Які борони найкращі для обробітку парів?

6 февраля 2019 г. опубликовано в газете: Агро1 №37

СтатьиАгротехнологииЯкі борони найкращі для обробітку парів?
борони

За прогнозами вчених 2019 рік може стати самим спекотним та посушливим, що є проблематичним для аграріїв. Але для рішення кожної проблеми існують відповідні технології й інструменти. Потрібно тільки знати, ЯКІ саме. Розглянемо, що ж потрібно для утримання і накопичення вологи у ґрунті парового поля при одночасному знищенні бур’янів до 99%.


Одне із чільних місць у сівозмінах займає пар, як один із найкращих попередників під озимину. На півдні України його застосовують для вирішення 2-х проблем. Перша, як стверджував відомий ґрунтознавець В.Р. Вільямс, — боротьба із бур’янами, а друга — накопичення вологи у ґрунті. Тому у районах із достатнім вологозабезпеченням застосування парів обумовлене лише потребою знищення бур’янів. Але, якщо першу із цих проблем аграрії півдня України вирішувати можуть, то другу — ще ні. Часто на момент посіву озимини ґрунт вільний від бур’янів, у посівному шарі (0-10 см) немає доступної для сходів вологи. А це змушує або ризикувати, сіючи зерно у сухий ґрунт, або відмовлятися від цієї технологічної операції.

Головна причина такого стану речей — відсутність технології й засобів для обробітку пару в умовах півдня України. Згідно з існуючим технологічним регламентом, цю операцію здійснюють у 2 етапи: весняний і літній. При цьому враховують спосіб осіннього основного обробітку ґрунту. За умови оранки восени, навесні спочатку проводять боронування зубовими боронами. По мірі проростання бур’янів, здійснюють кілька суцільних культивацій на глибину 12-14 см. Влітку глибину обробітку парового поля зменшують до 6-8 см. Якщо ж восени здійснювався безполицевий (у т.ч. і основний на глибину 24 см) обробіток ґрунту, то ранньої весни замість зубових борін застосовують дискові лущильники або борони. Подальший обробіток пару проводять знаряддями для суцільної культивації. Навесні на глибину 12-14 см, влітку — на 6-8 см.

Зазвичай, обидві вищеописані традиційні технології обробітку пару результативні лише в умовах його достатнього вологозабезпечення. На півдні України такі технологічні рішення можуть гарантувати лише знищення бур’янів. Про збереження (не говорячи вже про накопичення) вологи у ґрунті, особливо у літній період, мова йти не може. За обробітку ґрунту навіть на глибину 8-10 см стрілчастими лапами культиваторів типу КПС-4 має місце винос зволоженого ґрунту на поверхню з подальшим випаровуванням вологи назовні. Подальший обробіток пару після випадання дощів не призведе до її збереження, оскільки гравітаційне проникнення вологи на глибину, більшу за 8-10 см, — процес тривалий у часі.

Подальша потреба обробітку ґрунту після випадання вологи стрілчастими робочими органами неухильно призведе до її виносу на поверхню із випаровуванням. Закордонні науковці підкреслюють, що через це вони здатні фіксувати у ґрунті не більше 16% вологи з дощів. Вони рекомендують або відмовлятися від парів, або застосовувати їх у формі зайнятих.

Для утримання і накопичення вологи у ґрунті парового поля слід застосовувати іншу технологію. Суть її у систематичному обробітку ґрунту на глибину не більше 5-6 см. Певною мірою це схоже на технологію, яку у минулі часи ефективно використовував на практиці І. Овсінський. Водночас, як показала практика використання цього знаряддя, ефективність його застосування залежить від кількості рослинних решток у верхньому шарі ґрунту.

Цю проблему можна вирішити, використовуючи ротаційну борону. Експлуатаційно-технологічні випробування такого агрегату проводили у дослідному господарстві Таврійського державного агротехнологічного університету у с. Лазурне (Запорізька обл., Мелітопольський р-н) для обробітку парових полів.

Голчастий робочий орган цього знаряддя здійснює дрібне (до 5-6 см) розпушування верхнього шару ґрунту і практично не забивається наявними у верхньому шарі рослинними рештками. Унаслідок розпушування поверхневого шару ґрунту порушується його капілярна система, за рахунок чого суттєво зменшується випаровування вологи.

Ефективність застосування знаряддя обумовлюється його експлуатаційно-технологічними показниками. Для їх визначення роторну борону БР-6 агрегатували з трактором тягового класу 1,4 МТЗ-892. Налаштування цього боронувального агрегату здійснював лише один механізатор за 6-10 хвилин. Було проведено 5 контрольних змін. Загальна площа обробітку: 198 га. Середня робоча швидкість дорівнювала 14,8 км/год. У підсумку продуктивність роботи боронувального агрегату за 1 годину основного (чистого) часу була на рівні 8,91 га/год. За такої продуктивності питомі витрати дизпалива не перевищували 1,1 л/га. Випробування показали, що дослідний агрегат має малі витрати часу під час маневрування на поворотній смузі. Завдяки цьому боронувальний агрегат — МТЗ-892 + роторна борона БР-6 — має досить високий коефіцієнт використання часу зміни. В умовах випробувань середнє значення цього показника становило 0,85. Агрегат протягом 5 контрольних змін роботи не мав жодної технічної відмови.

Якість обробітку парового поля можна вважати відмінною, оскільки роторна борона не тільки розпушувала верхній шар ґрунту, а й забезпечувала практично повне (99%) знищення бур’янів. Ще кращий ефект роторна борона забезпечувала у процесі розпушування ґрунтової кірки (фото). Ступінь розпушування ґрунтового середовища становить практично 100%. Результатом цього обробітку є мульчувальний шар ґрунту товщиною 6-7 см, що є передумовою захисту глибшого шару ґрунту від випаровування вологи у процесі догляду за паром.

Борона від заводу-виробника, компенсація вартості до 40%

Борона від заводу-виробника, компенсація вартості до 40%

 


ТОВ «Оріхівсільмаш». 70500, Запорізька обл., м. Оріхів, вул. Привокзальна, 2 Ж
Т./ф: (061) 414-56-69, (068) 414-56-69, (050) 414-56-69
http://orehovselmash.com. E-mail: office@orehovselmash.com