Біоексперт та вовчок від компанії «Nando-Біоексперт»

8 февраля 2022 г. опубликовано в журнале: AgroONE №75

Статьи Агротехнологии Біоексперт та вовчок від компанії «Nando-Біоексперт»
Nando-Біоексперт

У наш час проблема шкідливості вовчка (рос. – заразиха) є світовою. Дослідження ареалу розповсюдження паразиту, визначення його расового складу та розробка заходів щодо обмеження шкідливості вовчку є вкрай необхідними для стабілізації та підвищення врожайності соняшнику.

Отже, переглянемо стратегію захисту соняшнику від вовчку, що заснована на зменшенні виділень корінням у ґрунт стриголактонів, які важливі для вовчку, за допомогою продукту компанії «NANDO-БІОЕКСПЕРТ».

На початковому етапі проростання насіння вовчку, укріплення та проникнення гаусторії у коріння відомо декілька механізмів, що призводять до виникнення загальної стійкості соняшнику до паразиту.

До них мають відношення:

а) зменшення ексудації стриголактонів корінням живитиля;

б) укріплення стінки клітини через поперечне зшивання білків або осадження на ній

метаболітів (лігнин, суберин, каллоза);

в) накопичення токсичних фенольних сполук у точці зараження.

Nando-Біоексперт

Розглянемо ці механізми

  1. Дослідженнями останніх років було встановлено, що проростання насіння вовчку здійснюється завдяки стриголактонам, які виділяються у ґрунт коріннями соняшнику, вони залучають арбускулярні мікоризні гриби (АМ-гриби), що доставляють рослинам деякі корисні речовини. У той самий час насіння рослин-паразитів також мають властивість відчувати стриголактони, що є для них головним стимулом для проростання, для укріплення до коріння рослин живителя та висмоктування з нього корисних речовин. Паразитизм мікоризи, що входить до складу «Біоексперта», можливо вважати видом симбіозу, за котрого один співжитель (соняшник) отримає від нього користь, а інший (вовчок) – шкоду.

Стриголактони є речовинами так званого «голоду» рослин та є новим класом фітогормонів, котрі приймають участь у багатьох фізіологічних процесах, а саме як контроль розвитку побігу, відповідь на абіотичні фактори, регуляцію доступності поживних речовин.

Наявність у «Біоексперта» ендофітних бактерій, які мобілізують та роблять легко доступними поживні речовини (знімають відчуття голоду), дозволяють визначити нову стратегію захисту соняшника від вовчка.

Зовсім недавно було встановлено, що ендофітна бактерія Azospirillum brasilense інгібує проростання насіння вовчка та її подальший розвиток на коріннях соняшнику. Насіння вовчка дещо гірше розпізнає коріння соняшнику, колонізовані мікоризою, бактеріями Rhizobium leguminosarum, Azospirillum brasilense, з приводу зміни складу у кореневих ексудатів.

Було продемонстровано зниження складу речовин, що спричинюють проростання насіння вовчку у кореневих ексудатів мікоризних рослин. Ці взаємодії призводять до того, що насіння вовчку не проростає та не заражує соняшник. Дослідження структури та функцій мікробіоти на коріннях соняшнику виявили широкий спектр бактерій та грибів різних таксономічних груп, багато яких сприяють росту рослин. Серед групи рослинно-стимулюючих ризобактерій широко представлений рід Pseudomonas. Цей рід має більше сотні видів аеробних бактерій, котрі належать до підкласу Proteobacteria. Бактерії, що входять до складу «БІОЕКСПЕРТ», захищають рослини шляхом антагонізму ґрунтових патогенів у конкуренції за поживні речовини, виділяючи протимікробні сполуки, котрі є ефективними проти широкого спектру патогенів, у тому числі паразита вовчку.

