Правильний вибір сорту пшениці м’якої озимої – запорука успіху.

23 августа 2017 г.

Статьи Агротехнологии Правильний вибір сорту пшениці м’якої озимої – запорука успіху.

Правильний вибір сорту пшениці м’якої озимої – запорука успіху.

Наконечний М. Ю. канд. с.-г. наук, завідувач лабораторії селекції інтенсивних сортів пшениці Селекційно-генетичного інституту – Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення НААН України (м. Одеса)

e-mail:nakonechnyy_n@ukr.net

 

Значення сорту у збільшенні валових зборів урожаїв, а також у покращенні якості продукції, добре відомо усім працівникам сільськогосподарського виробництва, харчової та переробної промисловості.

Що до озимої пшениці – основної зернової культури в Україні, то роль сорту ще більш значна, ніж  у вирощуванні багатьох інших культур. Пов’язано це з тим, що в Україні вирощуються практично лише озимі сорти. Ярі мають обмежене розповсюдження. Осінньо-весняна вегетація і умови зимівлі  пов’язані з впливами на рослини багатьох екстремальних чинників: осінні ґрунтова та повітряна посухи, сильні морози без снігового покриву, на Півдні України часті коливання температур від позитивних вдень до негативних вночі, згубна дія крижаної кірки, випирання, випрівання, пошкодження шкідниками, ураження хворобами, тощо. Стійкість до впливу цих чинників, як і здатність позитивно реагувати на умови росту та формування урожаю, у першу чергу залежить від спадкових (генетичних) особливостей сорту.

Урожайність сорту на усіх етапах селекції та сортозаміни завжди була основною ознакою. Селекційна практика показує, що навіть у тих випадках, коли удається створити сорт, який має окремі видатні господарсько цінні ознаки, але не конкурентноспроможний відносно інших сортів за урожайністю, він не сприймається виробництвом. Отже, сорти, перше за все, повинні бути високоврожайними і мати комплекс інших найбільш важливих корисних ознак.

Селекція озимої пшениці у багатьох країнах світу, у том числі і в Україні, проводиться з застосуванням новітніх технологій і досягнень науки. Але створити сорт, який був би однаково придатним для вирощування у різних зонах і при будь-яких технологіях ще нікому не вдалося.

У зв’язку з цим сорти створюються і реєструються за результатами держсортовипробування для окремих зон, конкретних технологій вирощування, напряму використання тощо. Сорти також поділяються за ступенем їх інтенсивності. Умовно їх можна віднести до напівінтенсивних, універсальних, інтенсивних і високоінтенсивних.

Усі вони потрібні для господарського використання при умові раціонального розміщення їх на посівних площах залежно від ґрунтово-кліматичної зони, природньої родючості ґрунтів, рівня агротехніки, наявності добрив, інтенсивності технології вирощування, тощо.

Виходячи з того, що в господарствах не всі площі посіву озимих можна забезпечити високим агрофоном, підібрати добрі попередники, організувати належний агротехнологічний процес, то в кожному із них варто висівати 3–5 сортів різних типів інтенсивності, які мають бути взаємодоповнюючими, і при забезпеченні відповідних умов для кожного з них здатні давати високу і стабільну врожайність. Разом з тим, подекуди можна помітити однобоку тенденцію — до добору сортів лише високоінтенсивного типу, але з низькими адаптивними властивостями, які можуть давати досить високі врожаї лише на високих агрофонах, у дуже сприятливих умовах, коли не враховуються реальні можливості щодо забезпечення належних умов їх культивування та ресурсного забезпечення, що буває однією з причин низької врожайності або зниження продуктивності в несприятливі за погодою роки чи за інших екстремальних умов.

Для конкретних технологій вирощування повинні підбиратися сорти, які найбільше пристосовані саме для таких умов. Спадковий рівень інтенсивності сорту і адекватність технологій вирощування – основна умова ефективного використання генетичного потенціалу. Особливо це стосується урожайності.

Добрий господар завжди уважно слідкував за результатами держсортовипробування та науковими дослідженнями і своєчасно здійснював у себе сортозаміну. Сортозаміна – дуже не проста задача. Нові сорти у більшості випадків це більш досконалий продукт селекції у порівнянні з сортами, створеними у минулому.

