Микроудобрения РОСТОК Свекла

Цена договорная

Цукровий буряк – це культура, яка використовує значно більше елементів живлення, порівняно з іншими культурами, та є дуже вибагливою до забезпечення мікроелементами. На утворення 1 т коренеплодів і відповідної кількості гички з 1 га з ґрунту виноситься, кг/га: N – 50-60, Р2О5 – 15-20, К2О – 55-75, а також багато кальцію, магнію (Mg) – 1,5-2,0 кг, сірки, марганцю (Mn) – 0,015-0,02 кг, бору (B) – 0,01 кг та інших мікроелементів.

Оптимальна кількість обмінного кальцію в ґрунті для цукрових буряків становить 60-70% ємності поглинання, обмінного магнію і калію – відповідно 10-15 і 3,5%. Цукровий буряк дуже гостро реагує на нестачу бору, вразливий до нестачі марганцю, середньо вразливий – до нестачі міді, цинку, молібдену та кобальту. Необхідна кількість мікроелементів не завжди є наявною в ґрунті, а тому має поповнюватись за рахунок внесення мікродобрив у вигляді підживлень, з урахуванням результатів ґрунтової чи листової діагностики на окремому полі.

Рекомендації щодо проведення позакореневого підживлення цукрових буряків комплексними мікродобривами
Фаза розвитку Препарат Норма внесення, л/га Значення
1 3-10 справжніх листків «РОСТОК» Буряк 2 Збільшення маси бадилля та підвищення продуктивності фотосинтезу.
«РОСТОК» Макро 1
2 Перед змиканням листків в міжряддях «РОСТОК» Плодоношення 2 Зміцнення кореневої системи, збільшення площі листової поверхні, збільшення стійкості рослин до кореневих гнилей, підвищення врожайності і цукристості коренеплодів.
«РОСТОК» Бор 2 Інтенсифікація накопичення цукрів у коренеплоді.
3 Через 3-4 тижні «РОСТОК» Буряк 2 Збільшення стійкості до кореневих гнилей, підвищення врожайності, маси коренеплоду та його цукристості через інтенсифікацію вуглеводного обміну та накопичення сахарози.
«РОСТОК» Плодоношення 2

Норма витрати робочого розчину 200-300 л/га.

Доцільно поєднувати підживлення з внесенням ЗЗР та карбаміду (за необхідності).

За потреби рекомендується додатково вносити «РОСТОК» Марганець, РОСТОК» Бор та «РОСТОК» Тіоцид.

Вміст поживних елементів у добривах «УАРОСТОК»® та дози їх внесення розраховані відповідно до потреби рослин в них у певний період їх росту та розвитку.

Застосування мікродобрив «УАРОСТОК»® сприяє:

  • стимулюванню росту та розвитку рослин;
  • зміцненню кореневої системи, активному наростанню вегетативної маси;
  • посиленню стійкості рослин до хвороб;
  • збільшенню маси і розміру коренеплодів;
  • підвищенню вмісту цукрів у коренеплодах;
  • збільшенню урожайності культури на 10-20%;
  • підвищенню лежкості коренеплодів.
Мікродобриво Склад мікродобрива, г/л
N Р2О5 К2О Na2О MgO 3 Fe Mn B Zn Cu Mo
«РОСТОК» Буряк 80 47 25 2 8 9,7 6,6 2 0,055
«РОСТОК» Макро 60 120 60 0,2 10 1,4 1 0,2 2,2 2,5 0,055
«РОСТОК» Плодоношення 100 200 5 0,5 2 0,75 0,6 0,6 0,05
«РОСТОК» Тіоцид 60 250 750
«РОСТОК» Бор 100
«РОСТОК» Марганець 100

Мікродобрива «УАРОСТОК»® є нетоксичними для людей та бджіл, не викликають алергії та екологічно безпечні.

Мікродобрива не лише підвищують урожай, а й забезпечують стійкість рослин до деяких захворювань та сприяють продуктивнішому використанню вологи, що є особливо важливим для цієї вологолюбної культури. Значну роль в нагромадженні цукру в коренеплоді буряку відіграють мезоелементи магній і сірка, та мікроелементи — бор і марганець.

