Вплив мікродобрив на врожайність і якість винограду

4 мая 2020 г. опубликовано в газете: Агро1 №52

Статьи Химия и жизнь Вплив мікродобрив на врожайність і якість винограду

Виноградарство — найбільш затребувана і високоефективна галузь агропромислового комплексу України. Навіть при низькій врожайності 7-8 т/га, рентабельність його перевищує рентабельність зернових та ріпаку у 4-4.5 разів, соняшнику — у 3 рази. Однак землекористувачі не поспішають вкладати кошти у виноградарство. Чи то через безліч бюрократичних перепон, чи то через тривалий період окупності витрат на посадку виноградників до настання стабільного плодоношення.

У підсумку, результат один — у найбільш сприятливій для виноградарства країні, українці споживають менше 2 кг винограду на рік замість норми 10-12 кг, і п’ють вино з молдавської і середньоазіатської сировини.

Чи можна збільшити виробництво винограду на тих виноградниках, які ще залишились, не за рахунок розширення їх площ, а за рахунок інтенсивних технологій?

Виявляється, що цілком можливо збільшити врожайність сортів винограду на 24-42%, застосувавши один з простих, але дуже важливих елементів технології вирощування — мікроелементні підживлення рослин у період вегетації.

Пошлюся на особистий приклад досягнення таких показників застосуванням системи некореневої підгодівлі мікроелементами. Досвід застосування мікродобрив на виноградниках в АР Крим, Миколаївській та Запорізькій областях переконливо це підтверджує. Виробничі досліди проводилися протягом 2004-2010 років на різних сортах: Молдова, Італія, Мускат гамбурзький, Мускат янтарний, Кара Ізюм, Болградський безнасінний, Шабаш, із застосуванням мікродобрив у фазах розвитку: довжина пагонів 15-20 см; перед цвітінням; на початку росту ягід; на початку дозрівання ягід. Всього на 1 га було внесено: N — 3.6 кг, Р — 121 кг, К — 2.6 кг, СаО — 1.2 кг, MgО — 456 г, SO3 — 201 г, В — 264 г, Сu — 95 г, Fe — 158 г, Mn — 392 г, Zn — 140 г, Мо — 0.29 г.

Отримані наступні результати (2009 рік).

Сорт Врожайність, ц/га Вихід стандарт. винограду Масова доля сахарів
контроль дослід приріст контроль дослід приріст контроль дослід приріст
Молдова 123,4 140,4 17 75,6 84,9 25,9 14,1 15,3 1,2
Італія 60,3 89,4 29,1 75,8 80,2 26 14 15,4 1,4
Мускат гамб. 66,96 90,06 23,64 56,8 68,5 23,66 14,3 15,7 1,4
Мускат янтар. 67,49 84,8 19,9 70,6 85,6 26,8
Кара Ізюм 99,59 135,46 35,77 89,43 96,6 41,79 17 17,7 0,7
Болград 136,74 162,24 25,5 84,1 89 30 14,9 16,7 2,1
Шабаш 74,4 96,2 21,8 76,2 83,7 23,8 19,1 19,8 -0.7

Було вивчено вплив кількості внесених елементів на врожайність і кількість винограду Молдова (богар) зі зменшенням мікродобрив, ЗЗР на 25% у порівнянні з повною нормою на фоні контрольних площ, оброблених іншим видом рідких добрив.

Отримані наступні результати.

Добрива Виніс врожаєм Внесено ін. добривами % поповнення виносу 100,00% % поповнення виносу 75,00% % поповнення виносу
ХУ+УТ+УК 8 л/га Нановіт Ліпосам Нановіт Ліпосам
N 85,5кг 1,25 1,5 1,75 2,12 11,1 1,36
Р2О5 25,5кг 1,12 4,4 0,67 2,6 0,44 1,74
К2О 30,3кг 2,2 7,6 1,76 5,8 1,2 3,96
MgO 60кг 0,11 0,17 1,46 2,43 1,06 1,77
SO3 + 0,24 2,14 1,69
СаО 112 0 0 1,44 1,3 0,96 0,86
В 202г 0,7 0,34 267 132 183 90,6
Cu 78г 0,08 0,1 118,5 152 104 133
Fe 180г 1,25 0,7 276 153 142 79
Mn 450г 1,85 0,4 215,5 48 160 35,6
Мо 2,25г 0,59 26 0,23 9 0,22 9,8
Zn 195г 0,8 0,4 134,5 69 74 37,9
Всього: 1107г 5,27 0,48 1012 914,1 663,2 59,9

