У чому унікальність інноваційного біопрепарату «Липосам®»

1 апреля 2019 г. опубликовано в газете: Агро1 №39

Статьи Агротехнологии У чому унікальність інноваційного біопрепарату «Липосам®»
Липосам

Для закріплення на поверхні насіння і листків елементів живлення та засобів захисту рослин застосовують липкогенні речовини хімічного погодження при інкрустації насіння та листкових підживлень рослин. Синтетичні прилипачі, як правило, містять в собі полівініловий спирт та натрієву сіль карбоксилметилцелюлози.


Суттєвим недоліком таких прилипачів є те, що вони утворюють суцільну плівку, яка частково ізолює оброблені поверхні листка та насіння від навколишнього середовища. Це обмежує вільний доступ в рослини вуглекислого газу для фотосинтезу та ґрунтової вологи до поверхні зернівки, уповільнюючи темпи проростання. Наразі стала проблема створити прилипач, який уникав би цих недоліків і замість стримання розвитку рослин, навпаки, його стимулював. Для цього вченими виробниками мікробіологічних препаратів компанії БТУ-Центр витрачено 20 років копіткої науково-дослідницької роботи, аби створити інноваційний унікальний біопрепарат — Липосам. Липосам — це багатофункціональний біопрепарат, який окрім функції прилипача виконує і ряд інших, що впливають на ефективне використання рослинами мікроелементів та дії ЗЗР, забезпечуючи підвищення урожайності та якості вирощуваної продукції.

Липосам як носій прилипач відрізняється від спиртових плівкоутворювачів своєю унікальною композицією природних полімерів різної молекулярної маси. Завдяки цьому утворюється не суцільна плівка, а прозора мікросітка, подібна еластичному бинту. Ця еластична сітка, з одного боку, забезпечує надійне закріплення на поверхні листка чи насіння розчинів пестицидно-стимулюючої композиції та мікродобрив, стимуляторів росту тощо, а з іншого, не перешкоджає диханню рослин, поглинанню вуглекислого газу та фотосинтезу. Еластичність плівки не стримує збільшення розмірів листка в процесі росту рослини чи набухання зернівки при проростанні.

Липосам також виконує функції:

Ад´ювантів — за рахунок біо ПАР знижує поверхневий натяг; сприяє максимальному поширенню водних розчинів препаратів на поверхні рослин.

Сорбента-носія — за рахунок наявності різних функціональних груп полісахаридів, як слабкий хелатуючий агент, сорбує та нежорстко утримує діючі речовини хімічних та біологічних препаратів.

Антидота-антидепресанта — абсорбуюча здатність полімерів допомагає пом´якшити стрес від різкої дії пестицидів та ядохімікатів.

Структурного створювача ґрунту — при потраплянні у засолений ґрунт, Липосам сорбує надлишок солі, покращує показники ґрунту, попереджає його ерозію.

Антитранспіранта — за рахунок просторової конфігурації макромолекул біополімерів утворюється мікроскопічна сітчаста плівка, яка у місцях контакту запобігає випаровуванню вологи, не заважає основним обмінним процесам розвитку рослин — диханню та фотосинтезу.

Липосам — плівкоутворювач. Завдяки високій в’язкості, Липосам утворює еластичну тонку плівку, яка запобігає розтріскуванню стручків, бобів в стадії дозрівання урожаю.

ЛипосамОтже, Липосам як багатофункціональний та універсальний біопрепарат, має: природне походження, працює в широкому діапазоні температур від 5ºС до 40ºС (оптимальний — 15-25ºС). Достатньо 15-30 хвилин для утворення еластичної плівки та фіксації на рослині. Не порушує поверхневий захисний шар рослин. Нейтральний, сумісний з більшістю водорозчинних добрив, пестицидів, регуляторів росту, біопрепаратів.

Дозволяє утримувати засоби захисту рослин та добрив до 30 днів, знижує хімічне навантаження (стрес) рослин, підвищує стійкість до посух та різких перепадів температур.

Підвищує врожайність та якість продукції, гарантує високу окупність витрат.

Розкладається ґрунтовими мікроорганізмами до продуктів — джерел додаткового живлення рослин протягом 30-40 днів, повністю розчинний у воді, можливе використання води з високою жорсткістю.

Не фітотоксичний.

Ефективність застосування Липосаму підтверджена практикою його використання при обробці насіння, застосування пестицидів та мікродобрив для обприскування рослин та при внесенні ґрунтових гербіцидів. Застосування Липосаму при обробці пестицидами винограду у ГП «Морське» АР Крим у 2009-2010 роках зі зменшеними на 25% пестицидами, показало однакову дію захисту рослин, порівняно з контрольною площею.

2010 рік. Дослідне господарство «Бохоницьке» Вінницька область. Інститут кормів НААН. Культура — соя. Досліди провели у 4-х повтореннях. Перевірялась ефективність використання Липосаму + гербіциди (при зменшенні 30-50%). Пивот 0.5 л/га + Липосам 0.5 л. Урожайність збільшилась на 4.6 ц/га.

2009-2011 рр., ТОВ «Південьнасіньсервіс» провело випробування: Липосам + зменшена (на 25-30%) кількість пестицидів + мікродобрива Еколист на різних с/г культурах зернових, колосових, соняшнику, кукурудзі і винограді. Економія — 38-50 долл. США на 1 га.

2013 рік, ФГ «Єфрем» Вінницька обл., Барський р-н. Культура: соя. Фаза 3 трійчастих листочки. Норма внесення (контроль): гербіцид Базагран 2 л/га, гербіцид Хармоні 6 г/га.

Норма внесення (дослід): Липосам 0.3 л/га, гербіцид Базагран 1.5 л/га, гербіцид Хармоні 5 г/га. Прискорення дії гербіциду на 2-3 дні. Зменшення на 10% норм гербіцидів.

Високу ефективність Липосаму демонструє застосування його з ґрунтовими гербіцидами, забезпечуючи їх закріплення у ґрунті та захищаючи їх від промивання дощами та випаровування за високих температур ґрунту.


Рекомендовані норми витрат в інтегрованому та органічному землеробстві

Культура Передпосівна обробка Замочування коренів рослин Обприскування рослин
у період вегетації
Липосам, л/т Робочий розчин, л/т Норма, мл/1000 од. Робочий розчин, л/1000 од. ???????, ?/??Липосам, л/га Робочий розчин, л/га
Зернові 0,15-0,3 10-15 0,15-0,3 150-300
Бобові 5-10
Круп’яні 10-15
Технічні 15-25
Картопля 30-50
Буряк 0,5-1,0 10-15
Овочеві, квіти 7-10 мл/кг 0,7-1,0 л/кг 10-20 20-50 0,5-1,0
Виноград, ягідні 1,0-2,0 300-500
Садові, декоративні дерева і кущі 500-800

 


(044) 594-38-83
(066) 155-98-89
(096) 155-89-89
www.btu-center.com