когда 26 июля
завершено
Агрокалендарь Украина Сучасний стан та перспективи розвитку овочівництва
Сучасний стан та перспективи розвитку овочівництва

Сучасний стан та перспективи розвитку овочівництва

международная научно-практическая конференция

Тематика:

овощеводство

Учасники: науковці науково-дослідних установ, викладачі вищих навчальних закладів, аспіранти, докторанти, представники органів державного і місцевого самоврядування, громадських організацій, підприємств та установ, які мають відношення до тематики конференції.

Напрями конференції:

  • Інноваційні розробки в селекції овочевих, баштанних і малопоширених культур (секція «Селекція і насінництво»).
  • Сучасні методи генетики і біотехнології в селекції овочевих, баштанних і малопоширених культур (секція «Генетика та біотехнологія»).
  • Пріоритетні напрями технологічного забезпечення галузі: адаптовані технології виробництва овочевої продукції і насіння; технології вирощування овочевої продукції для систем «органічного землеробства» (секція «Сучасні технології вирощування овочевої продукції»).
  • Сучасні підходи та вирішення проблем механізації за інтенсивними та органічними технологіями виробництва овочів (секція «Механізація»).
  • Технології зберігання і переробки овочів (секція «Зберігання і переробка овочевої продукції»).
  • Управління інноваційним процесом: формування ринку овочевої продукції, проблеми комерціалізації науково-технічних розробок в агропромисловому комплексі (секція «Економіка та ефективний маркетинг в овочівництві»).

Умови участі у конференції:
Просимо надсилати до 25 липня 2017 року на електронну адресу patentiob@gmail.com

  • заявку на участь у конференції;
  • матеріали доповіді, оформлені відповідно до вимог.

Вимоги до оформлення матеріалів:
До публікації будуть прийняті матеріали, які відповідають тематичним напрямкам конференції, що раніше не публікувались та містять нові наукові результати. Тези, які не відповідають тематиці конференції та оформлені не за вимогами розглядатися не будуть.

Тези обсягом 1-2 сторінки (макс. до 6) формату А5, повинні бути надруковані з використанням текстового редактора Microsoft Word у вигляді файлу з розширенням *.doc; поля з усіх боків 1,5 см. Шрифт Times New Roman, розмір шрифту — 11 пт, міжрядковий інтервал – 1,0, абзацний відступ – 1,0 см, вирівнювання по ширині. Латинські назви рослин подавати курсивом. Чорно-білі рисунки, графіки та діаграми (чітко виконані) подавати у вигляді окремих файлів, номери сторінок не проставляти.
Файли іменуються відповідно за прізвищем першого автора: Петров – заявка, Петров – тези.

Участь у конференції безкоштовна.
Матеріали конференції будуть розміщені на офіційному веб-сайті Інституту овочівництва і баштанництва НААН http://ovoch.com та опубліковані у збірнику тез доповідей.

Примірник буде надіслано автору (за замовленням) за вказаною адресою протягом місяця після проведення заходів. Вартість збірника 100 грн.

Тел./Факс: (057) 748-91-91
E-mail: ovoch.iob@gmail.com