НАНО ДОБРИВО МОЧЕВИНКА — ПАНАЦЕЯ?

4 октября 2017 г. опубликовано в газете: Агро1 №21

Статьи Химия и жизнь НАНО ДОБРИВО МОЧЕВИНКА — ПАНАЦЕЯ?
НАНО

Після публікацій рекламного блоку «Добрива класу Мочевин К — Озимий ріпак: за 2 гр/га — прибавка врожаю більше 5 ц/га» поступило, як по e-mail: kap2013@ukr.net, так і по телефону, багато прохань більш детально проінформувати про це добриво.

Агронауковці стверджують: якщо насіння окропити К6, навіть якщо воно затарене та оброблене фунгіцидами та стимуляторами, по сходах підживити К1, а при хімпрополці до гербіциду додати К2, то це забезпечить генетично закладену продуктивність майже на 100%.

Доказ — дивись сайт в інтернеті — набрати Українською: МочевинКа — не «мочивина». Добрива Мочевин К не мають нічого спільного з Мочевиною, більш ніж у 100 разів за неї ефективніші та мають багато переваг, у тому числі з висновків дослідних установ:

Голубченко В. Ф. (тел. (067) 871–95–95). Витяги зі звітів Одеського інституту захисту ґрунтів за 2012, 2014, 2015 та 2016 роки:

  • Підвищення дози Мочевин-К6 до 2 л/т і обприскування ним посівів у фазі кущення у нормі 1 л/га сприяло покращенню забезпеченості ґрунтів рухомим фосфором на 8 мг/кг, обмінним калієм — на 59,13 мг/кг, марганцем — на 6,36 мг/кг, гумусом — на 0,08%, кобальтом — на 28,9%. Мета досліджень: виявити ефективність використання біопрепаратів і органо-мінеральних добрив з метою зниження хімічного навантаження на чорноземи та підвищення їх родючості.
  • На варіанті з внесенням Мочевин-К рослини озимої пшениці краще ніж на інших варіантах досліду (Ріверм, Ростконцетрат, Фітоцид-Р) споживали азот, калій, цинк, марганець і мідь. Вміст цинку в рослинах озимої пшениці у фазі колосіння на варіантах з Мочевин-К наближався до оптимального — 17,7 мг/кг сухої речовини, у порівнянні з іншими варіантами досліду, у т.ч Ростконцентрат — 4,3; Ріверм — 10,6; контроль — 11,9 мг/кг.
  • Обробка насіння добривом Мочевин-К6 у нормі 1 л/т, та рослин Мочевин-К2 у нормі 1 л/га, дало прибавку врожаю відповідно: пшениці — 45,5%, гороху — 30,6% та коріандру — 50,6%.
    НВО «Агронауковець» зареєструвало та Мінекології України дозволило використання комплексних НАНО добрив Мочевин-К (К6, К1 та К2).

Ці добрива виробляються на основі кислот трикарбонового циклу та гумінових витяжок, тому являються екологічно чистими для довкілля, флори, фауни, та водної екосистеми:

Інститут гідробіології НАН України. Висновок: на основі аналіза досліджень добрива Мочевин-К відносяться до практично нетоксичних речовин для риб та водної екосистеми, його можна використовувати в сільському господарстві.

Добрива класу «Мочевин-К» виробляються по технічним умовам з графою «Секретно». По наявній інформації є бажаючі займатися підробкою. Та марні їх спроби зробити щось подібне по ефективності та дії, наприклад, К2 зменшує винос рослинами вологи вдвічі (зменшує потребу рослин у волозі); К6 — в нормі 1 л на 5 т прискорює проростання насіння від 3-х до 10-ти днів, а в нормі 1 л на 1 т покращує сортове насіння до елітного; К1 — збільшує кореневу систему та потовщує стебла, в кущі — пшениця, ячмінь та інше — підтягує всі колоски до рівня сильного. Добрива рятують врожаї при запалах, в тому числі й на богарі, значно покращують ґрунт в різосфері та якість продукції.

На жаль, підробки під маркою «Мочевин-К», підривають імідж цієї марки та приносять збитки фермерам.
Щоб пізнати «хто є хто?», слід звернутись до представника виробника по тел: (050) 492–26–88; (067) 605–60–36.

НАНО добрива «Мочевин-К» не заміняють традиційні добрива, біопродукцію, фунгіциди та інше, а в бакових сумішах з ними покращують їх на третину, що потребує корегування норм їх внесення.

 

 

 

 

 

Інформацію підготував
канд. с.-х. наук Капелюш О. І.


E-mail: kap2013@ukr.net