Особливості справляння податків і зборів до припинення або скасування воєнного стану на території України

3 июня 2022 г. опубликовано в газете: Агро1 №76-77

Статьи Лидер Месяца Особливості справляння податків і зборів до припинення або скасування воєнного стану на території України

Як відомо, податки є одним із видів доходу бюджетів усіх рівнів задля забезпечення можливості виконання завдань і функцій держави і, звісно, в такий складний для нашої країни час їх сплата є надважливим фактором.

Законодавець наразі прийняв Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України (далі ПКУ) та інших законів України щодо особливостей податкового адміністрування податків, зборів та єдиного внеску під час дії воєнного, надзвичайного стану» (далі Закон 2260-ІХ, який набрав чинності 27.05.2022 року).
Серед змін, що внесено Законом 2260-ІХ до Податкового кодексу України, наявні і норми щодо звільнення платників податків від відповідальності.

Наразі законодавець розмежовує звільнення від відповідальності платників податків за наступними категоріями:

  • платники податків, у яких відсутня можливість виконати свій податковий обов’язок;
  • платники податків, які мають можливість своєчасно виконувати податкові обов’язки;
  • платники податків, у яких відновилася можливість виконувати свої податкові обов’язки;
  • платники єдиного податку третьої групи, які використовують особливості оподаткування єдиним податком за ставкою 2 відсотки.

Тож далі розглянемо умови звільнення від відповідальності платників податків за категоріями, визначеними Законом 2260-ІХ, що набрав чинності 27.05.2022 року.
Платники податків, у тому числі щодо своєї філії, представництва, відокремленого чи іншого структурного підрозділу, звільняються від передбаченої Податковим Кодексом України відповідальності, але з обов’язковим виконанням таких обов’язків протягом шести місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні у разі відсутності у платника податків можливості своєчасно виконати свій податковий обов’язок щодо дотримання термінів сплати податків та зборів, подання звітності, у тому числі фінансової звітності (квартальної або річної), що подається платником податку на прибуток разом з відповідною податковою декларацією, реєстрації у відповідних реєстрах податкових або акцизних накладних, розрахунків коригування, подання електронних документів, що містять дані про фактичні залишки пального та обсяг обігу пального або спирту етилового тощо (підпункт 69.1, підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідних положень» ПКУ).

Платники податків, які мають можливість своєчасно виконувати податкові обов’язки щодо дотримання термінів сплати податків та зборів, подання звітності, у тому числі фінансової звітності (квартальної або річної), що подається платником податку на прибуток разом з відповідною податковою декларацією, реєстрації у відповідних реєстрах податкових накладних, розрахунків коригування, звільняються від відповідальності за несвоєчасне виконання таких обов’язків, граничний термін виконання яких припадає на період починаючи з 24 лютого 2022 року до дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей податкового адміністрування податків, зборів та єдиного внеску під час дії воєнного, надзвичайного стану» (Закон 2260-ІХ) за умови реєстрації такими платниками податкових накладних та розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних до 15 липня 2022 року, подання податкової звітності до 20 липня 2022 року та сплати податків та зборів у строк не пізніше 31 липня 2022 року.

Платники податків, у тому числі щодо своєї філії, представництва, відокремленого чи іншого структурного підрозділу, у яких відновилася можливість виконувати свої податкові обов’язки, граничний термін виконання яких припадає на період, починаючи з 24 лютого 2022 року до дня відновлення можливості платника податків, звільняються від відповідальності за несвоєчасне виконання таких обов’язків, передбачених Податковим Кодексом України, за умови виконання ними таких податкових обов’язків щодо реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, подання звітності, сплати податків і зборів, протягом 60 календарних днів з першого дня місяця, наступного за місяцем відновлення таких можливостей платників податків.

Платники єдиного податку третьої групи, які використовують особливості оподаткування єдиним податком за ставкою 2 відсотки, звільняються від відповідальності за несвоєчасне виконання податкових обов’язків, граничний термін виконання яких припадає на період, починаючи з 24 лютого 2022 року до дня переходу таких платників на застосування особливостей оподаткування єдиним податком третьої групи за ставкою 2 відсотки за умови виконання ними таких податкових обов’язків щодо реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, подання звітності, сплати податків і зборів, протягом 60 календарних днів з дня переходу на систему оподаткування, на якій такі платники податку перебували до обрання особливостей оподаткування єдиним податком за ставкою 2 відсотки.

Порядок підтвердження можливості чи неможливості виконання платником податків обов’язків, визначених у цьому Законі, та перелік документів на підтвердження затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, тобто Міністерством фінансів України.

Наразі зазначений порядок та перелік документів ще не затверджено.

Тож, враховуючи вище викладене, наполегливо рекомендуємо платникам податків, у яких є або відновилася можливість виконувати податкові обов’язки, виконувати їх у строки, визначені Законом 2260-ІХ задля уникнення в майбутньому штрафних санкцій та/або судових процесів, пов’язаних зі скасуванням податкових повідомлень – рішень про нарахування штрафних санкцій контролюючим органом.

Керуючий партнер Адвокатського бюро
«Вікторія Кур’ян та партнери»
- адвокат Вікторія Кур’ян,
свідоцтво про право на зайняття адвокатською
діяльністю № 000339 від 15.05.19 р.