Зниження фітотоксичної дії гербіцидів і підвищення їх ефективності при застосуванні біоприлипача Липосам®

31 января 2018 г. опубликовано в газете: Агро1 №25

СтатьиАгротехнологииЗниження фітотоксичної дії гербіцидів і підвищення їх ефективності при застосуванні біоприлипача Липосам®
Липосам

Бур’яни — одна з актуальніших проблем у агровиробництві. І це обумовлено їхньою неймовірною здатністю виживати за будь-яких умов. Вони, порівняно з польовими культурами, раніше проростають, інтенсивніше ростуть, більш посухо- і морозостійкі, краще зимують, мають великий коефіцієнт розмноження. У ґрунті багато насіння різних видів бур’янів, яке роками, десятками років здатне зберігатись, не втрачаючи схожості. Бур’яни є осередком шкідників і хвороб культурних рослин. Питання боротьби з ними завжди було актуальним.

Сучасна технологія захисту культурних рослин від бур’янів неможлива без використання гербіцидів. Та одним із заходів, при підвищенні їх ефективності, є пом’якшення токсичного впливу на культури, завдяки використанню біоприлипачів в бакових сумішах з пестицидами.

На сьогоднішньому ринку добрива та засоби захисту рослин стрімко дорожчають. Це призведе до збільшення частки використання неякісної продукції, а також використання пестицидів з мінімальними нормами витрати. Дана ситуація, в свою чергу, вплине на ефективність препаратів і, в кінцевому результаті, призведе до зниження урожайності сільськогосподарських культур та підвищення собівартості продукції. На цьому тлі використання біоприлипачів є особливо актуальним.

Особливість біоприлипачів, на відміну від деяких синтетичних, полягає у здібності не скочуватися з листка, а навпаки — краще закріплюватися на ньому. При цьому перевищення норми біоприлипачів, частіше за все, не приводить до фітотоксичності. Таким і є Липосам®.

Липосам
Рис. Урожайність гібриду соняшника Конді при застосуванні страхового гербіциду та його суміші з біоприлипачем Липосам®.

Багатофункціональність препарату Липосам®, а також сумісність з усіма водорозчинними добривами, пестицидами, регуляторами росту та біопрепаратами, дозволяють використовувати його в ролі, не зовсім характерній для прилипача. Так, Липосам® за рахунок просторової конфігурації макромолекул біополімерів утворює мікроскопічну сітчасту плівку, яка в місцях контакту перешкоджає випаровуванню вологи, але не заважає основним процесам розвитку рослин: диханню і фотосинтезу. Тому він є зручним і ефективним антитранспірантом. Він, в якості антидота і антидепресанта, допомагає пом’якшити стрес від різкого впливу пестицидів і отрутохімікатів за рахунок хорошої абсорбуючої здатності полімерів. Нарешті, Липосам®, як структуроутворювач ґрунту, при попаданні у ґрунт, сорбує надмірну кількість солей і покращує його структуру, розкладається протягом 30–40 днів ґрунтовими мікроорганізмами до продуктів — джерел додаткового живлення рослин.

Виробничі дослідження ефективності біоприлипача Липосам® проводились в різних регіонах країни. З отриманими результатами і враженнями від застосування інноваційної розробки діляться спеціалісти Компанії БТУ-Центр і сільськогосподарські виробники.

У 2017 р. в НВП «Чорна Кам’янка» (Черкаська область) проводилися дослідження з метою оцінки зниження негативної дії страхового гербіциду на рослини соняшнику та підвищення його ефективності при сумісному використанні з біоприлипачем Липосам®.