У зв’язку з цим нові сорти слід впроваджувати, вивчати в конкретних умовах виробництва і обґрунтовано розширювати їх посівні площі. Щодо сортів не зовсім нових, які пройшли виробниче випробування протягом декількох років і підтвердили цінність за комплексом господарсько корисних ознак, то їх не доцільно виключати із виробництва.

Найбільш відомий у степовій зоні сорт інтенсивного типу степової екології Куяльник, який впродовж 15 років займає провідні посівні площі в Україні. Сорт високоврожайний з якістю зерна екстра сильної пшениці, стійкий або толерантний до основних грибних захворювань з високою адаптивністю до умов вирощування. У більшості виробничих дослідах і офіційних сортовипробувань цей сорт і тепер має кращі показники.

За останні роки зареєстровано нові сорти схожого сортотипу – Зиск, Зорепад, Жайвір. В своїй основі вони несуть всі позитивні ознаки раніш відомих сортів Селянка, Ніконія, Куяльник, але разом з тим вони мають і суттєві переваги. Так, сорт Зиск дещо подібний сорту Куяльник, але більш продуктивний, посухо- спекостійкий і не поступається йому за іншими корисними ознаками. Сорт найбільш придатний для вирощування продовольчого зерна високої якості. Жайвір перевершує Куяльник за показником морозо-зимостійкості і адаптивності. Зорепад – чистолінійний сорт, виділений з багатолінійного сорту Селянка, але більш урожайний, вирівняний, екстра сильний за якістю зерна з більш еластичною клейковиною, також один з кращих сортів за якістю зерна. Ці нові сорти показали добрі результати у різних регіонах і рекомендовані для вирощування в усіх зонах України. Нові сорти цього типу швидко впроваджуються у виробництво.

Відомо, що в усьому світі виробництво розвивається у напрямі від екстенсивного до інтенсивного землеробства. Незважаючи на всі економічні труднощі, в Україні теж існує ця тенденція. Для інтенсивного землеробства обов’язково потрібні сорти інтенсивного типу з високим генетичним потенціалом врожайності. У країнах Західної Європи таких сортів багато, але переважна більшість їх поступається вітчизняним сортам, в першу чергу це, за рівнем морозо-зимостійкості, посухостійкістю та якістю зерна.

В лабораторії селекції інтенсивних сортів пшениці СГІ – НЦНС створені сорти інтенсивного типу універсального використання з підвищеною адаптивністю (гомеостатичністю) стосовно зони вирощування і агроекологічних чинників. Це сорти Гурт, Ветеран, Сториця, Розквіт, Славен, Ужинок та інші. Група сортів цього типу можуть вирощуватися за загальноприйнятою технологією. Вони відносно витривалі до низьких і середніх агрофонів (непарові попередники, деякі відхилення від технології вирощування), але ці сорти мають високу позитивну реакцію на покращені умови вирощування, тому бажано вирощувати їх за інтенсивної технології, коли вони зможуть проявити свій генетичний потенціал урожайності 10 і більше т/га.

Гурт завдяки високій адаптивності і стабільності може вирощуватись у всіх зонах України, він не поступається за врожайністю і при вирощуванні за звичайною технологією. Ветеран за даними Кіровоградської ДСС був визнаний одним з найурожайніших сортів, дослідженим у різних варіантах агротехнічних дослідів. Ветеран у 2016 році у елітнасінгоспі СГІ-НЦНС «Дачна» на значній площі посіву дав урожай близько 100 ц/га. Сорт прискорено впроваджується у виробництво. Сториця, Розквіт, Славен це нові сорти 2016-2017 років реєстрації, які мають підвищену морозостійкість, посухостійкість, високу продуктивність, не вилягають і добре адаптовані до різних умов вирощування. У 2016 р. у Вінницькому ДЦЕСР був отриманий урожай 111,8 ц/га сортом Славен.

Одним з пріоритетних напрямів роботи лабораторії є створення високоінтенсивних сортів пшениці. Їх генетичний потенціал урожайності сягає 12 т/га, вони в порівнянні з сортами напівінтенсивного та універсального типів здатні в кращій мірі реагувати на підвищений агрофон, окуповувати усі витрати пов’язані з покращенням технології вирощування і підвищенням родючості землі.

