Консультационный центр для аграриев

Які є критерії оцінки розвитку посівів озимої пшениці?

21 ноября 2017 г.
Консультационный центр Технологии культур Які є критерії оцінки розвитку посівів озимої пшениці?

Ответ:

Посіви у доброму стані:

Розвинені посіви густотою 400-480 шт рослин на 1 кв.м поля, що утворили по 3-5 пагонів, первинні и вторинні корені розвинені.

Задовільні посіви:

Рівномірні, густотою 350-420 шт рослин на 1 кв.м поля,

не вирівняні за фазами розвитку — від «шильця» до 2-3 листків.

Незадовільні:

а) зріджені та різнорідні за розвитком;

б) дружні, але слаборозвинені у фазі 1 листка;

в) на переважній площі повноцінних сходів немає, проростки у грунті.

(по Н.Рябчуну)