Підготовка посівного матеріалу до сівби 2020 р.

28 октября 2019 г.

СтатьиАгротехнологииПідготовка посівного матеріалу до сівби 2020 р.
посівного

В умовах ринкової економіки прискорене розмноження насіння нових високопродуктивних сортів і швидкого впровадження їх у виробництво відіграє надзвичайно важливу роль та потребує наукової організації робіт у первинних ланках насінництва. Найбільш реальним на сьогодні є раціональне використання агротехнічних заходів. Вміло застосовуючи їх можна досягти значного підвищення виходу кондиційного насіння і цим самим збільшити його виробництво.


Доброякісний насіннєвий матеріал має змогу без додаткових витрат забезпечити належний ріст рослин, зменшити негативний вплив зовнішніх факторів та підвищити врожайність даної культури і отримати якісну продукцію. Посівні якості характеризують насіннєвий матеріал як засіб виробництва та придатність його до використання у виробничих умовах, щоб отримати високий врожай сільськогосподарських культур.

Останнім часом серед вітчизняних аграріїв різних форм власності зростає попит на високоякісний посівний матеріал. Удосконалення якісних показників насіння спонукає підвищення ринкової стабільності. В нашій області налагоджена система насінництва, яка базується на тісній взаємодії наукових закладів України з насінницькими господарствами, що забезпечує вирощування сортового насіння в асортименті та кількості, необхідній для забезпечення товаровиробників та страхових фондів.

Хочеться відмітити, що цьогорічні погодні умови з начебто достатньою кількістю опадів та високою денною (спекотною) температурою, яка припала у фазу наливу зерна, мали негативний вплив на натуру зерна, енергію проростання, схожість насіння та масу 1000 насінин.

У багатьох товаровиробників цього року за таких погодних умов натура зерна була менша за 700 г, а насіння невиповнене, зі слабкою енергією проростання.

Цього року, маючи великий об’єм насіннєвого матеріалу озимих сільськогосподарських культур, в Інституті зрошуваного землеробства НААН постало особливе завдання: підготовка партій насіння та своєчасне проведення сертифікації і подання його на ринок України. Сертифікація насіння — це одна з головних умов для здійснення діяльності в сфері насінництва і виведення насіння як продукту на внутрішній та зовнішні ринки.

посівного

Посівні якості насіння – це сукупність тих показників, які характеризують придатність будь-якої культури до сівби.

Показники якості для різних культур різні, вони встановлюються Державним стандартом, нині це ДСТУ 2240-93. Для пшениці озимої запроваджено такі показники якості: сортова чистота, вміст основної культури, схожість, вологість, життєздатність, ураженість хворобами і шкідниками, які дещо коливаються залежно від категорії насіння. Лише те насіння, яке відповідає зазначеним показникам, вважається кондиційним і допускається до сівби.

Відбір зразків насіння на посівні якості проводили представники Херсонської обласної філії Державне підприємство «Державний центр сертифікації і експерти сільськогосподарської продукції».  Треба відмітити, що інститут один з перших провів сертифікацію багатьох партій насіння, так як від цього напряму залежить реалізація і отримання прибутку. Підготовлене насіння, що пройшло сертифікацію, відповідає показникам якості згідно ДСТУ 4138-2002.

Інститут зрошуваного землеробства НААН пропонує товаровиробникам різних форм власності насіння високих репродукцій, а саме:

КультураСортКатегорія та генерація
Пшениця озима Херсонська безостаБН­супереліта, еліта
Херсонська 99БН­супереліта, СН­І репрод.
КоханаБН­супереліта, еліта
МаріяДН­РР2
КонкаСН­І репрод.
БургункаБН­еліта, СН­І репрод.
АнатоліяБН­еліта
ЛедяБН­супереліта, еліта
РосинкаБН­еліта
КошоваБН­супереліта, еліта

■ 
БН – базове насіння (супереліта, еліта)    ■ СН – сертифіковане насіння (перша репродукція)

У підготовлених партій насіння пшениці озимої енергія проростання коливається від 94-98%, схожість насіння – 95-98%, маса 1000 насінин перевищує 41 г, вологість насіння знаходиться в межах 10,5-12,3%. Для всіх партій насіння видано сертифікати як на сортові, так і на посівні якості.

Все насіння відкаліброване на заводі, затароване у мішки вагою 50 кг та промарковане відповідною етикеткою з номером партії, розміщене на піддонах згідно вимог до зберігання насіння.

Інститут зрошуваного землеробства НААН України занесений до Державного реєстру  виробників насіння і садивного матеріалу Міністерства аграрної політики та продовольства України на 2019 р. і співпрацює з фермерськими господарствами під програмою «Державної підтримки сільського господарства, для розвитку фермерських господарств та сільськогосподарської кооперації на 2019 р.».

Треба відмітити, що серпень місяць та початок вересня пройшли без суттєвих опадів. Більшість посівів на території Херсонської області розпочали у суху землю. Тому сільгоспвиробникам різних форм власності без продуктивних опадів буде складно отримати заплановані сходи насіння. Але треба прийняти до уваги, що на насіння вагою більше 40 г, припадає більше поживних речовин, вітамінів і ферментів, і воно інтенсивніше проростає в польових умовах.

Завдяки енергії проростання та кращому забезпеченню поживними речовинами насіння формує добре розвинений колеоптиль довжиною до 7-8 см. Тому, насіння можна заробляти глибше, що має важливе значення у разі сівби в сухий грунт. Також таке насіння проростає більшою кількістю зародкових корінців і створює потужну кореневу систему.

Дотримання всього технологічного процесу, а особливо протруєння насіння, зніме багато суттєвих проблем. Протруєння насіння є одним із найбільш обов’язкових заходів у технології вирощування озимих сільськогосподарських культур, що дає можливість на ранніх етапах розвитку рослин захистити молоді проростки від шкідників та ґрунтових інфекцій.

Інститут зрошуваного землеробства НААН рекомендує використовувати протруйники із кращою захисною дією, а саме: Вітавакс 200 ФФ – 3,0 л/т, Раксіл – 0,5 л/т,

Вінцит ЗС 050 – 1,5 л/т, Реал 200 – 0,2 л/т.

посівного

Багаторічною працею як науковців так і товаровиробників доведено, що високоякісний насіннєвий матеріал має змогу без додаткових витрат забезпечити належний ріст рослин, зменшити негативний вплив зовнішніх факторів та підвищити врожайність даної культури і отримати якісну продукцію.

ВЛАЩУК А.М., кандидат с.-г. наук, ст.н.с.
ШАПАР Л.В., кандидат с.-г. наук
КОНАЩУК О.П.
МІСЄВИЧ О.В.