Особливої уваги виробничників заслуговують сорти такого типу: Наснага, Обряд, Перепілка, СГІ-100, Ватажок, Небокрай. Найбільш урожайним сортом у дослідах лабораторії (СГІ НЦНС) впродовж декількох років виявляється сорт Наснага (зареєстрована у 2015 р.). Маючи високий потенціал урожайності вона належить до екстрасильних за якістю зерна сортів пшениці. Крім того, стійка до вилягання та посухи, толерантна до основних хвороб пшениці. Рекомендована для вирощування в усіх зонах України.

Сорти високоінтенсивного типу з висотою рослин 90-95 см придатні для вирощування при зрошенні, стійкі до вилягання, хвороб і з відмінними якостями зерна. Перепілка і СГІ-100 – це нові сорти 2016 р. реєстрації. Перепілка придатна для вирощування у всіх зонах України, їй належать рекордні показники за врожайністю. Обряд і СГІ-100 придатні для розповсюдження у південному і центральному Степу.

Одним з найстаріших сортів за часом районування і, що головне, найбільш розповсюджений за площами посіву, як відомо, був і ще є Одеська 267. Цей сорт можна назвати «на всі наші негаразди» з агротехнікою, а також природними умовами. Хоча в дослідах за врожаєм він майже ніколи перших місць не займав, а виробництву цей сорт був потрібен. Цей сорт академік Д.О. Долгушин закінчив створювати на 90 році свого життя. Співробітниками лабораторії було забезпечено його державне сортовипробування і підтримання у системі насінництва впродовж 20 років.

На заміну Одеській 267 створено більш досконалий в селекційному відношенні сорт нового покоління Пилипівка, який має усі позитивні ознаки Одеської 267, але він більш урожайний і сталий за цим показником. Сорт найбільш придатний для вирощування при відхиленнях в технології вирощування (зміщення строків посіву через відсутність вологи у ґрунті, погані попередники, неякісно і невчасно підготовлена площа під посів, недостатня кількість мінеральних добрив тощо). Тобто, саме виробництво вимагає існування такого напівінтенсивного сорту.

Насіння Пилипівки користується чи не найбільшим попитом у насінницьких господарствах і у товарному виробництві. Звичайно сорт Пилипівка заслуговує на подальше впровадження і використання у виробництві.

В лабораторії є сорти, створені дещо раніше, вони більш інтенсивні, але призначені для тієї ж «екологічної ніші» що і Пилипівка, це сорти Польовик і Отаман. Вони належать до найбільш стійких до морозу та посух і водночас більш позитивно реагують на поліпшення умов вирощування. Їх можна розцінювати як страхові для екстремальних погодних умов.

Новинки 2017 року це сорти Постать, Хвала і Січ. У ДСВ перевершили за врожайністю сорти-стандарти на 8-12 ц/га при рівнях урожайності стандартів 49,7 ц/га у Степу і 63,4 ц/га у Лісостепу. Сорти рекомендовані для вирощування у степовій і лісостеповій зонах країни. Постать – сорт придатний для вирощування за інтенсивною технологією по кращих попередниках з високою агротехнологією. Сорт вдало поєднує високу продуктивність, морозо-зимостійкість і стійкість до екстремальних умов посухи. Хвала і Січ – сорти інтенсивного типу універсального використання для загальноприйнятої або інтенсивної технологій вирощування з високим рівнем адаптивності. Сортам притаманна висока посухостійкість; морозостійкість; стійкість до основних хвороб: видів іржі, борошнистої роси, кореневих гнилей, фузаріозу колоса 8-9 балів; стійкі до вилягання, осипання і проростання зерна в колосі. За якістю зерна Січ відноситься до екстрасильних сортів пшениці, «сила» борошна 375-470 о.а., а за оптимальних умов вирощування цей показник перевершує 500 о.а.

В інституті і зокрема в лабораторії селекції інтенсивних сортів пшениці з усіх цих сортів ведеться добазове та базове насінництво, реалізація насіння яких здійснюється в усі регіони нашої країни та за її межі. Провідні фахівці кваліфіковано допомагають клієнтам при виборі насіння з урахуванням специфіки сорту та умов його вирощування. Запрошуємо до співпраці.

 

Наконечний М. Ю.


e-mail:nakonechnyy_n@ukr.net
096-8823755
050-5753264