Магній (Mg) Магній входить до складу основного пігменту зеленого листя ― хлорофілу. Магній підтримує структуру рибосом, зв’язуючи РНК і білок. Велика і мала субодиниці рибосом асоціюють разом лише в присутності магнію, який також необхідний для формування полісом і активації амінокислот. Тому синтез білка не йде при нестачі магнію, а тим більше за його відсутності. Магній є активатором багатьох ферментів. Важливою особливістю магнію є те, що він зв’язує фермент з субстратом по типу хелатного зв’язку (клешнеподібний зв’язок між органічною речовиною і катіоном). Так, наприклад, приєднуючись до пірофосфатнї групи, магній зв’язує АТФ з відповідними ферментами. У зв’язку з цим всі реакції, що включають перенесення фосфатної групи (більшість реакцій синтезу, а також багато реакцій енергетичного обміну), вимагають присутності магнію. Магній активує такі ферменти, як ДНК-і РНК-полімерази, аденозинтрифосфатазу, глютаматсінтетазу; ферменти, що каталізують перенесення карбоксильної групи ― реакції карбоксилювання і декарбоксилювання; ферменти гліколізу і циклу Кребса, молочнокислого і спиртового бродіння. У ряді випадків вплив магнію на роботу ферментів визначається тим, що він реагує з продуктами реакції, зрушуючи рівновагу в бік їх утворення. Магній може також інактивувати ряд інгібіторів ферментативних реакцій.

Сірка (S) Сірка входить до складу органічних сполук, що відіграють важливу роль в обміні речовин організму. Так, сірка входить до складу трьох амінокислот ― цистину, цистеїну і метіоніну. Майже всі білки включають амінокислоти, що містять сірку, тому стає зрозуміла роль сірки в білковому обміні організму. Сірка бере участь у численних реакціях обміну (аеробна фаза дихання, синтез жирів і ін.). У складі коензиму А (СоА-SH) сірка бере участь в утворенні макроергічних зв’язків з ацильними групами кислот. Ацетілкоензім А (CH3CO~SCoA) грає роль в метаболізмі вуглеводів, жирних кислот, амінокислот.

Бор (B) Найсуттєвіше з усіх мікроелементів впливає на урожайність, цукристість і лежкість коренеплодів. За його нестачі спостерігається відмирання і почорніння як молодих листків так і точки росту, а в коренях спостерігається спочатку побуріння, а потім почорніння зовнішніх кілець судинно-провідної системи (гниль сердечка). Критичними періодами цукрових буряків для бору є фази 4-6 та 8-10 справжніх листків. У фазі 4-6 листків закладаються перші камбіальні кільця у коренеплоді та формується потенціал майбутньої продуктивності цукрових буряків.

Марганець (Мn) В цукрових буряках впливає на збільшення вмісту цукрів, хлорофілу, поліпшує відтік цукрів з листя у коренеплід, підсилює інтенсивність дихання. Він прискорює розвиток рослин, впливає на пересування фосфору зі старіючого нижнього листя до верхнього і до репродукційних органів. Марганець підвищує водоутримуючу здатність тканин, знижує транспірацію. Критичними періодами для марганцю (Mn) є фаза 8-12 справжніх листків.

Застосування мікродобрив «УАРОСТОК»® дає змогу задовольнити потребу культури у елементах живлення, підвищує стійкість її до хвороб, шкідників, несприятливих ґрунтово-кліматичних та антропогенних чинників, впливає на поліпшення процесів фотосинтезу і обмінних реакцій у рослині та сприяє одержанню високого і якісного врожаю.

ООО «Агро-Допомога»
ООО «Агро-Допомога»

​+38 (068) 093-07-33
+38 (066)6397347 Светлана
+38 (095) 332-85-75
+38 (096) 8339662 Александр

Наш сайт: agrodopomoga.com.ua
E-mail: agro_dopomoga@ukr.net
Украина, г. Николаев
ул. Потемкинская, 13/5, офис 20

Написать автору