Біостимулятори-добрива виробництва ПП «Біоконверсія» – важливий резерв отримання високих врожаїв

6 февраля 2019 г. опубликовано в газете: Агро1 №37

СтатьиАгротехнологииБіостимулятори-добрива виробництва ПП «Біоконверсія» – важливий резерв отримання високих врожаїв
ПП «Біоконверсія»

За останні десятиріччя у багатьох країнах світу, у тому числі й в Україні, для отримання високоякісного врожаю широко застосовують комплексні гумінові біопрепарати. Серед них і зареєстровані в Міністерстві екології та природних ресурсів України регулятори росту рослин «Вермимаг» та «Вермийодіс» виробництва ПП «Біоконверсія» «Вермимаг» дозволений для використання в органічному землеробстві.


До складу цих препаратів входять гумати, фульвокислоти, амінокислоти, вітаміни, природні фітогормони, рістактивуючі речовини, а також понад 20 різних макро- (азот, фосфор, калій) та мікроелементів (магній, бор, молібден, мідь, цинк, залізо, селен), спори ґрунтових організмів, а «Вермийодіс» містить ще й біологічний йод.

В технології вирощування с.-г. культур передбачено застосування препаратів для допосівного оброблення насіння (6-8 л/т) та дворазового обприскування рослин під час вегетації або при фертигації (додавання до поливної води у системі крапельного зрошення), препаратом «Вермимаг» – 5-7 л/га, або «Вермийодіс» – 4-5 л/га у баковій суміші з невеликою кількістю міндобрив (аміачна селітра 5-7 кг/га, або карбамід 10-12 кг/га, або сульфат амонію чи КАС 10-15 кг/га).

Рослини у 5-8 разів швидше поглинають поживні речовини, що є складовими біопрепаратів, порівняно з елементами, які надходять до рослини через кореневу систему, на 12-30% збільшуються показники фотосинтетичної діяльності рослин, що забезпечує приріст врожаю на 20-35%.

Дослідженнями наукових установ і на практиці встановлено високу фунгіцидну і бактерицидну активність, обумовлену наявністю бактеріостатичних білків, які виділяє сапрофітна мікрофлора кишківника дощового черв’яка у процесі вермикультивування. Це уможливлює зменшення норм використання пестицидів на 15-20%.

Застосування препаратів «Вермимаг» і «Вермийодіс» у баковій суміші з мінеральними добривами під час листкового (позакореневого) підживлення рослин забезпечує 85-90% засвоєння азоту рослиною, тоді як із добрив, внесених у ґрунт через кореневу систему, засвоєння становить 30-40%. Тобто норми внесення азотних добрив можна зменшити на 25-40%.

Досвід господарств Івано-Франківської, Львівської, Київської, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської, Чернігівської та інших областей свідчить, що навіть в особливо посушливі роки біостимулятори-добрива забезпечують приріст врожаю культур, ц/га: зернових – 5,4-9,2; ріпаку – 4,2-6,4; сої, соняшнику – 5,2-7,3; кукурудзи на зерно – 17,5-21,3; рису – 8,2-12,1; овочів – 70,5-120,4.

Дослідженнями по вивченню ефективності застосування препаратів «Вермимаг» та «Вермийодіс» на озимих і ярих культурах, проведеними вченими ІСМАВ НААН в Чернігівській та інституту рослинництва ім. Юр’єва в Харківській областях, та інших наукових установ по вивченню їх впливу на формування продуктивності насіння соняшнику, показали високу ефективність при застосуванні для передпосівного оброблення насіння та одно- і дворазового обприскування рослин під час вегетації.

У ТзОВ «Бучачагрохлібпром» Тернопільської області 2016 року унаслідок допосівного оброблення насіння і одноразового обприскування препаратом «Вермимаг» (5 л/га), навіть за умов випадання під час вегетації лише 50-60% опадів від потреби, врожайність ячменю ярого зросла на 13,3 ц/га, а за одноразового обприскування посівів пшениці озимої приріст врожаю склав 3,5 ц/га, ріпаку озимого – 4,7 ц/га.

Високу ефективність забезпечує застосування біотехнологій і на бідних ґрунтах Передкарпаття. У ПФ «Богдан і К» Івано-Франківської області щорічно засівають 35-45% площі зернобобовими культурами і культурами на сидерат. На усій площі вирощування озимих і ярих культур здійснюють деструкцію соломи препаратом «Вермистим-Д», у т. ч. на площі 500-600 га сумісно з сидератом.

Щорічне застосування на площі понад 2000 га препаратів «Вермимаг» і «Вермийодіс» забезпечує отримання по 80-125 ц/га кукурудзи, 35-45 ц/га сої і соняшнику, а також високих врожаїв інших культур. Зокрема, в 2016 році на площі 510 га отримали 46,1 ц/га соняшнику (приріст врожаю – 13,8 ц/га). В 2017 році зібрано по 88 ц/га озимого ячменю, а з площі 190 га зібрано рекордний урожай – по 52 ц/га сої. Завдяки препаратам в 2018 році, що був особливо характерний, так як такі кліматичні умови не спостерігалися на протязі 50 років, з площі 370 га зібрали по 120 ц/га кукурудзи, з площі 450 га – по 36 ц/га соняшнику, з площі 240 га – по 32 ц/га сої, а на площі 33 га озимої пшениці сорту Балатон, де провели допосівне оброблення насіння «Вермимагом», осіннє підживлення

4 л/га «Вермимагом» та дворазове обприскування весною під час вегетації перший раз «Вермимагом», другий раз «Вермийодісом», отримали по 92 ц/га зерна, забезпечили зменшення витрат на придбання мінеральних добрив і пестицидів на 32%.

Слід зазначити, що сусідні господарства, які не застосовували біотехнології, зібрали в 1,2-1,5 рази менші врожаї кукурудзи, соняшнику та сої, ніж ПФ «Богдан і К».

Таким чином, застосування в технології вирощування сільськогосподарських культур біопрепаратів виробництва ПП «Біоконверсія» поліпшить родючість ґрунту, знизить стрес від пестицидів, забезпечить приріст врожаю, дозволить зменшити витрати на придбання пестицидів і мінеральних добрив і техногенний прес на довкілля.


Детальнішу інформацію можна отримати в ПП «Біоконверсія»
76018, м. Івано-Франківськ, вул. Гаркуші, 2.
Тел. (0342) 53-11-30; 53-05-88; тел./факс (0342) 71-62-38; (067) 34-34-527; (067) 34-22-188; e-mail: vermos2007@ukr.net