Як ми бачимо з досліджень, біоприлипач Липосам® значно підвищує ефективність гербіциду за рахунок кращого закріплення пестициду на рослинах, кращому проникненні препарату у стовбур, листя та пролонгованій його дії на бур’яни, а також за рахунок пом’якшення негативної дії гербіциду на рослини соняшнику та підвищення стресостійкості культури. Завдяки такій комбінованій дії біоприлипача, урожайність соняшнику підвищується від 18,29 ц/га за використання гербіциду (флурохлорідон, 250 г/л — 0,8 л/га) до 22,96 ц/га — бакової суміші (флурохлорідон, 250 г/л — 0,8 л/га) + Липосам® (0,2 л/га), надвишка складає 4,67 ц/га (рис.). Аналіз даних також показав математично достовірну надвишку урожаю зерна до контролю (3,12 ц/га) при застосуванні суміші гербіциду (флурохлорідон, 250 г/л — 0,8 л/га) з біоприлипачем Липосам® (0,2 л/га). Використання міжрядного обробітку на такому ж варіанті збільшує надвишку до 3,23 ц/га. Отже використання біоприлипача Липосам® є необхідним заходом для збереження продуктивності соняшника при використанні страхових гербіцидів. Це однорічні дослідження, які будуть продовжені у наступному році.

Дослідження даного біоприлипача проводилося на полях «Благодатненського птахопрому» (с. Садова, Арбузинський р-н, Миколаївська обл.) на озимій пшениці. Обробіток проводився 27.03.2014 р. у фазу кущення озимої пшениці сорту «Володарка одеська» на площі 90 га гербіцидом Прима (0,5 л/га) + КАС (15 л/га). Варіанти досліду, з них: контроль — 60  га, дослід — 30 га. Витрати робочого розчину — 150 л/га.

Варіант № 1. Органік-баланс® (0,5 л/га) + Липосам® (0,2 л/га).

Варіант № 2. Біокомплекс-БТУ® для зернових (0,7 л/га) + Липосам® (0,2 л/га).

Варіант № 3. Липосам® (0,2 л/га) (оцінка ефективності дії разом з гербіцидом).

Аналізуючи результати дослідження, ми спостерігаємо підвищення урожайності у всіх варіантах досліду від 0,2 ц/га (при застосуванні бакової суміші гербіцид + Липосам®) до 5,5 ц/га (гербіцид + Органік-баланс® + Липосам®). Відмічено, що при використанні біоприлипача Липосам® підвищується ефективність дії гербіциду за рахунок кращого змочування та закріплення останнього на поверхні рослин, його пролонгованій дії, а також покращення засвоєння поживних елементів при позакореневому підживленні культур (табл. 1).

У 2016 р. в ТОВ «АФ Веселинівка» був проведений виробничий дослід з випробування біоприлипача Липосам® як ад’юванта для грунтових гербіцидів на посівах соняшнику. Внесення проводилося в баковій суміші (ґрунтовий гербіцид Прометрекс (прометрин — 500 г/л) з розрахунку 2,8 л/га та Липосам® — 0,5 л/га) через 3–4 дні після посіву. ґрунти за гранулометричним складом — легкі, супіщані, з малим вмістом глинистої фракції, що зменшує ефективність дії гербіциду та сприяє його промиванню по профілю ґрунту. Після посіву спостерігалось пониження температури, що подовжило термін сходів. Ще одним негативним фактором погодних умов були рясні опади.

При застосуванні препарату Липосам® як ад’юванта для ґрунтових гербіцидів в нормі 0,5 л/га вдалось досягти набагато кращої ефективності дії проти злакових бур’янів (як видно на фото) за рахунок утримання гербіцидів у верхніх шарах ґрунту. На стикових ділянках (де відбулось перекриття обприскувачів при обході країв поля) соняшник знаходився не в такому сильному гербіцидному стресі.

Отже, використання біоприлипача Липосам® є обгрунтованим заходом для підвищення урожайності сільськогосподарських культур.

Саме завдяки гарній абсорбуючій здатності Липосаму® ґрунтові гербіциди утримуються в грунті у зоні проростання насіння бур’яну, зменшується випаровування та вимивання гербіцидів в нижні шари грунту і, як результат, поля звільняються від бур’яну, при цьому не страждає коренева система рослин. Відбувається гарний старт сільськогосподарських культур, формується добре розвинена коренева система.

Липосам® також з успіхом застосовується для закріплення на поверхні рослин препаратів захисту, для більш рівномірного їх розподілення, пом’якшення токсичного впливу пестицидів, для збереження вологи в рослинах. В результаті отримуємо підвищення урожайності та якості готової продукції.


(044)594-38-83, (066)155-98-89
(096)155-89-89