Наскільки деталізувати інформацію в акті приймання-передачі давальницької сировини?

2 февраля 2019 г.

Статьи Законодательство Наскільки деталізувати інформацію в акті приймання-передачі давальницької сировини?
давальницької сировини

Сільгосппідприємство надає послуги з переробки зерна на власному млині для інших підприємств. Чи обов’язково в акті, за яким замовник передає зерно на переробку, указувати ціну за одиницю та загальну вартість зерна? Адже така давальницька сировина не є активом підприємства та, відповідно, не перебуває на балансі підприємства-переробника.


В акті приймання-передачі давальницької сировини крім змісту господарської операції мають бути також її вартісні показники.

Аргументи на користь цього твердження знаходимо в нормативно-правових актах з бухгалтерського обліку. А почнемо з основоположних постулатів.

Згідно зі ст. 9 Закону від 16.07.99 р. №996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» для відображення госпоперацій у бухгалтерському обліку вимагається не лише наявність усіх первинних документів, що підтверджують фактичне їх здійснення, а й відповідність цих документів вимогам первинного документа.

Зокрема, документи повинні мати всі необхідні реквізити. Серед них – зміст та обсяг госпоперації, одиниця її виміру.

Зміст госпоперації має пояснювати саму її суть, тобто відповідати на запитання, яку дію було здійснено чи яка подія відбулася.

Обсяг госпоперації – це комплексне поняття, яке визначається у вигляді показників, які відображають суть госпоперації (найменування товару, послуги), одиницю виміру, ціну за одиницю, загальну вартість, тобто дають уявлення про кількість і вартість товарів, робіт або послуг.

Однак ступінь деталізації опису госпоперації в первинному документі законодавством не встановлено. На підставі цього ВАСУ в ухвалі від 12.07.16 р. у справі №804/15863/15 (К/800/13578/16) зазначає, що незаповнення в первинних облікових документах окремих позицій, які не впливають на зміст госпоперації, не перешкоджає прийняттю цих документів до обліку та не є свідченням відсутності виконаних госпоперацій.

Проте без вартісних показників не може бути бухгалтерських записів.

Так, для бухгалтерського обліку давальницького зерна, що тимчасово знаходиться на підприємстві та не є його власністю, призначено позабалансовий рахунок 02 «Активи на відповідальному зберіганні», зокрема субрахунок 022 «Матеріали, прийняті для переробки».

Відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Мінфіну від 30.11.99 р. №291, бухгалтерський облік зазначених цінностей ведеться за простою системою. Тобто записи про надходження, вибуття, використання проводяться лише за Дт або Кт рахунка за цінами, передбаченими в договорах, приймально-передавальних актах тощо. Отже, на момент прийняття від замовника сировини для переробки слід зробити односторонній бухгалтерський запис: Дт 022 за вартістю, зазначеною в акті приймання-передачі.

Без зазначення в первинці вартості переданої сировини і замовник не зможе відобразити її рух у своєму бухобліку. Адже за правилами передачу зерна на переробку відображають як внутрішнє переміщення в межах одного рахунка, наприклад: Дт 271.1.2 «Зерно пшениці озимої на переробці» – Кт 271.1.1 «Зерно пшениці озимої на складі».

Крім того, вартість давальницької сировини, зазначена в акті приймання-передачі, відіграє істотну роль у разі розрахунків за претензіями (у разі пошкодження, нестачі, псування сировини тощо з вини переробника).

Таміла Радченко, експерт із трудового права та кадрового діловодства видання «БАЛАНС-АГРО»
Вікторія Станкевич, редактор напряму «Бухгалтерський облік та оподаткування» видання «БАЛАНС-АГРО»


067 544 19 29