Нано добрива «Мочевин К-2» додає врожаю!

11 апреля 2017 г. опубликовано в газете: Агро1 №13

СтатьиХимия и жизньНано добрива «Мочевин К-2» додає врожаю!
Мочевин

Роботи по дослідженню властивостей органічних кислот карбонового циклу в НВО «Агронауковець» почалися у 1987 році сумісно з інститутом органічної хімії ім. Н.Д. Зелінського АН УРСР. За цей період, включно до 2002 року, було отримано 10 (десять) бакових з’єднань нового типу, з яких для рослинництва зареєстровано три з’єднання під загальною назвою «Мочевин К», у тому числі за №1, №2 та №6.


Основні властивості добрив:

К1 – коренеутворення – одноразове підживлення рослин у фазі від 3-х до 10-ти листків в нормі 1л/га майже вдвічі посилює кореневу систему, біомасу рослин та їх імунну систему; К-2 – зменшує потребу рослин у волозі вдвічі, значно підвищуючи стійкість до засухи та запалу, потовщує стебла за рахунок блокади гормонів росту та ріст регуляторів, утворює додаткові пагони, сприяє прискоренню дозрівання; К6 – на репродукцію підвищує якість насіння, прискорює появу сходів та збір урожаю на 5-7 діб. При відсутності вологи зберігає насіння у ґрунті від хвороб та висихання. Один літр добрива «Мочевин К» за рахунок активізації фотосинтезу дає рослинам вуглецю та азоту, що прирівнюється до 100-150 кг фізичної ваги аміачної селітри.

Супутні властивості:

Системність, тобто в бакових сумішах з іншими добривами: карбамід, сульфат амонію, «Реаком», «Гумат»,
«Гумісол», «Хломоквид», «Сизам», «Альфа-Гроу», «Кристалон», «Нуред-Д» та інш., з гербіцидами, фунгіцидами, піретроїдами проводить їх з собою та покращує їх дію вдвічі і вже через 2-3 години після внесення (до дощу) вони працюють в клітинах ростин. Вищеназвані властивості встановлені також дослідами наукових установ та аграріями, висновки яких слідуючі:

1. Пшениця: звіт Інституту рису. Прибавка врожайності продовольчого зерна від застосування добрива «Мочевин К2» склала 9,5 ц/га.

2. Ячмінь: Інститут захисту рослин, м. Київ. У порівнянні з десятками інших препаратів, дозволених в Україні, рекомендовано виробництву Мочевин К2: для підвищення урожайності та ценотичної стійкості посівів ярого ячменю слід до бакової суміші гербіциду «Гранстар Про» додавати добриво «Мочевин К2» (0,5 л/га). У
виробничих умовах обприскування посівів ярого ячменю сумішшю «Гранстару Про» із прилипачем «Альфа-Клей» та добривом «Мочевин К2» (12 г/га + 500 мл/га + 500 мл/га) забезпечувало надійний захист ярого ячменю від присутності у посівах дводольних видів сегетальної рослинності, і виявилось більш економічно вигідним, у порівнянні із застосуванням «Гранстару Про» за рекомендованої норми внесення (15 г/га). У порівнянні з контролем додатковий врожай склав 0,92 т/га. Рівень рентабельності при цьому становив 98,7%.

3. Кукурудза: Житомирська аграрна академія, досліди 2011 р. Висновки: Оптимальна норма добрива «Мочевин
К1» при вирощуванні кукурудзи гібриду ДКС 2960 – 1 л/га. Вона забезпечила одержання врожаю на рівні 98,7 ц/га, що на 25,7% вище контролю.

4. Цукровий Буряк: Ін-т цукрових буряків м. Київ. Добрива «Мочевин К» позитивно впливають на отримання додаткової урожайності коренеплодів: до 5,7 т/га і збору цукру до 0,85 т/га.

5. Ріпак: звіт ІЗПР: найвищу урожайність зеленої маси – 470 ц/га або 65,4 ц/га сухої речовини і 27,1 ц/га
насіння одержано при застосуванні препаратів «Мочевин К6» та «Мочевин К1» (осінню). Приріст урожаю становив: зеленої маси 46 ц або 4 ц/га сухої речовини і 5,6ц/га зерна в порівнянні з контролем. Зимостійкість ріпаку збільшувалась на 37-43%.

6. Горох: звіт ІЗПР: прибавка врожаю зерна гороху від застосування добрив «Мочевин К1» та «Мочевин К2»
в комплексі з гербіцидом та піретроїдом склали відповідно 10,9 та 11,1 ц/га.

7. Чорна смородина: звіт Житомирського національного агроекологічного університету. Необхідно проводити позакореневе підживлення рослин складним добривом «Мочевин К1» на VI етапі органогенезу способом обприскування – це дає чистий прибуток від 22100 до 45560 грн./га, з рівнем рентабельності
від 230 до 248%.

8. Картопля: звіт ІЗПР: рентабельність від застосування добрив класу «Мочевин К» на картоплях: «Повінь», «Кобза» та «Світанок Київський» склала відповідно: 1689, 10002 та 1775%. Добрива класу «Мочевин К» визнані в Європі. УВАГА! Додатковий врожай окупить витрати на добрива, захист рослин, хімпрополку та збирання врожаю, якщо при хімпрополці ячменю та пшениці до гербіциду додати 0,5 л/га (станом на 31.01.17р. – 75 грн./га без ПДВ) нано добрива «Мочевин». Встановлено інститутом захисту рослин (м. Київ ): при хімпрополці ярового ячменю до гербіциду «Гранстар» додавали «Мочевин К2» – 0,5 л/га. Врожай зростав від 33-х до 49-ти відсотків, а прибавка врожаю складала від 9,2 ц/га (дисертація Л.Н. Ярошенко). «Мочевин К2» виявився найбільш ефективним у порівнянні з іншими 20 варіантами стимуляторів та мікродобрив, зареєстрованих в Україні. Повністю реферат на дисертацію приведено в інтернеті на сайті www.agrоnauk.narod.ru


Тел.: (050) 492-26-88; (067) 605-6036.
www.agrоnauk.narod.ru