 

Врожайність, ц/га
Контроль Дослід 1 Дослід 2
70,8 129,6 101,6
Вихід стандартної продукції (%)
93,6% 96,74% 97,52%

Внесення мікроелементів у кількості 1012 г/га або 91,4% до виносу їх урожаєм 150 ц/га, забезпечило приріст врожаю на 70,9%, або на 53,76 ц/га у порівнянні з контролем, де вносилося 5,27 г мікроелементів або 0.48% до виносу.

У дослідному варіанті був вище вихід стандартної продукції на 3,28%. Варіант зі зменшенням кількості внесених мікроелементів на 25% показав і зниження врожайності на 19.3% у порівнянні з першим варіантом. На зниження врожайності вплинуло зменшення цинку на 27.7% і марганцю на 25%. Разом зі зменшенням мікроелементів було зменшено на 25% кількість засобів захисту рослин. Мікроелементні добрива вносилися з полісахаридним прилипачем Ліпосам компанії «БТУ-Центр» у концентрації 0.1% до обсягу робочого розчину. Зменшення доз захисту рослин не вплинуло на зниження захисту виноградників від хвороб і шкідників, а дозволило значно підвищити якість винограду. Застосування високих доз мікроелементів значно збільшило прибутковість господарства.

Наприклад: виноград сорту Молдова був реалізований за ціною 6 грн./кг. За рахунок підвищення врожайності і якості додатковий дохід на 1 га виноградника склав 20720 грн., Італії — 18200 грн., Шабаш — 35730 грн. При цьому витрати на мікродобрива склали всього 555 грн. 36 коп., тобто на 1 гривню витрат на добриво додатково отримано дохід по 37.3 грн, 32.74 грн. і 64.34 грн. відповідно.

Сорт Тип зрошення Врожайність, ц/га Вихід стандартної продукції Ціна, грн/кг Виручка
контроль дослід приріст контроль, % дослід, % приріст, ц/га
Молдова Крапельне зрошення 136,5 193,4 56,9 89,3 98,1 67,8 6 40701
По бороздам 132,1 170,5 38,4 77,9 97,4 63,2 6 37900
Італія Крапельне зрошення 127,8 178 50,2 81 84,2 44,37 7 31.63
По бороздам 121 166,8 45,2 85,9 87,4 41,32 7 28923
Шабаш По бороздам 156,4 230 73,6 87,4 90,5 71,46 5 35730
Мускат гамург. По бороздам 42,1 56,2 14,1 78,4 82,1 13,14
Молдова Богар 75,6 112,5 36,9 65 79 39,73

Рекомендована нами система застосування мікродобрив для листкових підгодівель винограду зареєстрована у Державному реєстрі патентів на корисну модель за №69183 від 25.04.2012 р. Між тим, виноградарі недооцінюють цей найважливіший дешевий резерв підвищення врожайності та якості продукції, продовжуючи імітувати мікроелементні підгодівлі внесенням мізерної кількості елементів живлення і продовжують топтатися на рівні врожайності 70-80 ц.

А все тому, що простіше взяти однокомплексне добриво, ніж ламати голову і складати мікроелементний комплекс, який відповідає потребам рослин у конкретних умовах і фазах їх розвитку.

Ринок мікродобрив перенасичений як комплексним, так і 1-2-х елементним складом, що дозволяє складати найбільш оптимальні системи підгодівлі і отримувати високий ефект. Чи не лінуватися б.

М. Д. ІВАНЧУК, член-кореспондент МАКНС,


(050) 604-11-45