучасне управління в сфері агро, треба враховувати сьогоднішні реалії.

 1. Глобалізація – це більше, ніж потік грошей і товарів, це зростаюча взаємозалежність народів світу. Глобалізація – це процес, що об’єднує не лише економіку, але і культуру, технології і управління. Люди всюди стають пов’язаними під впливом подій в далеких куточках світу.
 1. Інтегроване сільське господарство – це орієнтований підхід, який об’єднує людину, суспільство і спосіб життя, який доповнює відповідні традиції і традиційні практики.
 2. Сучасний фермер – молодий, адаптивний, енергійний, досвідчений в FinTech, орієнтований на глобальну зміну клімату, розумне сільське господарство.

Молодь – потенційна мета розширення сільського господарства

Як посприяти активній участі молоді в сільському господарстві і продовольчих системах, які кроки треба зробити:

 1. Розробка програм/пропозицій по навчанню сільському господарству і методів навчання за допомогою ІКТ (інформаційно-комунікаційних технологій), які підходять для молоді.
 2. Залучення ключових зацікавлених сторін, таких як батьки, адміністрації ОТГ і т.д.
 3. Прагнення до доданої вартості в харчовому і сільськогосподарському ланцюжку створення вартості.
 4. Розвиток ґрунтованих на ІКТ та «цифрі» інновацій для сільського господарства і продовольчої безпеки (наприклад: за допомогою мобільних технологій, Інтернету речей, дронів і т.д.).
 5. Сприяння доступу молоді до кредитів для проєктів, заходів і підприємств в області сільського господарства і продовольчої безпеки.
 6. Сприяння доступу молоді до природних ресурсів (наприклад, землі), сільськогосподарських ресурсів і ринків для проєктів в області сільського господарства і продовольчої безпеки, діяльності і бізнесу.
 7. Створення соціальних мереж і мереж підтримки, через які молодь може обмінюватися інформацією і отримувати доступ до послуг.

Майбутнє вже настало і, намагаючись зберегти молодь у сільській місцевості і в агро, треба замислитися над такими питаннями:

 1. Чому необхідно сприяти залученню молоді до сільського господарства і продовольчих систем? Які основні проблеми і можливості?
 2. Як розвиток і перехід сільського господарства, продовольчих систем впливають на залученість молоді і зайнятість? Як зайнятість в сільському господарстві і продовольчих системах може стати привабливішою для молоді? Що знадобиться для підвищення рівня життя і обслуговування в сільській місцевості і середніх містах, щоб зберегти молодь і молоді сім’ї?
 3. Які перетворення управління потрібні для забезпечення і заохочення участі молоді в сільському господарстві і продовольчих системах, і які дії потрібні для того, щоб озброїти молодь необхідними навичками і упевненістю в повноцінній участі в цих процесах ухвалення рішень?
 4. Які найбільш перспективні шляхи перетворення існуючого сільського господарства і продовольчих систем у країнах, що розвиваються, щоб зробити їх привабливішими для молоді?
 5. Які найкращі стратегії для повного залучення молоді до можливостей придбати адекватні навичкі і можливості навчання для подальшого розвитку своїх знань і надання їм можливості бути лідерами в інноваційному сільському господарстві і перетворенні продовольчих систем?
 6. Які найбільш відповідні заходи політики для усунення перешкод для розширення можливостей молоді ініціювати і/або розширювати масштаби діяльності в сільському господарстві і пов’язаних з ним послугах, у ланцюжку постачань продуктів харчування, в агроекології і в харчовому середовищі, а також в області інновацій відповідно до їх навичок і прагнень?
 7. Які найбільш відповідні стратегії і ініціативи, сприяючи переходу від освіти до праці, а також набору і утриманню молоді в діяльності, пов’язаній з сільським господарством і продовольчими системами? Які види діяльності в ланцюжках постачань мають найбільший потенціал для створення гідних робочих місць для молоді? Які нові види навчання потрібні для розвитку більш агроекологічних підходів до сільського господарства?
 8. Яка міра розбіжностей в заробітній платі відносно молоді в сільському господарстві і продовольчих системах, і який успішний досвід усунення таких відмінностей в заробітній платі?
 9. Які дані потрібні для підтримки розробки політики, спрямованої на підвищення залученості і зайнятості молоді, а також для підвищення обізнаності про конкретні потреби, уразливість і можливості знедоленої молоді?

Сільське господарство повинне стати модним і технічно складним для сільської молоді. Таким чином, поєднання технічної модернізації і політичної підтримки для використання високих технологій притягне молодь до сільського господарства.

Агро – це зараз модно!

Ірина КРАВЕЦЬ,
член експертного комітету з розвитку сфери штучного інтелекту Міністерства Цифрової трансформації України,
керуючий партнер CleverAgri


ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ ЖЕ НОМЕРЕ: