БІО-ДОБРИВА «АЗОТЕР» дозволяють керувати термінами розвитку культур та заощаджувати мінеральні добрива

30 августа 2017 г. опубликовано в газете: Агро1 №19

СтатьиХимия и жизньБІО-ДОБРИВА «АЗОТЕР» дозволяють керувати термінами розвитку культур та заощаджувати мінеральні добрива
добрива

Органічні добрива з точки зору збереження родючості ґрунтів, безсумнівно, відіграють важливу роль.

Із розвитком сільськогосподарського виробництва змінюється технологія виробництва тваринницької продукції, а, таким чином, і форма, склад та якість сільськогосподарських добрив. Нові способи непідлогового утримання господарських тварин, спеціалізація сільськогосподарських підприємств, і, не в останню чергу, економічні інтереси, неминуче ведуть до відмови від класичних методів в області виробництва і використання сільськогосподарських добрив.

В умовах Словаччини та Чехії для забезпечення виваженості річна потреба органічних речовин у ґрунті під впливом їх мінералізації коливається у діапазоні 4–4,5 т на 1 га. Ця потреба на орних ґрунтах на 50–60% покривається залишками рослинних культур, а решту 40–50% необхідно доповнити органічними добривами, що складає близько 1,6–2,0 тонн органічних речовин на 1 га за рік.

Різний баланс органічних речовин

Різний баланс органічних речовин має кожна з окремих ділянок у залежності від системи господарювання та наявності вирощуваних культур у методиці засівання. Середній річний дефіцит органічних речовин коливається на рівні –1,5 т/га. Багатим джерелом органічних речовин є солома (містить 80–82% органічних речовин), яка у багатьох господарствах стає надлишковим продуктом і утилізується різними способами безпосередньо на полі (штабелюванням, компостуванням або товаром для спалювання). Причому у соломі, як у органічній масі, міститься накопичена енергія, яку використовують ґрунтові мікроорганізми у процесах життєдіяльності.

Солома би не мала регулярно відвозитись із поля на продаж, наприклад на спалювання у якості альтернативного джерела енергії, тому що у довгостроковому аспекті поглиблюватиметься зниження родючості ґрунтів.

За допомогою біопрепаратів, у поєднанні з наявною целюлозою, у ґрунті швидко зростає кількість бактерій, які його руйнують. Біодобрива «Azoter®», які сертифіковані в Європі для органічного землеробства та використовуються на її ринку з 1995 року, виготовляються підприємством «AZOTER» С.Р.О. (м. Сеніца, Словацька Республіка). Вони створені для умов досконалого метабіозу і збагачення ґрунту природним азотом і фосфором. Поживні речовини мобілізуються мікроорганізмами зі сполук, недоступних рослинам, які знаходяться у ґрунті, та з повітря. Крім цього, препарати додатково містять біофунгіциди, які витісняють з ґрунтового горизонту фузаріоз та білу цвіль — Sclerotinium.

Типи штамів бактерій

«Azoter®» містить три типи штамів бактерій: Azotobacter Chroococcum і Azospirillum braziliense asymbiotic беруть участь у асимбіотичній фіксації повітряного азоту, роблять його доступним для рослин, Bacillus megatherium, з іншого боку, приймає участь у покращенні постачання фосфору.

Компанія «Azoter» уже два роки стабільно добавляє у свої продукти, що використовуються для рослинних залишків, патогенні гриби, як запобіжний захід проти білої гнилі та фузаріозних захворювань в ґрунті. Mетабіоз, що відбувається у результаті застосування бактерій після їх внесення в ґрунт, посилює його мікробіологічну активність, збільшує їх кількість, що призводить до прискорення процесу деградації рослинних рештків, у результаті чого знижуються витрати при різних технологіях обробки. Використання стимулюючого ефекту «Azoter®» стає актуальним у прискоренні розкладу рослинних залишків деяких культур після збирання основного продукту, які залишають на полі велику кількість рослин- них залишків лігноцелюлозного характеру в широкому співвідношенні C:N.

Впливом діяльності мікроорганізмів змінюється вміст вуглецю, у той час як загальний об’єм азоту залишається незмінним. Дихаючи, організми випускають CO2, який проникає з ґрунту в атмосферу, в результаті чого кількість вуглецю у ґрунті зменшується, а співвідношення С:N знижується. При співвідношенні вуглецю до азоту 20–30:1 настає рівновага між мінералізацією і іммобілізацією, тобто, яка кількість неорганічного азоту стане доступною (мобілізується), така ж кількість стане недоступною (іммобілізованою).

Якщо співвідношення С:N досягне показників нижчих ніж 20:1, настане чиста мінералізація, вивільнення, тобто доступ до азоту. Стане доступним не лише іммобілізований азот, але і азот, що міститься у рослинних рештках.

Незважаючи на позитивний досвід господарств щодо використання органічних добрив (гноївки, сечі), дигестатів, азотних промислових добрив, або мікробних препаратів для рослинних залишків після вирощування пшениці, ячменю, кукурудзи і ріпаку, даному питанню не приділяють належної уваги, у результаті чого маємо ділянки, на яких погано зійшли рослини, які не є зрівняні та відстають у рості. Погане сходження рослин може бути пов’язано з наявністю фенолів, які присутні у рослинних залишках із широким співвідношенням C:N. Наявність фенолів спричиняє інгібіційний вплив на проростання насіння та на мінералізаційну мікрофлору, у результаті чого процеси розкладу рослинних залишків у ґрунті тривають довше.

Необхідні ґрунтові умови для ефективної дії препарату, такі:

  • величина рН — від 5,4 до 8,0
  • вміст гумусу в орному шарі ґрунту — більше 1–1,5%
    волога — 25–30 мм
  • температура ґрунту — більше 8°C

Для прискорення процесів розкладання рослинних залишків у ґрунті (наприклад, розрізаної соломи) окрім класичних, роками перевірених суспензійних, рідких та твердих органічних добрив, підходить також комбінація з бактеріальними препаратами. При одночасному застосуванні рослинних залишків та бактеріального препарату «Azoter®», залишки рослин функціонують як стартер для розмноження бактерій, що призводить до покращення біологічних властивостей ґрунтів і відновлення їх продуктивності.

Норма витрати біопрепарату «Azoter®» на один гектар — 10 л.

Оскільки препарат містить високу концентрацію бактерій, після його застосування значно збільшиться бактеріальна мікрофлора у ґрунті, що призведе не тільки до швидкого розкладу рослинних залишків, але й до значної економії коштів та спрощення підготовки ґрунту до посіву.

«Azoter®» своїм впливом на ґрунт при відповідних умовах вологості і температури, окрім зазначених переваг, синтезуватиме достатню кількість азоту (до 60-70 кг/га в д.р. восени та 40-50 кг/га в д.р. по весні)
та зробить доступним необхідну кількість фосфору (до 40 кг/га в д.р. восени та 20-30 кг/га в д.р. по весні), якого вистачить для задоволення потреб вирощуваних культур на ранніх стадіях росту.

Компания «Azoter®»


Тел.: (067) 332-22-99, (093) 204-13-32, (050) 585-27-62
E-mail: azoter-ukraine@ukr.net