Сексована сперма для осіменіння

25 октября 2018 г. опубликовано в газете: Агро1 №34 опубликовано в журнале: AgroONE №36

Статьи Агротехнологии Сексована сперма для осіменіння
сперма

Аналізуємо інноваційне рішення у молочному скотарстві


Нині у господарствах виникла складна проблема розширеного відтворення стада. Придбати ремонтний молодняк в інших господарствах (або країнах) досить проблематично. Саме тому необхідно використовувати власні резерви збільшення ремонтного молодняку.


У першу чергу необхідно дбати про збереження наявного маточного поголів’я і отримання від нього не менше 90-98 теличок на 100 корів. Основним методом відтворення тварин в Україні та за кордоном є штучне осіменіння. І новим біотехнологічним кроком, який набуває широкого комерційного використання, стало штучне осіменіння корів і телиць сперматозоїдами, які попередньо розділені за Х- та Y- хромосомою.

Нині найбільшим власником патентів щодо технології одержання сексованої сперми бугаїв та її комерційного використання у світовому масштабі є канадська компанія «Сімекс Альянс», офіційним представником якої в Україні є ТОВ «Сімекс Альянс Україна». За даними компанії, народження нащадків заданої статі із використанням SТ відбувається у 90-98% випадків, а кількість відібраних сперматозоїдів, яка необхідна для ефективного запліднення, є меншою, ніж за умов звичайного штучного запліднення. За відповідного рівня організації кріоконсервації соломинок-пайєт, які містять сексовану сперму, не спостерігається втрати функціональних якостей сперматозоїдів.

Встановлено, що з використанням цього нового біотехнологічного методу у молочному скотарстві зарубіжних країн одержано понад 90% теличок від 100 корів. Оскільки сексовану сперму одержують для комерційного використання лише від найкращих плідників, її використання забезпечує за короткий час підвищення продуктивності тварин та суттєве збільшення власного ремонтного поголів’я.

ТОВ «Сімекс Альянс Україна» є ексклюзивним українським представником всесвітньо відомої канадської компанії «Сімекс Альянс Канада», яка забезпечує генетичну продукцію в більш ніж 80 країн світу.

Прикладом ефективного використання технології можна назвати СТОВ «Промінь» Миколаївської області (Остапенко О.М.), яке завдяки використанню сексованої сперми має можливість щорічно отримувати понад 75% теличок у стаді. У ФГ «Маїс» (Хмельницька обл., Федорук О.А., Нетяга С.О.) відсоток запліднення сексованою спермою при першому осіменінні складає не менше 80-83%, та отримання з них теличок – 95-98%. Астарта-Київ, ТОВ «Хмільницьке»  (Вінницька обл.), де використовували сексовану сперму бугая-плідника Сільвестер 3131910946 лінії Чіфа 1427381 голштинської породи фірми «Сімекс Альянс Україна». Телиць парувального віку осіменяли у віці 14-16 місяців при живій масі від 350 кг. Встановлено, що заплідненість становила 72%. При цьому частка народжених теличок становила 91%. Народжені телички мають гарний ріст та розвиток з живою масою 35-38 кг. Гарні результати отримані в ТОВ «Прогрес» (Кіровоградська обл.), де використовують сперму, розділену за статтю, бугая-плідника Блумфілд 3130920421 лінії Елевейшна 1491007.65 голштинської породи фірми «Сімекс Альянс Україна». Вік телиць при першому осіменінні становить 13-15 місяців. Встановлено, що заплідненість телиць сексованою спермою даного бугая становить 65%.

Позитивні моменти при використанні сексованої сперми:

■ господарства можуть із високою точністю прогнозувати отримання телиць, підвищуючи тим самим рівень управління стадом;

■ використання сексованої сперми сприяє підвищенню рівня молочної продуктивності за значно коротший період;

■ можливість самостійно нарощувати поголів’я за рахунок власного ремонту стада без завезення телиць та нетелей;

■ забезпечення безпеки, адже купуючи нових нетелей, ви наражаєтесь на ризик заразити своє стадо різними хворобами;

■ оскільки телички мають меншу живу масу порівняно

з бугайцями, то використання розділеної сперми є рішенням проблеми важких отелів;

■ отримання нащадків запланованої статі є додатковим джерелом доходу. Загальноприйнятою практикою в країнах ЄС є осіменіння корів у першу лактацію спермою м’ясних бугаїв. Вирощування кросбредних телят, які добре набирають вагу, фінансово вигідне для фермерів.

Можливі негативні моменти:

■ існує вірогідність отримання нащадків незапланованої статі, не зважаючи на високу точність методу;

■ при використанні розділеної за статтю сперми очікується зменшений відсоток запліднюваності, тому що під час розділення сперматозоїди можуть незначною мірою пошкоджуватися.

Якщо ви обмірковуєте використання сексованої сперми на своїй фермі, прийміть до уваги такі важливі фактори:

■ початковий відсоток запліднюваності несексованою спермою;

■ відсоток зменшення запліднюваності при використанні сексованої сперми (якщо такий є);

■ різницю в ціні між сексованою і несексованою спермою;

■ різницю в ціні між бугайцями й теличками.

Сексована сперма може бути економічно вигідною якщо:

■ ви використовуєте її тільки для осіменіння телиць. При цьому особливу увагу необхідно приділяти вгодованості тварин,

а також наявності виразних ознак охоти;

■ ви вже досягли високого рівня запліднюваності стандартною спермою;

■ ви маєте низький рівень мертвонароджень;

■ вартість новонароджених теличок вища за середню.

Таким чином, використання сексованої сперми є технологією, за допомогою якої можливе не тільки отримання нащадків запланованої статі, але й якісно краще управління стадом стосовно відтворення та ремонту, а також створення додаткових джерел доходу.


ТОВ «Сімекс Альянс Україна» 
м. Переяслав-Хмельницький, 
Київська обл., вул. Гостинна, 13
тел: +38 067-481-70-72
тел: +38 067-509-01-59
email: semex@ukr.net
сайт: www.semexukraine.com