Вдалий старт – запорука переможного фінішу

5 марта 2021 г. опубликовано в газете: Агро1 №62

СтатьиАгротехнологииВдалий старт – запорука переможного фінішу
рослини

Пізня посушлива осінь гальмувала розвиток озимих культур та напрочуд тепла і дощова зима дещо виправила стан посівів. Проте в умовах невисоких температур та вологого ґрунту рослини продовжували вегетацію, використовуючи незначну кількість азоту за браку фосфору. Отже, до початку відновлення активної весняної вегетації рослини входять у край виснаженому стані. Слід зауважити, що нітратний азот та сірка, внесені при посіві чи у грудні — січні, завдяки зимовим опадам значно промились у нижній шар ґрунту та стали недоступними для рослин. Недоступним залишається фосфор. Ці обставини надзвичайно негативно впливають на весняний розвиток рослин та формування майбутнього урожаю і потребують весняного підживлення.

Щоб ефективно підживити рослини необхідно ретельно обстежити посіви та умовно розділити їх на 3 категорії за станом розвитку рослин.

Посіви з густотою пагонів менше 600 шт. на 1 кв. м — низькопродуктивні.

Тож вони потребують першочергового підживлення до відновлення активної весняної вегетації, щоб стимулювати кущіння протягом більш тривалого періоду та забезпечити краще виживання пагонів. За рахунок цього можна збільшити на 100-150 шт. продуктивних стебел і підвищити врожайність на 20-25%. Ці посіви потребують 50-60 кг д.р. азоту, а після стерневих попередників та соняшнику без деструкції рослинних рештків — 70-80 кг д.р. При внесенні добрив по мерзлоталому ґрунту або напередодні опадів краще застосовувати аміачну селітру 170-180 кг на 1 га фізичної ваги.

рослини

Більш ефективним для ранньовесняного підживлення озимої пшениці вважається КАС 32 чи КАС 28. Грубокраплисте обприскування КАС в кількості 170-200 кг фізичної ваги з додаванням 200-300 г гумінових і фульвових кислот, що містяться в гуматах калію, натрію, амонію — на сьогодні найефективніше підживлення. Гумінові кислоти — сильні стимулятори росту. Вони покращують засвоєння рослиною усіх елементів живлення, особливо фосфору, вивільняючи фосфорну кислоту з малорухомих фосфатів, покращують фізичні, хімічні, колоїдно-хімічні властивості ґрунту, створюють сприятливі умови для життєдіяльності мікроорганізмів, підвищують стійкість рослин до стресів, хвороб.

Середньопродуктивні посіви з густотою пагонів 800-1000 шт. на 1 кв. м і потенційною врожайністю 40 ц/га потребують меншої кількості азоту у фазі кущіння. Строки його внесення можуть бути пізнішими, уже після відновлення вегетації, і потребують 30-35 кг д.р. азоту. При внесенні азотних добрив по мерзлоталому ґрунту розкидачами слід обмежитись аміачною селітрою у нормі 100 кг на 1 га. За більш пізнього строку внесення твердих добрив більш ефективне внесення їх у ґрунт сівалками по-Бузницькому, як тільки можна буде зайти технікою в поле. Цей спосіб дозволяє разом з аміачною селітрою чи карбамідом вносити і фосфорні добрива, якщо вони не вносились восени. Норми внесення аміачної селітри — 100-110 кг, карбаміду — 80-100 кг, амофосу — 70-80 кг фізичної ваги добрива.

Підживлення КАС слід виконувати грубокраплистим обприскуванням з розпилювачами з великими отворами у кількості 25-30 кг д.р. азоту або 80-90 кг КАС з додаванням 150-200 г гумінових кислот.

Високопродуктивні посіви з густотою пагонів понад 1000 шт. на 1 кв. м, у фазі кущіння, як правило, азотного підживлення не потребують, аби не провокувати надмірного загущення посівів непродуктивними пагонами, інтенсивний винос вологи і поживних речовин, не створювати сприятливих умов для масових грибкових захворювань.

Окремої уваги заслуговує забезпечення рослин фосфором.

Внесений восени у різний спосіб фосфор залишився у недоступній (на кислих ґрунтах) і малодоступній (на карбонатних ґрунтах) формах і може бути використаний рослинами за певних умов. Закріплені у ґрунті фосфати все ж будуть вивільняти фосфорну кислоту під впливом фосфоромобілізуючих бактерій та гумінових кислот гумусу чи внесених гуматів.

Проте фосфор у ґрунті малорухомий і може активно споживатись рослинами лише за умов вологого та теплого ґрунту температурою більше 10ºС.

Фосфор — ключовий елемент для рослин на початку їх розвитку. З його допомогою рослини отримують, переміщують та накопичують енергію для забезпечення усіх життєвих процесів у рослинному організмі. У співвідношенні N:Р:К в початковій формі розвитку рослин фосфор домінує — 1:2:1 відповідно. Отже, забезпечення рослин доступним фосфором навіть у невеликих дозах значно активує усі процеси життєдіяльності рослин, стимулюючи інтенсивний розвиток кореневої системи та її поглинаючої властивості.

Довготривалий період виснажливого осінньо-зимового розвитку змусив рослини перебувати у стресовому стані, витрачаючи накопичені цукри та енергію на збереження своєї життєдіяльності. Для виведення з такого депресивного стану необхідно їх забезпечити незамінними L-амінокислотами. Це дозволить рослинам не витрачати синтезовані амінокислоти на утворення антистресових білків, а використати їх на утворення білків ростових. Готові амінокислоти, внесені зовні, вони можуть використати на синтез антистресових білків.

У фазі кущіння рослини потребують багато таких елементів як магній, сірка, марганець і цинк. Зважаючи на низький вміст доступних цих елементів у ґрунті, задовольнити потребу рослин ними можливо за рахунок листкових підживлень мікродобривами з високим вмістом цих елементів як, наприклад у добривах «НАНОВІТ» компанії «Агровіт Груп» (Польща — Україна). Досвідом доведені добрі результати підживлення озимої пшениці у фазі кущіння таким складом цих добрив:

Нановіт фосфорний 1 л + Нановіт моно цинк 1 л + Нановіт Аміно Макс 0.2 л + сульфат магнію 3 кг + карбамід до 10 кг з природним полісахаридним прилипачем Липосам 0.2 л.

рослини
 

Елементний склад мікродобрив:

Нановіт фосфорний (г/л): N — 62, Р2О5 — 411, В — 7, Zn — 7, амінокислоти — 34
Нановіт моно Цинк: N — 72, S — 48, Zn — 102, амінокислоти — 37.0
Нановіт Аміно Макс: амінокислоти — 403, полісахариди — 1,15, фітогормони — 0.12, N — 19,6, Р2О5 — 11.5, К2О — 12.7, MgO — 1.15, S — 0.09, В — 0.12, Cu — 0.17, Fe — 0.12, Mn — 0.23, Mo — 0.07, Zn — 0.23, Sі — 0.05, Co — 0.05.
Сульфат магнію: MgO — 17,5%, SO3 — 35% (пакування — мішок 25 кг).

Таким чином, забезпечення рослин азотом, фосфором, калієм, сіркою, магнієм, мікроелементами та амінокислотами забезпечить інтенсивний розвиток рослин у фазі кущення та створить умови для  підвищення продуктивності рослин у наступній фазі розвитку.

Іванчук М.Д.
член-кор. МАККНС
050 604 11 45


050 604 11 45