Переваги технологій точного землеробства

28 мая 2019 г.

СтатьиАгротехнологииПереваги технологій точного землеробства
землеробства

Технології точного землеробства продовжують набирати популярності, адже вони вважаються одними з найпрогресивніших напрямків розвитку сільського господарства. Багато хто цікавиться переліком заходів та операцій, які потрібно здійснити, впроваджуючи точне землеробство.


Системи автоматичного керування, диференційованого внесення добрив або висіву, GPS моніторинг посівів, аналіз ґрунту? Точне землеробство – це насамперед комплексний підхід до ведення сільського господарства, який передбачає максимально ефективне використання ресурсів і потенціалу ґрунту, мінімізацію собівартості поряд з максимізацією врожаю з 1 га оброблюваних земель.

Насправді, операцій та змін при переході до точного землеробства досить багато. Кожен сільгоспвиробник обирає свій шлях залежно від цілей та можливостей. Саме тому, розглянемо лише основні переваги, які отримує аграрій обравши цей напрям ведення господарства.

  1. Моніторинг врожайності

Починаємо з кінця всього технологічного процесу, оскільки саме урожай, частіше за все, цікавить сільгоспвиробника найбільше. Як не дивно, але урожай в межах одного поля може різнитися до 150% від середнього. Картування врожайності – це реальний шанс для виробників зерна оцінити свої врожаї, порівняти їх з попередніми роками, спрогнозувати майбутні врожаї. Крім того, даний моніторинг передбачає можливість одержувати інформацію про вологість зерна в режимі реального часу.

Дана технологія впроваджується за допомогою комбайна, який обладнаний GPS-приймачем, сенсором вологості та сенсором реєстрації зерна, що поступає в бункер. Комбайн, рухаючись по полю, визначає свої координати і фіксує кількість зерна, що поступила з цієї ділянки. Одночасно відбувається вимірювання вологості зерна. На основі даних, отриманих при збиранні врожаю, створюються карти врожайності, які дозволяють точно визначати, де і як в межах одного поля відрізняється врожайність. В подальшому ці карти будуть використані для виявлення проблемних ділянок і причин коливання врожайності.

  1. Моніторинг посівів протягом вегетації

Сьогодні існує багато способів моніторингу посівів протягом сезону. Серед них – застосування супутників і дронів, листова діагностика та ін. Суть супутникового моніторингу – аналіз стану посівів за результатами знімків супутника. Пролітаючи над певною територією і роблячи знімки високої роздільної здатності, супутник фіксує потрібні нам ділянки поля. Отримані знімки є джерелом оперативної інформації про посіви, а спеціальні спектральні камери дозволяють розрахувати вегетаційні індекси (NDVI, NDRI, RVI та ін.).

Найбільш популярним в рослинництві вважається індекс NDVI – «Нормалізований відносний індекс рослинності».

Зелені рослини в процесі фотосинтезу поглинають основну частину видимого світлового спектру і відображають хвилі ближнього інфрачервоного. Таким чином розраховується NDVI індекс – різниця значень червоного та ближнього інфрачервоного спектра, розділена на їх суму. Характеризуючи щільність рослинності, NDVI вказує на ті ділянки поля, які потребують пересівання, внесення ЗЗР та добрив. Продукти, які отримує сільгоспвиробник — карти стану посівів, розраховані на підставі NDVI індексу, а також карти продуктивності.

Вони необхідні для отримання електронних карт-завдань і впровадження інших інструментів точного землеробства.

Застосування дронів значно спрощує збір необхідної інформації про стан посівів. На відміну від супутника, дрони більш мобільний інструмент, з більшою деталізацією даних. За рахунок того, що висота польоту дрона зазвичай значно нижча над поверхнею землі, можна отримати знімки з роздільною здатністю в сантиметрах на піксель. Дрони дозволяють збирати величезну кількість інформації, проте для цього потрібно досить багато часу. Особливістю дронів є також можливість використання спектральних камер, які дозволяють отримувати фотографії в ближньому інфрачервоному спектрі. На підставі таких знімків відбувається розрахунок NDVI індексів.

  1. Диференційований посів

На сьогоднішній день існує дуже багато компаній, які пропонують техніку для диференційованого посіву в Україні, основною перевагою якої є можливість відключення секцій, в залежності від рельєфу і показників ґрунту. Якщо поля неправильної форми, то одне тільки це забезпечить економію 2-3% посівного матеріалу. Завантажені дані з польових комп’ютерів використовуються для отримання статистичної інформації щодо фактичної площі посіву, кількості запланованого і внесеного посівного матеріалу або добрив з відображенням цієї інформації на карті.

  1. Диференційоване внесення добрив

Інструмент точного землеробства для реалізації даних аналізу ґрунту або рослин шляхом індивідуального підходу до живлення культур на кожній ділянці поля. Строкатість поля можна оцінити по картах урожайності або за допомогою моніторингу (супутникового, з дронами) протягом вегетації культур. В нагоді стануть індекси NDVI. Норми добрива для внесення визначають за результатами аналізу ґрунту або рослинного матеріалу. В ідеалі — поєднують ґрунтову і рослинну діагностику. Ці карти визначають задачі для задіяної в польових роботах техніки. Така методика дозволяє отримати максимальну врожайність та скоротити об’єми добрив, що вносяться.

Таким чином, точне землеробство — це ціла сукупність методів та технологій, які дають можливість значно підвищити урожайність та економічну ефективність сільськогосподарських робіт, розуміючи при цьому, яким чином створити максимально сприятливі умови для вирощування культур на кожній ділянці окремо взятого поля.

землеробства

Вікторія Олійник, канд.с.-г.наук