Правда про деструктори

12 июня 2017 г. опубликовано в газете: Агро1 №17

Статьи Химия и жизнь Правда про деструктори

Останнього часу на ринку аграріям пропонуються препарати нового призначення, які раніше, в традиційній агрономії, не те що не застосовували – їх просто не було. Мова йде про так звані деструктори.

Чим пояснюється їх поява та невже вони такі необхідні в агротехнологіях?

Так, дійсно, деструктори – це нова група препаратів, про які десять, та навіть і 5 років тому нічого не чули. Головне їх призначення – боротьба за родючість ґрунту як найважливішого фактору отримання стабільних та високих врожаїв сільгоспкультур. В наш час тотальної індустріалізації природні основи збереження родючості ґрунту порушені. Глибока оранка, відчуження продукції з поля, знищення всіх «непотрібних» рослин, застосування пестицидів, відсутність сівозмін призводять до порушення біогеоценозу, того самостійного природного створіння, яке відповідає за родючість. Культурне поле – агроценоз – такої здатності не має. Воно тендітне і вразливе, і потребує постійного піклування людини з її «ліками» – добривами, обробітком пестицидами. А ці ліки ніщо інше як «бомба сповільненої дії». За підвищенням врожайності як тінь простує виснаження ґрунтів, погіршення їх потенційної родючості. Тому турботою землеробів є не тільки вирощування добрих врожаїв, але й охорона ґрунту, відновлення його як самостійної живої саморегульованої системи.

Яке ж відношення до цього мають деструктори?

Саме безпосереднє! Вони дають можливість зменшити швидкість деградації грунтів, збільшити кількість видів корисної ґрунтової мікрофлори та її біомасу до 5-7 т/га і тим самим підтримати біологічну активність грунту, зробити його живим і здоровим.

За рахунок чого?

З використанням деструкторів з’явилась можливість повертати у ґрунт поживні речовини, зокрема цінну органіку. Найпростіший спосіб – використовувати те, що лежить буквально під ногами – рослинні рештки після збору урожаю. Саме рослинні рештки – стерня, солома тощо є незамінним матеріалом для ґрунтоутворення з накопиченням гумусу. Так, при загальному врожаю біомаси озимих зернових 120-160 ц/га, в ґрунт повертається до 40-60 ц/га соломи, у посівах ярих при біомасі 80-120 ц/га – до 30-35 ц/га. Спалювання соломи через загрозу розповсюдження збудників хвороб та шкідників, які в ній накопичуються, призводить до знищення ґрунтових мікроорганізмів, які забезпечують життя рослинам. Тепер, завдяки дії деструкторів, розвиток патогенів і шкідників стримується. А рештки ефективно розкладаються і переробляються у необхідні рослинам поживні речовини. Відомим є факт, що у результаті розкладання соломи в ґрунт повертається до 40 кг азоту і калію, 20 кг фосфору, 2,5-2,9 т вуглецю, не враховуючи цілої низки інших макро- і мікроелементів. Крім цього, солома дає можливість зробити ґрунт рихлим, поліпшити його вологоутримуючу здатність. Отже, деструктори стерні покликані прискорювати процес розкладання решток та покращувати фітосанітарний та фізико-хімічний стан грунтів.

Тепер вже на ринку пропонують цілу низку деструкторів. Як обрати кращий?

Це мають бути комплексні висококонцентровані препарати, в складі яких повинні бути ферменти і мікроорганізми різних таксономічних груп у споровій або капсульованій формі. Доведено, що витіснити патогени, зайняти свою екологічну нішу можуть тільки препарати з високим вмістом корисних бактерій та мікроміцетів. Концентрація їх повинна бути не менша ніж 1х109 КУО/мл препарату. Стосовно цін теж будьте уважні, зазвичай при низькій ціні — великі норми внесення. Оптимальна норма внесення у комплексних деструкторів – (1-2)л на 1 га. Деструктори повинні мати широкий спектр дії і одночасно виконувати декілька функцій: переробляти органіку, захищати від хвороб, приймати участь у покращенні росту та розвитку рослин.
Якісними можуть бути препарати, які виготовляють спеціалісти, обізнані на селекції, створенні умов асептики, фізіології та біохімії мікроорганізмів. Тільки так можна отримати препарати з найактивнішими штамами із заданими властивостями, які не втрачаються під час тривалого зберігання та під час застосування. Для підтвердження ефективності деструкторів запитуйте про досвід їх застосування, який повинен бути не менше 3-х років, акти ефективності, контакти господарств, які використовували деструктори.

В останні роки серед агровиробників набув популярності комплексний біодеструктор Екостерн.
Практичний досвід дозволяє системно спостерігати підвищення урожаю після застосування препарату ЕКОСТЕРН®, поліпшення стану ґрунту (підвищується його рихлість та вологоємкість), збільшення вмісту рухомих форм К та Р; активний розвиток корисної мікрофлори, яка сприяє підвищенню коефіцієнту засвоєння рослиною поживних речовин; зменшення чисельності збудників хвороб: Ustilago zeae Beckm, Aspergillus, Fusarium, Rhizopus, Gliocladium тощо.

Нагорна Ольга, головний мікробіолог, заступник
директора з наукової роботи компанії «БТУ-Центр».


Компанія «БТУ-Центр»
Тел.: +3 (044) 594 38 83, +3 (066) 155 98 89, +3 (096) 155 89 89;
Сайт: www.btu-center.com