Nando-Біоексперт

  1. Важливу роль відведено засвоєнню рослинами кремнію, що дозволяє укріплювати стінки клітин, що призводить до одревнення ендодерми та, як наслідок, гальмуванню проникнення гаусторій насіння вовчку через стінку клітин коріння.
  2. Новітні стійкі гібриди соняшнику мають здатність розпізнавання інфікованих ними патогенів за допомогою білків R (білків стійкості або резистентності), взаємодіючи безпосередньо або опосередковано з ефекторами патогенів, котрі є видо- або штамоспецифічними. Така взаємодія індукує сильну захисну відповідь рослини, котра часто пов’язана з загибеллю клітини та формує специфічну стійкість соняшнику до вовчка. На етапі, коли сталося проникнення та зараження паразитом, діє низка механізмів, що обумовлюють утворення специфічної стійкості рослини. До них відносяться: утворення судин – живителів гелеутворюючих речовин, що блокують передачу поживних речовин; формування токсичних сполук, що знищують вовчка; загибель поверхневих клітин коріння. Якісна стійкість гібридів до квіткового паразиту достатньо добре вивчена. Вона часто позиціонується як стійкість «ген на ген» та звичайно суттєво специфічна у відношенні певного гібриду або сорту рослини та конкретної раси патогену.

Цей тип стійкості до вовчку не є «довготривалим» – під селекційним тиском, щодо стійких гібридів, створюються мутації у патогена. У результаті з’являються новітні раси вовчку, які уражують стійкі гібриди. Їх поява надихає селекціонерів створювати нові вовчкостійкі сорти і гібриди соняшнику, котрі перевищують вже існуючі за стійкістю до досліджуваного паразиту.

Висновки

«БІОЕКСПЕРТ» (культури мікроорганізмів: Rhizobium leguminosarum, Azoshirilum brasilense Paenibacillus azotofixans, Bacillus megaterium, Bacillus mucilaginosus, Bacillus mycoides (однакові концентрації, сумарно 1х10^9 ксв/г); мікоризні гриби (50 000 життєздатних спор на грам; органічна матерія – багатокомпонентний біоактивний комплекс відловлює атмосферний азот і вивільнює фосфор, калій та кремній з нерозчинних сполук у ґрунті), являє собою абсолютно новітню зброю у боротьбі з вовчком, еволюція якого не напрацювала стійких методів боротьби.

Думка експертки

Дійсно, проблема з року у рік наростаючої шкідливості вовчку на сортах і гібридах соняшнику важка та багатозначна.

Соняшник є стратегічною культурою для українських аграріїв, а на шляху достойних врожаїв якраз і проявляє себе вовчок.

Багато років боротьба з вовчком на соняшнику складалася з пошуку наступного якісного гербіциду, так як попередній вже не справлявся з паразитом. Хімічний захист рослин довготривалий період часу був головним, тому розумію, що час тотальної хімізації захисту рослин від патогенів свій період вже завершує. Тому пошук спасіння соняшнику від вовчку є важливим та своєчасним.

У чудовій статті, котра подана компанією «NANDO-БІОЕКСПЕРТ» показані усі можливі перспективи (слід сказати, що вони вже працюють) для успішного захисту соняшнику від вовчку.

Якісна стійкість гібридів до вовчку дійсно вивчена достатньо, та певний час це є цілком нормальна система порятунку соняшнику, але є жорсткі правила у системі фітопатології. Це стійкість «ген на ген», вона дуже специфічна по відношенню до певних гібридів соняшнику та конкретної раси патогену. Але селекціонери повинні розуміти, що то є стійкість, але абсолютно не довготривала. Чим сильніше та скоріше працює селекціонер, тим швидше буде створено патологічну мутацію патогену. Ця гра призведе до посилення та прискорення появи більш агресивної форми вовчку, котру ще через роки не зможуть перемогти стійкістю.

Я, Ольга Бабаянц, директорка Одеської державної сільськогосподарської дослідної станції НААН України, докторка біол. наук, професорка, незалежна міжнародна експертка щодо питань якості пестицидів і агрохімікатів; абсолютна поціновувачка органічних матерій та органічних підходів до захисту рослин, хочу привітати компанію «NANDO-БІОЕКСПЕРТ» з впевненим шляхом до правильного ОРГАНІЧНОГО МАЙБУТНЬОГО та АБСОЛЮТНО нової зброї у боротьбі з ВОВЧКОМ, еволюція якої ще не напрацювала стійких методів боротьби.

Ольга Бабаянц
докторка біологічних наук, с.н.с., завідувачка відділу фітопатології і ентомології СГІ-НЦНС, журналістка Національної спілки журналістів України, тележурналістка, міжнародна незалежна експертка з питань якості пестицидів і агрохімікатів