Актуальні питання

26 сентября 2017 г. опубликовано в газете: Агро1 №20

СтатьиХимия и жизньАктуальні питання

Питання: Які наслідки спалювання пожнивних рештків?

Відповідь: Цього року, як ніколи раніше, спостерігається спалювання стерні і соломи після збирання зернових культур При цьому часто-густо вигорають лісополоси, іноді будівлі, люди і тварини дихають задимленим повітрям.

На превеликий жаль, пожежі на стерні в більшості випадків – це зумисний підпал самими «господарями».

Палії навіть не здогадуються, якої шкоди вони завдають довкіллю, землі, яка їх збагачує. Справа навіть не в тім, що на 1 га колосових культур, наприклад, спалюється та безповоротно втрачається понад 20 кг азоту, 7-10 кг фосфору, 40 кг калію, до 40 кг кальцію, по 7 кг сірки і магнію, 24 г бору, 12 г міді, 120 г марганцю, 200 г цинку, 2 г молібдену, 0.6 г кобальту тощо, вартістю понад 3-3.5 тис.гривень їх вмісту в макро-, мезо- і мікродобривах. А ще 1.5-1.6 т органічного вуглецю, присутність якого у грунті забезпечує фіксацію 25-32 кг азоту з атмосфери азотофіксуючими мікроорганізмами.

 

спалюванняКрім цього, грунт не отримує 3.2 т органічної речовини: целюлози, геміцелюлози, лігніну, що є енергетичним потенціалом для мікроорганізмів грунту, а продукти їх деструкції слугують «будівельним» матеріалом для утворення гумусу. З 3.2 т органічної речовини утворюється 0.22%, або 10 кг гумусових складових: гумусових, фульвових кислот та гумінів. До речі, в 1 л гуматів, що поставляються на ринок України, в 1 л міститься до 200 г солей гумінових і фульвових кислот, а не самих кислот, і вартість 1л гуматів складає понад 100 грн. Тобто, в 4 т спаленої соломи втрачено резерву гумусових складових, що містяться в 50 і більше літрах гуматів.

Все це лише не використані резерви, тобто втрачена вигода внаслідок безгосподарності.

З іншого боку, спалювання соломи наносить величезні і непоправні збитки грунту і екології. Головне – це свідома (або не свідома) втрата родючості грунту. Температура горіння соломи 360°С. За такої температури на глибині шару грунту 0-5см разом з соломою вигорає уся органічна речовина. Саме там найбільше концентрується гумусових складових, органічного вуглецю та найбільш активної біоти, що й утворює гумус. Що це означає в цифрах? Як відомо, вміст органічної речовини в грунті, в середньому, складає 15% або 112,5 т/га. Доступного гумусу в органічної речовини грунту міститься 2% або 2,25 т/га. В тому числі фульвових кислот – 450 кг, гумусових кислот – 900 кг та нерозчиних гумінів – 900 кг. А тепер прикиньте, скільки років потрібно, щоб відновити ці втрати. Арифметика проста: 112.5 т : 3.2 т = 35.16 років, за умови що виносу речовин з урожаєм не буде.

І, нарешті, екологія. При спалюванні 4 т соломи в атмосферу виділяється 2 т вуглецю у вигляді вуглекислого(СО2) і чадного (СО) газів, збільшуючи згубний для планеті парниковий ефект.

Ось така ціна бездумного і безвідповідального «господарювання» на землі. За одну хвилину горіння соломи ми знищуємо те, що накопичувалось у грунті протягом 35 років.

Це ганьба!

Іванчук М.Д., член-кор. МАКНС