Ключ до гарантовано високих врожаїв — АгроБіоКомплексна (АБК™) технологія з ефективним стартовим добривом

29 октября 2019 г. опубликовано в газете: Агро1 №46

Статьи Агротехнологии Ключ до гарантовано високих врожаїв — АгроБіоКомплексна (АБК™) технологія з ефективним стартовим добривом
врожаїв

Чому? Тому що АБК™ — це легкодоступні рослинам хімічні і біологічні речовини в біологічно сприйнятній для рослин формі, без шкідливих та баластних речовин, але в найбільш можливому асортименті діючих речовин.


Якщо мета – отримати найвищий потенціал, який можливий при даних умовах поля та природно-кліматичних умовах, є дійсно ключові фактори. 1. Рослинні залишки потрібно швидше перетворити на добрива та гумус, нейтралізуючи шкодочинні організми. АБК дозволяє це зробити як в день збирання попередника, так навіть і в фазу 2-7 листків.

На початкових етапах органогенезу зернових озимих та багатьох інших культур сполуки фосфору та калію відіграють ключову роль, оскільки у ранньому віці їх коренева система майже не розвинута. Вона ще не здатна активно споживати сполуки фосфору з ґрунту. Проте сполуки фосфору на початкових фазах культур забезпечують ріст і розвиток їх кореневої системи. При набубнявінні насіння зернових озимих культур легкодоступні сполуки фосфору надходять до ендосперму та активують процеси коренеутворення. Слід зазначити, що сучасні сорти та гібриди інтенсивного типу пред’являють підвищені вимоги до фосфорного живлення. До складу АБК™ входять як макро-, мікро- та ультраелементи, так і живі корисні мікроорганізми — азотфіксатори, фосфор-, каліймобілізатори, амінокислоти.

врожаївПродукти життєдіяльності корисної біоти швидко поглинаються молодими рослинами та крім антистресової дії щодо протруйника та інших ґрунтових чинників, беруть активну участь в обмінних процесах, синтезі фітогормонів, забезпечують їх активний ріст і розвиток. Водночас амінокислоти виконують ще й роль комплексону (хелатуючого агента), сприяючи надходженню у клітини мінеральної поживи – Fe, Zn, К та ще 10-20 металів і неметалів. Полісахариди АБК як носії бакової суміші ще і поглинаються молодими рослинками озимих та відкладаються у вузлах їх кущіння. Найбільша інноваційність АБК™ — Вони стимулюють поділ клітин, накопичення асимілянтів, синтез білків, переривання стану спокою насіння, активне поглинання води та калію озимими культурами. Встановлено, що підвищений вміст мікро- та ультраелементів, цитокінінів у молодих рослинах сприяє утворенню великої кількості бічних корінців.

  • Приріст врожайності 6-24 ц/га, що залежить від генотипу сорту та агрофону. Приклад АБК™ (три кроки ліворуч, поряд стандарт) — 24.10.19 на озимій пшениці, фото 1 — АБК, фото 2 — стандарт:

І не варто забувати, що в результаті фотосинтезу створюється 95% сухої речовини рослин. Тому один з найбільш ефективних шляхів впливу на продуктивність рослин, на їх урожай це і рідкі стартові добрива, і 100 діючих речовин для обробки насіння та листового підживлення і захисту рослин АБК™.

І буде максимальне підвищення фотосинтетичної продуктивності культурних рослин і підвищення коефіцієнту засвоєння культурами потрібних елементів живлення з добрив та ґрунту.

Врожай на соняшнику до 60 ц/га в цьому році на Житомирщині ПО НАШІЙ ТЕХНОЛОГІЇ заслуговує на наслідування.

Більше про дієвість інокулянтів на всіх культурах,  про виживання  та досягнення потенціалу сучасних сортів та гібридів, про стартові добрива вам розкажуть та допоможуть — автор АБК Притуляк В. П., д.т.н. Сарибекова Ю. Г., д.б.н. Фадєєва А.Л., професор, д.х.н. Крамарьов С.М., к.т.н. Фадєєв Л.В., к.с.г.н. Леонтюк І.Б.


(067) 404-63-99, (097) 386-08-50 , (097) 900-00-65, (050) 937-80-87
сайт www.agrovio.com.ua